Ketter & Geest

HUMAN

Met elke dag een nieuw bericht, dat voor goddelozen van belang is.

Vaak wordt opgemerkt dat de PVV het beste scoort in gebieden waar de minste moslims wonen. Dit op zichzelf vreemde verschijnsel geldt niet alleen voor moslims, maar voor ook Joden. Lees het volgende bericht uit het Reformatorisch Dagblad:

FRIESE JODEN MAKEN ZICH ONGERUST

In Friesland deden zich de afgelopen maanden diverse incidenten van antisemitisme voor, zoals in Leeuwarden en Sneek. Uit Sneek emigreerde een Joods gezin naar Israël omdat het zich geïntimideerd voelde.

alt


Het Centrum Tûmba in Leeuwarden onderzoekt dit soort incidenten als ze officieel bij het discriminatiemeldpunt gemeld zijn. Tûmba kreeg in 2010 acht meldingen van antisemitisme tegen een van de 650 Joden in Friesland. De jaren daarvoor varieerde het aantal meldingen van één tot zeven. Sinds 2010 telt de politie ook bekladdingen in de vorm van swastika’s als antisemitisch incident. Dat waren er vorig jaar 38. Wat het aantal meldingen betreft is het antisemitisme misschien niet drastisch toegenomen”, zegt Mirka Antolovic van Tûmba. „Maar ik merk uit de verhalen van mensen die melding doen dat antisemitische uitingen de laatste tijd steeds directer en duidelijker zijn.”

Lees verder

En dan aan het einde de conclusie:

‘In Nederland wonen ongeveer 52.560 Joden. In Friesland zijn het er 650. De liberaal-joodse gemeenten in Heerenveen en Zuid-Laren zijn zo klein dat er niet eens altijd minjan is: het minimaal vereiste aantal van tien mannelijke aanwezigen. Bij de orthodoxe gemeenten in Leeuwarden en Groningen is het van hetzelfde laken een pak.’

Maar 650 Joden zijn er in Friesland over. En toch op ze schelden.