Thuisroken verboden

Invallen

Vrijheid is een groot goed. Er worden partijen voor opgericht en er zijn zelfs mensen die voor de vrijheid willen sterven. Maar ieders vrijheid wordt ingeperkt door de vrijheid van anderen. De vrijheid om willekeurige voorbijgangers neer te schieten, bestaat niet.

Thuisroken

De volgende stap: heeft een mens ook de vrijheid om zichzelf te benadelen? Mag hij (of zij) zichzelf beschadigen, verwonden of doden?

In eerste instantie ben je geneigd te denken: alleen zo lang anderen er geen last van hebben, mag je jezelf benadelen, verwonden en doden. Wie voor de trein springt, benadeelt een legertje aan mensen: de treinbestuurder, de passagiers en de ambulancemedewerkers die jou moeten opvegen en naar het mortuarium moeten vervoeren.

Dat is helder, maar niet altijd ligt het zo eenvoudig.

Op verschillende plaatsen in de wereld probeert men het thuisroken strafbaar te stellen. De staat heeft het beste met ons voor, met jou en met onze buren. De staat waakt over ons en onze neigingen. De Amerikaanse stad Belmont was de eerste om het thuisroken in flatgebouwen te verbieden. In New York wil men daar ook toe overgaan en in hetzelfde gebeurt in de Australische staat South-Wales, waar men intussen de strengste anti-rookwetten ter wereld heeft.

Bij de strafbaarstelling worden verschillende argumenten gebruikt, waarvan de meeste neerkomen op de schadelijkheid van het meeroken. Als er in dezelfde flat kinderen wonen, mag het niet. In New York beweren woningbouwverenigingen dat de prijs van de flats omlaag gaan als er rokers in hebben gewoond.

Hoogovens

Intussen ben ik zelf al jaren een oud-roker. Tegenwoordig vind ik roken vies, maar ik probeer mij niettemin liberaal op te stellen. Rokers die mij bij thuiskomen, hoeven niet buiten op de stoep te gaan paffen, al heb ik liever niet dat ze het doen waar de kinderen bij zijn.

Als liberale oud-roker vraag ik mij af of hoe men zulke wetten gaat handhaven. Komen er Smoker Cops, die met speurhonden bij je thuis de boel gaan controleren?  Trouwens moet het alleen bij roken blijven? Drinken is ook slecht en het sociale meedrinken kon evengoed een gezondheidsondermijnende kater opleveren. Snoepen valt evenmin aan te bevelen, en als je in Amerika een dam wilt opwerpen voor mensen die aan obesitas lijden, dan moet je zo’n beetje alle flats gaan ontruimen. En misschien zullen er in het zuiden van de Verenigde Staten flats zijn, die in prijs zakken als er homoseksuelen hebben gewoond.

De Nederlandse staat is nog niet zover, maar er zijn tekenen dat wij dezelfde weg opgaan. Dan doel ik niet alleen op het voornemen om een pakje sigaretten tien euro te laten kosten, maar ook op het voorstel om rokers die vaker ziek zijn met een kwart te korten op hun salaris.  Wie helemaal vrij wil zijn, zal het voelen waar je iemand het hardste treft: in de portemonnee.

Privacy telt allang niet meer.

Binnenlands Bestuur,  22 april 2011