Buster Keaton en de boerka

Beweringen en bewijzen

Het gebeurt niet vaak dat ik bij het doornemen van de krant spontaan in lachen uitbarst, maar toen ik las dat minister Piet Hein Donner het dragen van een boerka had vergeleken met naakt lopen, was het zover. ‘Je mag ook niet zonder kleren op straat’, zei Donner, ‘dat is het gevolg van onze normen op het gebied van goede zeden.’

Piet Hein Donner 2

Wat hebben wij toch een grappige minister van Binnenlandse Zaken! Hij is de Buster Keaton onder de politici, de droogkomiek met het uitgestreken gezicht. Zelf kreeg ik onmiddellijk een visioen van een boerkistische beweging met een eigen boerkistische Reinkultur, die wordt gepraktiseerd in boerkistische dorpen, boerkistische vakantiekampen en op boerkistische stranden, waar vrouwen in boerka’s op boerkistische wijze kunnen recreëren.

Ik zie Wimbledon, waar een vrouw in boerka het tennisveld op rent, achtervolgd door veiligheidsagenten die haar proberen te tackelen.

Ik herinner mij dat het tot onze normen behoorde om scholieren met lang haar naar huis te sturen. Werkschuw tuig. Bij mijn zoon in de klas loopt de helft van de jongens met lang haar en is het onder jongens retecool om op een omafiets rond te rijden. Ik bedoel er niet mee dat het over dertig jaar retecool zal zijn in boerka op school te komen, maar dat het weinig verhelderend is om een boerka te verbieden op grond van onze normen.

Bierqa

Wat is er mis met het veiligheidsargument? Regelmatig worden door in boerka gehulde personen bankovervallen gepleegd. In boerka door de douane gaat ook niet, maar voor de rest? Als wij vrijheid van godsdienst willen respecteren, moeten wij ook accepteren dat religie vreemde kostgangers heeft. Er zal vast sprake zijn van dwang, maar er bestaan ook vrouwen die zichzelf uit vrije wil aan het gezicht onttrekken. Als je de vrijheid van godsdienst wilt respecteren, moet je ook aanvaarden dat religie een wrede en duistere kant heeft. Die wil dat het dier, voor het op uw bord ligt, eerst ritueel wordt gedood.

Steeds vaker hoor je over de Hollandse waarden en normen. En over de Hollandse smaak. Volgens de PVV moet er meer Nederlandstalige muziek worden gedraaid. Ik gun iedereen zijn eigen smaak, maar over het algemeen betekent zo’n consigne meer Frans Bauer en nog meer van dat soort ellendige kutmuziek. Jazeker, hier spreekt de grachtengordel. Hallo, hier spreekt de elite.

Onlangs zei minister Donner dat ‘de waarden waarop de Nederlandse samenleving berust’ centraal moeten staan. Zo’n opmerking kun je als een banaliteit beschouwen, maar je kunt je ook afvragen om welke waarden het eigenlijk gaat. Daartoe rekenen wij graag de vrijheden van meningsuiting, godsdienst en onderwijs, gelijke behandeling, tolerantie en een democratische gezindheid.

Maar daarmee is niet alles gezegd. Behoort bijvoorbeeld het calvinisme, de stroming waartoe minister Donner behoort, tot het fundament van de Hollandse waarden? Calvijn was ontegenzeggelijk een schurk, die er niet voor terugdeinsde tegenstanders te laten verbranden. In het beginselprogramma van de SGP wordt dit zelfs goedgepraat met de mededeling dat wij hier ‘de omstandigheden en het bestel uit die tijd in het oog moeten houden’.

Heeft u trouwens gelezen dat de SGP-fractie president Abbas van de Palestijnse Autoriteit niet wil ontmoeten, omdat die de Holocaust zou hebben ontkend? Als de SGP-fractie nou in de Tweede Wereldoorlog zo’n houding had aangenomen, had ik er nog respect voor kunnen hebben, maar toen waren ze zonder meer bereid om mee te werken aan het gezag van de Duitse Autoriteit.

En nu we het er toch over hebben. Momenteel is de herhaling aan de gang van In Europa, de serie van Geert Mak. Wij zijn juist aangeland bij het deel waarin de heldhaftigheid van het Nederlandse volk aan de orde komt. Die is niet bepaald om over naar huis te schrijven en dan druk ik mij nog heel voorzichtig uit. Het idee dat de Nederlandse samenleving berust op een fundament van christelijk-joodse normen leefde toen helemaal niet, noch bij de bezetters, noch bij het gros van de Nederlanders. Dat christelijk-joodse fundament is in Nederland pas populair geworden toen er bijna geen Joden meer over waren.

Zo hecht is dat fundament dat de PVV, inzake de onverdoofde slacht, bij het pesten van de moslims op de koop toe neemt dat ook de joden voor het hoofd worden gestoten. Ik ben benieuwd of Geert Wilders de volgende keer in Israël ook met zo veel enthousiasme wordt ontvangen. Net als de dappere mannenbroeders van de SGP zal hij Abbas mijden, maar of dat zoenoffer voldoende is, lijkt mij onwaarschijnlijk.

Het is mooi weer en zo meteen rijd ik door het Vondelpark. Het zijn onze goede zeden en normen dat veel vrouwen daar zonder topje in de zon liggen. Loop er langs in een boerka en je wordt straks gearresteerd. Kom dat zien!

de Volkskrant, 30 juli 2011. Zie ook voor reacties.