Rushdie leeft, Khomeiny is dood

HUMAN

Het nieuwe jaar beginnen wij met Salman Rushdie, de eerste schrijver die internationaal bekend werd vanwege een fatwa. Ayathollah Khomeini wenste hem op 14 februari 1989 dood, vanwege de Duivelsverzen.

Bijna 23 jaren zijn voorbij. Khomeini is inmiddels gestorven, maar Rushdie nog niet. Toch is men in grote delen van de islamitische wereld de fatwa nog niet vergeten. Vorige week berichtte Trouw dat moslimgeestelijken in India druk op de regering uitoefenen om Rushdie toegang tot het land te ontzeggen. De actie wordt gevoerd  door Maulana Abul Qasim Nomani, een geestelijke die een seminarie in het noorden van India leidt.
Je zou zeggen juist komen, want zo’n bezoek is een mooie gelegenheid om de fatwa uit te voeren, maar dat toch weer niet.
Dit is het begin van het bericht:
Een groep prominente moslimleiders roept de Indiase regering op om Salman Rushdie niet toe te laten tot het land. Rushdies komst zou grievend zijn voor moslims.
De schrijver wil later deze maand het voorname literaire Jaipur-festival bezoeken. De controverse is niet nieuw: in 2007 maakten islamitische leiders vergelijkbare bezwaren. Dat bezoek vond toen gewoon plaats.
Lees hier in Trouw verder.
Het nieuwe jaar beginnen wij met Salman Rushdie, de eerste schrijver die internationaal bekend werd vanwege een fatwa. Ayathollah Khomeini wenste hem op 14 februari 1989 dood,  vanwege de Duivelsverzen.

Bijna 23 jaren zijn voorbij. Khomeini is inmiddels gestorven, maar Rushdie nog niet. Toch is men in grote delen van de islamitische wereld de fatwa nog niet vergeten. Vorige week berichtte Trouw dat moslimgeestelijken in India druk op de regering uitoefenen om Rushdie toegang tot het land te ontzeggen. De actie wordt gevoerd door Maulana Abul Qasim Nomani (zie foto), een geestelijke die een seminarie in het noorden van India leidt.

Maulana Abul Qasim Nomani

Je zou zeggen juist komen, want zo’n bezoek is een mooie gelegenheid om de fatwa uit te voeren, maar dat toch weer niet.

Dit is het begin van het bericht:

Een groep prominente moslimleiders roept de Indiase regering op om Salman Rushdie niet toe te laten tot het land. Rushdies komst zou grievend zijn voor moslims.

De schrijver wil later deze maand het voorname literaire Jaipur-festival bezoeken. De controverse is niet nieuw: in 2007 maakten islamitische leiders vergelijkbare bezwaren. Dat bezoek vond toen gewoon plaats.

Lees hier in Trouw verder.

Voor meer informatie over Maulana Abul Qasim Nomani en zijn seminarie in Noord-India verwijs ik naar deze site.

Darul Uloom Deoband

Het seminarie heet Darul Uloom Deoband en is aan het eind van de negentiende eeuw gesticht. Het was de bedoeling om van hieruit India te islamiseren.