Philippe vk versus Joop nl

Columns

“Het blijft toch een beetje aparte ervaring”, schrijft Francisco van Jole, eindredacteur van de VARA-website Joop, “voor de tweede keer in korte tijd is er in de Tweede Kamer gepleit voor het verbieden van Joop. De eerste keer gebeurde dat door de PVV, gisteren werd het toch wat on-Nederlandse verzoek herhaald door de hoofdredacteur van de Volkskrant Philippe Remarque”. 

Zoals veel van wat Francisco van Jole schrijft, is die eerste zin van zijn commentaar al meteen een onzinnige weergave van de werkelijkheid.  Dat met de PVV is een ander verhaal, maar als wij ons tot de hoofdredacteur van de Volkskrant beperken: die pleitte niet voor verbod van de opiniesite Joop. Die pleitte ervoor om Joop niet langer te financieren met overheidsgelden. Als Joop morgen zijn politieke opvattingen wil blijven uitdragen en Fransisco van Jole daar zijn eigen spaarcenten voor aanwendt, zal niemand bezwaar maken. Ik bedoel: dolgraag zou ik op kosten van de gemeenschap de site Bertrand.nl willen uitbrengen, omdat ik vind dat het gedachtegoed van Bertrand Russell in de Nederlandse media te weinig aandacht krijgt, maar zo werkt het natuurlijk niet.

De VARA die overheidsgeld krijgt om televisieprogramma´s te maken – en voor mijn part zijn dat linkse televisieprogramma´s – sluist dat geld weg naar een andere activiteit. Naar digitaal krantje spelen. Joop is net geen privéhobby van Fransisco van Jole, maar het lijkt er soms veel op. De kranten, die toch al in zwaar weer verkeren, voelen de digitale activiteiten van de NOS, de VARA en  van andere zendgemachtigden als oneerlijke concurrentie. En daarin hebben zij een punt, vooral als je bedenkt dat de publieke omroep uit alle macht heeft verhinderd dat kranten op hun beurt televisieprogramma´s gingen maken.

Wel wil ik graag uitgezocht zien hoeveel schade de kranten ondervinden van de digitale activiteiten bij de publieke omroep. Het is niet voldoende om te zeggen: “Als iemand op de NOS-site zit, zit hij niet op de site van de Volkskrant en De Telegraaf”. Deze uitspraak werd gedaan door Frank Volmer, directeur  van Telegraaf Media”, die samen met Remarque naar Den Haag was getogen om te pleiten voor de digitale inperking. Misschien wil iemand die de NOS-site bezoekt helemaal niet naar de Telegraaf.

Pikant is overigens dat Boris van der Ham, kamerlid voor D’66, liet weten dat hij het gedeeltelijk eens is met de kritiek van Remarque en Volmer. Tegelijkertijd is Van der Ham columnist op Joop.nl. Kortom, Marx zei het al: “Elke revolutie begint van binnen”.

Omaha World-Harold

Uit het territorium afbakenend optreden van Remarque en Volmer spreekt wel onzekerheid over het feit dat kranten nog steeds geen sluitend digitaal verdienmodel gevonden. In dit verband stond er een opmerkelijk stuk in NRC/Handelsblad over Warren Buffet. Deze 82-jarige, die miljardair is geworden met anticyclische investeringen, is bezig Amerikaanse kranten op te kopen. Hij doet dat op grote schaal en zijn laatste aankoop ging met 63 kranten tegelijk. Het zijn veelal kleine lokale kranten die hij inlijft, met namen als The Goochland, Marion Star & Mullins Enterprise en The Omaha World-Harold.

Buffet is te succesvol om hem voor gek te verklaren. Hoewel hem een zeker idealisme niet kan worden ontzegd, is het ook weer niet zijn bedoeling om verlies te maken. Buffet ziet dus brood in kranten, en vooral ook in de lokale advertentiemarkten waar nog veel winst is te behalen. Daarbij is het een opvallend verschijnsel dat kranten die geen eigen “content”  meer op internet zetten, langzamerhand aan het opkrabbelen zijn met kleine winsten. Door je  digitaal alles weg te geven, bespoedigt een krant zijn eigen ondergang – dat zou wel eens de moraal kunnen zijn.

Hoe mooi zou het zijn als een miljardair of een andere steenrijke instantie Joop zou kopen. Dat zijn alle problemen in één klap opgelost. Joop lijkt me wel iets voor de SP. Dankzij allerlei inhoudingen bulken ze daar van de poen. Hier ligt een maatschappelijke taak, lijkt me.

Het Parool,  26 mei 2012