Fl. 0,45

        Al enige tijd doe ik onderzoek naar het leven van mijn grootvader Mozes Abrahamsz Pam. Hij werd in 1867 in Amsterdam geboren. Na mislukt te zijn op de rabbijnsopleiding van het Nederlandsch Israëlitische Seminarium werd hij, zoals zo veel joden, diamantbewerker. Hij heeft de gouden tijd meegemaakt dat diamantbewerkers hun sigaar aanstaken met een tientje, maar al spoedig braken minder vette jaren aan en raakte hij werkloos. Hij was toen al een overtuigd socialist, die als naaste medewerker van de grote vakbondsman Henri Polak om een zeepkist ging staan om opruiende toespraken te houden.
        In de jaren dertig correspondeerde hij met de baardige christensocialist Jan van Zutphen. Meestal vroeg Mozes om geld, want in die crisistijd was het niet eenvoudig om rond te komen. In 1943 werd hij eerst naar Westerbork en later naar Sobibor gevoerd waar hij, zoals wij later te horen kregen, op 5 maart werd omgebracht. Toen mijn vader uit zijn onderduikadres te voorschijn kwam, was het huis waarin dat hij voor de oorlog met zijn ouders had gewoond, betrokken door mensen die er niet over dachten op te stappen. Van de oorspronkelijk huisraad was niets over.
        Omdat ik meer wilde weten over de laatste jaren van Mozes deed ik via de Stichting Joods Maatschappelijk Werk navraag naar wat zich in een aantal archieven bevond. Hoewel ik geen verzoek tot schadevergoeding had ingediend, kreeg ik een paar maanden later toch een idee in welke richting ik hier moest denken. In een brief van 11 oktober 1999 antwoordde drs. H.G. Vuijsje, directeur van het SJMW, onder meer het volgende: "Wij hebben nog lijsten gevonden met de vermelding van de bedragen die door de Liro-ambtenaren zijn afgepakt van Joden bij hun aankomst in Westerbork. Uit die lijsten blijkt dat uw grootvader in Westerbork een bedrag van f 0,45 bij zich had; dat geld heeft hij moeten afstaan".
        Om het vervolg van Vuijsje's brief te begrijpen, is het misschien nodig even uit te leggen dat de bezittingen van Amsterdamse joden terechtkwamen in de Sarphatistraat en dat de daar aanwezige gelden en goederen na de bevrijding zijn beheerd door een instantie die Liquidatie van Verwaltung Sarphatistraat (LVVS) heette.
        Vuijsje schrijft dan: "Omdat het in deze gevallen om kleine bedragen ging, heeft de LVVS indertijd besloten voor de in Westerbork afgenomen gelden niet te zoeken naar de rechtmatige eigenaren of erfgenamen: de kosten van het speurwerk zouden vele malen de opbrengsten overtreffen. De LVVS heeft deze bedragen bij de Stichting Joods Maatschappelijk gedeponeerd op voorwaarde dat, indien een eigenaar of diens erfgenamen een rechtmatige claim op het bedrag zal leggen, de Stichting dat bedrag zal uitbetalen".
        En dan de conclusie: "Ik vind het gênant en pijnlijk het u te schrijven, maar in principe kunnen de erfgenamen van uw grootvader Mozes Pam bij de Stichting Joods Maatschappelijk Werk een claim leggen van f 0, 45. Hierbij zal rekening worden gehouden met een geldontwaarding met de factor 5, dat wil zeggen dat het bedrag met vijf wordt vermenigvuldigd".
        Hahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha hahahahahahahahaha hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha! Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah! Whoehahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha hahahahaha! Whoehahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!!
        Vijfenveertig cent! Eens even kijken, vijfenveertig cent vermenigvuldigd met een factor vijf, dat maakt dan f 2,25, of te wel twee gulden en vijfentwintig cents. Wat zullen wij daar nou 's van kopen? Een cd? Nee, dat lukt zelf niet in de uitverkoop? Een zakaardappelen misschien? Ik ben niet op de hoogte wat de aardappel tegenwoordig kost, maar een zak van meer dan twee kilo kan het niet wezen. f 0,45. Ik denk alleen al aan de verzameling bijzondere boeken die mijn grootvader had verzameld. f 0,45. Ik denk aan minister-president Wim Kok die als een groot staatsman heeft zitten dubben of hij nou zijn excuus moest aanbieden of alleen maar moest zeggen dat hij de gang van zaken betreurt. Aan Van Kemenade die heeft verklaard dat hij het allemaal niet meer heeft kunnen narekenen.
        Sorry, dat ik even moet lachen. Hahahaha! Whoehahahahahahahahaha!!!!

NRC\Handelsblad, 28 januari 2000 © Max PamFl. 0,45 deel II


terug naar de inhoudspagina