Het omroepdebat


        "Mevrouw de voorzitter, wanneer wij hier in dit huis, zoals wij vandaag bijeen zijn, een objectieve analyse maken van de problemen waarmee de publieke omroep te kampen heeft, dan moeten wij constateren dat het allemaal is begonnen met Lingo. Een verdomd moeilijk spelletje, mevrouw de voorzitter. Zoek een woord van vijf letters. Genen, benen schelm, slaap, helaas, kanen, banen, vlerk, enzovoort, allemaal woorden van vijf letters, maar vindt ze maar eens! Dat valt beslist niet beslist mee, daar is een zekere intellectuele vaardigheid voor nodig. Het is juist daardoor dat Lingo een programma is waarmee een omroep zich kan profileren, waarmee een omroep aan de kijker zijn identiteit zichtbaar kan maken".
     "Mevrouw de voorzitter, ook namens mijn partij wil ik hier in dit huis beamen dat Lingo bij uitstek een spelletje is voor een publieke omroep. Des te meer betreuren wij het daarom dat de nieuwe wet de netcoördinatoren in de toekomst de macht zou geven Lingo van het derde net naar het tweede net te verplaatsen. De gevolgen van zo'n maatregel, mevrouw de voorzitter, zijn niet te overzien! Het hele publieke bestel zou daarmee op de schopstoel komen. De omroepen zouden in één klap hun identiteit prijsgeven. Lingo naar het tweede net? Wie in godsnaam heeft dat bedacht? Is de staatssecretaris het niet met mij eens dat de verplaatsing van Lingo van TV3 naar TV2 de vrijheid van de programmamakers in hoge mate aantast? Derhalve pleit mijn partij voor een netstatuut met strikte garanties, die de macht van de netmanagers dermate controleert dat het in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn om Lingo zonder enige ruggespraak van het derde naar het tweede net over te hevelen. Wat is de mening van de staatssecretaris hierover?".
     "Mevrouw de voorzitter, als staatssecretaris wil ik hier in dit huis opmerken dat wij niet alleen op de bres willen staan voor de vrijheid van de programmamaker, maar dat wij ook de aantrekkelijkheid van het publieke bestel willen vergroten door de omroepen een concessie aan te bieden van meerdere jaren. Daarmee kan worden vastgelegd dat Lingo tenminste voor tien jaar op TV3 zal worden uitgezonden. Met een wetswijziging in die zin geven wij een aan de omroepen een duidelijk signaal af om in het publieke bestel te blijven. Te overwegen valt zelfs om in een aparte wet te regelen dat Lingo tot het jaar 2078 op het derde net zal worden uitgezonden, zodat Lingo in ieder geval tot die tijd buiten de macht van de netmanagers valt.
Ik heb begrepen dat de omroepen het liefst zouden zien dat Lingo tot het jaar 2195 voor net drie behouden blijft, maar laten wij nou eerst eens kijken hoe het loopt tot 2078. Daarna kunnen wij nog altijd beslissen of het nodig is de concessie voor Lingo opnieuw te verlengen".
     "Mevrouw de voorzitter, namens de oppositie hier in dit huis, wil ik ernstig stelling nemen tegen het jaar 2078! Daar is geen enkele reden voor. Zoals wij allen weten zijn de media sterk in beweging met satellieten, breedbandinformatie, internet, en dat soort zaken. Een concessie voor Lingo tot 2043 lijkt ons meer dan voldoende! Stel er komt ineens een ander spelletje? Dan mogen wij niet het risico lopen dat wij internationaal plotseling buiten de boot vallen".
     "Mevrouw de voorzitter, als ik de geachte afgevaardigde even mag interrumperen? Mag ik hem er dan op wijzen dat binnenkort in dit huis ook een wetsvoorstel aan de orde zal komen, waarin Paul de Leeuw voor TV1 wordt vastgelegd tot het jaar 2106. Aan een aparte concessie voor Paul Witteman en Marcel van Dam wordt nog gewerkt. Om het publieke bestel te beschermen tegen het oprukkende moeras van de commercie, meent mijn partij dat het absoluut noodzakelijk is de heren Witteman en Van Dam tenminste tot het jaar 2877 vast te leggen. Onze partij is bereid de komende jaren het defensiebudget geheel te bevriezen, ja zelfs op te schorten, zodat aan de financiële eisen van Witteman en Van Dam kan worden voldaan".
     "Mevrouw de voorzitter, mag ik misschien ook wat zeggen. Mijn partij heeft in dit huis slechts één zetel en onze spreektijd is maar beperkt, maar ten bate van de kijker zouden wij voorzichtig willen pleiten voor de opheffing van alle omroepen en de instelling van een Nederlandse BBC…".
     Hier werd de spreker onderbroken door een luid boegeroep. Even later klonken er knallen die op geweerschoten leken.

NRC\Handelsblad, 21 januari 2000 © Max Pam


terug naar de inhoudspagina