Polly PamPam en zijn hond Polly

        Nu ik in deze krant mag debuteren op de plaats waar voorheen de rubriek Hond\Mens heeft gestaan, ligt het voor de hand dat ik om wille van de continuïteit mijn eersteling wijdt aan die
trouwe, eeuwig snuffelende viervoeter: de hond. Ik moet toegeven dat de hond - en met name wat hij voortbrengt - een afgekloven onderwerp is, maar toch meen ik nog een paar minder bekende
feiten naar voren te kunnen brengen. Wist u bijvoorbeeld dat B & W van Amsterdam al in 1991 hebben ingestemd met een actieplan om de overlast van honden in te dammen?
        Ja?
        Maar dan weet u vermoedelijk niet welke resultaten dat actieplan heeft opgeleverd. Om dat te weten zou u namelijk moeten beschikken over de geheime kwartaalrapporten van de Amsterdamse Reinigingspolitie. Gelukkig kan ik u nader informeren, want dankzij gedegen speurwerk heb ik de hand weten te leggen op een paar van die rapporten. Daaruit blijkt dat agenten van de Reinigspolitie niet stil zitten. Voortdurend loeren zij rond om honden te tellen en hun bezitters eventueel te verbaliseren. Een rapport van 9-12-'93, behandeld door een ambtenaar die uitgerekend R.C. ten Hoope heet, geeft de volgende cijfers voor 1993:

Aantal honden 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal
gesignaleerd 2119 1893 2013
aangelijnd 1724 (81%) 1514 (80%) 1631 (81%)
zonder baas 171   (8%) 117   (6%) 74     (2%)
waarvan poepend 72 6 2

        Uit deze statistiek valt af te lezen dat het optreden van de Reinigingspolitie heeft geleid tot een drastische daling van het aantal poepende honden zonder baas. Van 72 naar 2, voorwaar een succes voor de Reinigingspolitie!
        Ongetwijfeld zult u zich afvragen hoe de Reinigingspolitie van de stad Amsterdam dat voor elkaar heeft gekregen. Door "een range" van maatregelen uiteraard, maar ook, en eigenlijk vooral in de eerste plaats door, gewoon te verbaliseren. Het volgende staatje laat zien hoeveel processen-verbaal er in de eerste drie kwartalen van 1993 zijn uitgedeeld.

Aantal honden 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal
Aangelijnd, poepend, zonder opruimmiddel 0 7 5
niet aangelijnd 86 79 104
niet aangelijnd, zonder opruimmiddel 18 31 30
niet aangelijnd, poepend, zonder opruimmiddel l 0 7 4

        Voorwaar, dat zijn indrukwekkende cijfers! Maar daarbij moet worden aangetekend dat niet elk proces-verbaal tot een veroordeling heeft geleid. Zo meldt het rapport dat "vanwege interne omstandigheden bij het Parket aangeleverde verbalen over 1992 veel te lang onbehandeld zijn gebleven en zelfs zijn zoekgeraakt". Bovendien werd een aantal hondenbezitters vrij gesproken wegens onvoldoende bewijs, of omdat de rechter de overtreding van "onvoldoend nationaal belang" achtte. Verder kan men zich afvragen of de hoogte van de boetes wel afschrikwekkend genoeg is. De zwaarste boete is honderd gulden voor niet aangelijnd, poepend, zonder opruimmiddel, maar die wordt meestal niet opgelegd, omdat overtreders doorgaans met succes een beroep deden op verzachtende omstandigheden.
        Toch is de Reinigingspolitie van de stad Amsterdam niet voor één gat te vangen. Zo heeft men bijvoorbeeld in het Wertheimpark een bord neergezet met de tekst: "Ook hier mag uw hond niet loslopen". Volgens het rapport "leverde evaluatie van het effect van plaatsing van dit bord een positief resultaat op". Ook de advertentiecampagne onder de het motto: "Een zomer zonder uitglijders", schijnt gunstig gewerkt te hebben op het gedrag van hondenbezitters. Maar het meeste succes heeft de Reinigingspolitie nog geboekt met het beleid, waarin Amsterdam is verdeeld in speerpuntlocaties en bijhoudlocaties. Op de speerpuntlocaties worden wederrechtelijk poepende honden hard aangepakt, terwijl men op de bijhoudlocaties meer educatief te werk gaat en in het kader daarvan ook wat meer geneigd is om het een en ander door de vingers te zien.
        Omdat een gewaarschuwde hond voor twee geldt, geef ik hier het lijstje van de speerpuntgebieden: de Wallen, Nieuwmarkt, Plantagebuurt, Nieuwezijds Kolk, Sint Antoniesbreestraat, Dijkstraat, Sarphatistraat, Amstelveld, Thorbeckeplein, Herenmarkt, Haarlemmerdijk en zelfs - echt waar - het Kattenburgerplein. Tot de bijhoudgebieden behoren de Dam en het Damrak, de Zwanenburgwal en het Waterlooplein.
        Al met al, zo concludeert het rapport, zijn er door de Reinigingspolitie duidelijke resultaten geboekt. De tijd dat columnisten nog lollige stukjes konden schrijven over de Amsterdamse hondenpoep lijkt voorgoed voorbij.

Het Parool, 9 mei 1994 © Max Pam

terug naar de inhoudspagina