SGP’ers als zoutpilaar

Buitenhof

De opvatting dat homoseksualiteit een ziekte is, is tamelijk oud. Het woord sodomie, het anaal penetreren, verwijst naar de stad Sodom. En Sodom, zo weten wij uit de Bijbel, is samen met Gomorra verwoest door God, omdat de inwoners een verdorven seksualiteit praktiseerden. Beide steden werden weggevaagd door een regen van zwavel en vuur.

Lot´s vrouw 2

De Bijbel vertelt ons ook dat alleen  Lot en zijn gezin de stad mochten ontvluchten, op voorwaarde dat zij niet zouden omkijken. De twee dochters van Lot hielden zich daaraan, maar zijn vrouw keek toch en veranderde in een zoutpilaar. (zie plaatje.)  Jammer dat wij zulke wonderen tegenwoordig nog maar weinig zien, maar elk geval doet dit verhaal ons beseffen waar rabbijnen, pauzen en imams hun kennis vandaan halen als zij homoseksualiteit veroordelen als een perverse afwijking.

In de twintigste eeuw kwam een kentering, al bleef homoseksualiteit lang een neurotische stoornis die behandeling behoeft. Sigmund Freud geloofde daarin en Freuds biograaf  Ernest Jones heeft nog eens een artikel geschreven waarin hij uitlegt dat de schaker Morphy eigenlijk homoseksueel was, omdat hij in een bepaalde partij de vijandelijke koning vanachteren had aangevallen.

In Nederland was het vooral de katholieke psychiater Van de Aardweg, die homoseksualiteit bleef beschouwen als “een obsessieve drift met een dwangmatig karakter”. In de jaren tachtig schreef hij een boek, waarin hij betoogde dat je nooit als homoseksueel wordt geboren, maar dat homoseksualiteit pas optreedt door frustraties en minderwaardigheidgevoelens.

De laatste decennia wordt die opvatting vanuit de biologie ondergraven. Steeds meer onderzoek wijst uit dat homoseksualiteit vooral een zaak is van genen en van hersenen. Het is een geaardheid. Je bent het, zoals je een mens bent. Of je hebt het, zoals je een wiskundeknobbel bezit. Zelfs al zou je het willen: je kunt er niet vanaf.

De kwestie werd onlangs actueel, toen bleek dat de gristelijke zorginstelling Different een therapie aanbiedt, waarbij homo’s vooral wordt geleerd hun homoseksuele gevoelens te onderdrukken.

Nu heeft iedereen het recht om elke therapie te volgen, hoe onzinnig ook. Als je wilt reïncarneren, niets op tegen. Als je in Lourdes wilt genezen, je doet maar. Als je over hete kolen wilt lopen met een fluitketel op je hoofd,  prima. Emile Ratelband staat voor je klaar.

Maar dan wel van je eigen centen, en niet geheel of gedeeltelijk, of via allerlei sluipwegen, vergoed met overheidsgeld.

Zoiets leek bij Different namelijk wel het geval en vandaar dat minister Schippers van Gezondheidszorg een onderzoek liet instellen door de inspectie. De uitkomst daarvan was dat er – nee, echt niet – was geprobeerd om homo’s te genezen, hoewel zulks kort daarvoor in Trouw nog was bevestigd door een manager van Different.

De vraag is nu: heeft Different – om de vergoedingen te behouden – de boel belazerd, of was minister Schippers niet al te happig op een ongunstige uitkomst voor de christelijk zorginstelling? Het zittende kabinet wordt ook gedoogd door de SGP en wij hebben net het geval gehad van de  weigerambtenaar, waarbij regeringspartij de VVD door de pomp moest om de SGP niet voor het hoofd te stoten.

Willen wij dit land regeerbaar houden, dan moet er een therapie worden ontwikkeld om SGP’ers te veranderen in een zoutpilaar.

Buitenhof, 5 februari 2012