godverdomme.nl

Gastenhoek

De volgende column is van Dap Hartmann, docent bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de TU in Delft:

godverdomme.nl 2

Dankzij de Nederlandse rijksoverheid heeft deze column mogelijk een ietwat blasfemische titel, waarvoor mijn welgemeende excuses.

Maar omdat de vlag de lading moet dekken en deze column over godverdomme.nl gaat, kan ik weinig anders dan hem de titel godverdomme.nl geven – sorry.
Het zit zo.

De domeinnaam godverdomme.nl is eigendom van de dienst publiek en communicatie van het ministerie van algemene zaken. Als u mij niet gelooft, surf dan even naar godverdomme.nl. Dit is niet een flauw geintje, zoals iemand vertellen dat het woord ‘goedgelovig’ niet in het woordenboek staat en hem vervolgens uitdagen dat in een woordenboek op te zoeken. Wie naar godverdomme.nl surft leest daar: ‘Deze domeinnaam is geregistreerd voor de Nederlandse Rijksoverheid’, met daaronder dezelfde tekst in het Engels.

godverdomme.nl

Voor Duitsers en Fransen blijft deze website helaas een raadsel.

Wat bezielt onze overheid om godverdomme.nl als domeinnaam te registreren? Daarover wil ik graag een parlementaire enquête, of in ieder geval een onderzoekscommissie, want dit moet tot de bodem worden uitgezocht.

Tot de verschijning van het onderzoeksrapport (minstens vijfhonderd pagina’s en minimaal één kilo) van de commissie Holman (ik stel voor om Theodor Holman tot voorzitter van die commissie te benoemen) ga ik ervan uit dat het een eerzame poging van de overheid is om de burgers van dit land te behoeden voor blasfemie. Waarvoor dank. Want kijk en huiver hoe schunnig de website godverdomme.com is.

Waarom godverdomme.com geen eigendom is van het ministerie van algemene zaken moet de commissie Holman uiteraard diepgaand uitzoeken. Was de overheid wellicht te laat om naast godverdomme.nl ook godverdomme.com te kapen? En geldt dat ook voor godverdomme.org, godverdomme.net, godverdomme.info en godverdomme.eu (allemaal geen eigendom van de Nederlandse rijksoverheid)?

Onvergeeflijk!

De dienst publiek en communicatie van het ministerie van algemene zaken heeft blijkbaar zitten slapen terwijl onverlaten ongehinderd beslag wisten te leggen op felbegeerde godverdomme-websites. Op mijndomein.nl is eenvoudig te checken voor welke top level domains het second level domain godverdomme nog beschikbaar is. Op dit moment zijn dat er nog twaalf, waaronder godverdomme.de en godverdomme.tv. Haast is dus geboden, want godverdegodver.nl en ook godverdom.me zijn al niet meer beschikbaar.

Onze rijksoverheid weet blijkbaar precies wat goed voor ons is en behoedt ons dankzij een actief registratiebeleid voor websites met aanstootgevende namen. Waarvoor dank. Daarom zijn bijvoorbeeld de websites kinderporno.nl, heilhitler.nl en meinkampf.nl het exclusieve eigendom van het ministerie van binnenlandse zaken. Ons belastinggeld wordt door de overheid aangewend om 447 domeinnamen niet te gebruiken.

Daaronder ook de volgende juweeltjes: allesoverkinderzitjes.nl, degeitwordtgemolken.nl, degoudenmier.nl, deviszwemtindefuik.nl, dezwaluwverlaathetnest.nl, hetbrooddesemiszuur.nl, lastvanbureaucratie.nl, en stopdebureaucratie.nl. Om te voorkomen dat iemand zomaar de website degeitwordtgemolken.nl kan beginnen.

Godzijdank.

TU Delta, 27 januari 2010