De PIP-vrouw en de Viagra-man

Invallen

In de jaren zeventig was het concept van de maakbare samenleving erg populair, terwijl de maakbare mens nog behoorde tot het rijk van de sciencefiction. Kennelijk leek het makkelijker het leven van grote groepen in te inrichten, dan dat van één individu. Het was de tijd van de sociaaldemocratie. Het liberalisme was nog niet aan een revival toe.

PIP

Momenteel liggen de zaken andersom. De maakbare samenleving wordt als een illusie beschouwd, terwijl de mens langs medische weg steeds verder wordt verfraaid en verbeterd. De helft van het aantal kinderen dat vandaag wordt geboren, zal ouder worden dan honderd.

Een gemiddelde leeftijd van 120 of 150 jaar is geen toekomstmuziek meer. Ja, zelfs het eeuwige leven zal binnen handbereik komen.

Toch zijn medisch ingrepen die verder gaan dan alleen reparaties aan het lichaam, al oud. Wilhelm Fliess (1858-1926), een vriend van Freud, experimenteerde met neusoperaties om het bioritme van de man beter op orde te krijgen. Marie Bonaparte (1882-1962), een verre nazaat van Napoleon en een patiënte van Freud, onderging verschillende ingrijpen omdat zij ontevreden was over de afstand tussen haar vagina en haar clitoris. Door die te verkleinen meende zij dat de vreugde van het orgasme ook haar deelachtig zou worden. Freud zocht achter haar frigiditeit andere oorzaken en hij raadde haar de operaties af. De mislukte experimenten van Fliess lagen hem nog vers in het geheugen.

De Niro

Inmiddels zijn wij bijna een eeuw verder. Onlangs is Robert de Niro (68) opnieuw vader geworden. Normaal gaan zulke sterren voor “een tweede leg”, maar de Niro is nog altijd bij Grace Hightower (56). Het zaad van Robert werd dan ook geëxpedieerd door een draagmoeder. Michael Douglas, een andere oudere vader in een soortgelijke positie, heeft over zijn rondhollende kinderen gezegd: “Ik heb dan wel nieuwe knieën, maar ik krijg ze nog steeds niet te pakken”.
Oud zaad maar nieuwe knieën, dat is de toekomst.

Ooit is Beatrijs Ritsema door Rudy Kousbroek beknord, omdat zij zich geen voorstander van het middel viagra had betoond. De erectie dient op een natuurlijke manier tot stand te komen, anders hoefde het voor Beatrijs niet. Kousbroek dacht daar heel anders over. Waarom de oudere wordende man een dergelijke staaltje van mannelijkheid onthouden? *) Zie ook Maar meneer…

Afgezien van de vraag wat nu eigenlijk onder “onnatuurlijk” of “tegennatuurlijk” moet worden verstaan, heeft de moderne man in het contact met de andere sekse heel wat meer onnatuurlijkheid te verstouwen. Door het lezen van de berichten over de snel slijtende borstimplantaten van het merk PIP is het mij wel duidelijk geworden dat inmiddels miljoenen vrouwen over de hele wereld met siliconen rondlopen.

Dat doen vrouwen om aantrekkelijker te worden gevonden, tenminste dat neem ik aan. Of mannen die opgepimpte borsten inderdaad aantrekkelijker vinden, lijkt me eveneens aannemelijk, maar ik zou hier toch graag een slag om de arm willen houden. Onlangs kopte NRC.Next: “Fraude met nepborsten” en “Dertigduizend Françaises kunnen hun borsten inleveren”.

Uit deze koppen spreekt een zeker leedvermaak en ik wil er dan ook gif op innemen dat zij door een man zijn gemaakt.

Om een man die een pil moet nemen om een stijve te krijgen, wordt gegniffeld of in het beste geval wordt met medelijden over hem gesproken. Anderzijds blijven borsten met implantaten nepborsten. Het zijn zelfs zulke nepborsten, dat je ze kunt komen inleveren, alsof ze eigenlijk helemaal niet bij jou horen. Hoe wereldwijd dit verschijnsel inmiddels is geworden, blijkt wel uit het feit dat het Venezuela van Hugo Chavez alle vrouwen met PIP-borsten een gratis verwijdering heeft aangeboden. Venezuela betaalt daarentegen niet de vervanging door nieuwe implantaten, waardoor het aanbod iets krijgt van een prijs in een quiz die bestaat uit een enkele reis naar een ver land. Over de medische kwaliteit in Venezuela zou ik me trouwens zorgen maken. Voor de behandeling van zijn tumor moest Chavez naar Cuba en nu heeft hij beweerd dat de Amerikanen zitten achter het opmerkelijke fenomeen dat momenteel nogal wat Latijns-Amerikaanse leiders worden getroffen door kanker.

Het kan niet anders dat in de toekomst het verschil tussen echt en nep op vele terreinen zal vervagen. In de chemie is dat al gebeurd. Natuurlijke vitamines zijn niet van kunstmatige te onderscheiden. Dankzij Marcel Duchamp en Andy Warhol kun je in het moderne kunst het verschil tussen echt en onecht ook nauwelijks meer maken. In de liefde is het proces nu in volle gang.

De Volkskrant, 30 december 2011