Slapend rijk met de gulden

Buitenhof

Onlangs heeft Geert Wilders aan Lombard Street Research de opdracht gegeven om na te gaan wat de voordelen zijn van een eventuele terugkeer naar de gulden. Het onderzoek is inmiddels afgerond en via De Telegraaf heeft Wilders ons voorbereid op de uitkomsten.

Volgens Wilders komen de voordelen uit op 800 euro per jaar per persoon, terwijl de nadelen zijn begroot op 2700 euro per jaar per persoon. Per saldo zijn wij dus 1900 euro goedkoper uit. Het gezin van Henk en Ingrid, plus hun twee kinderen, zou er bij de herinvoering van de gulden 4 x 1900 = zesenzeventighonderd euro per jaar op vooruitgaan. Dat is bijna de hele AOW van opa Henk!

Tel daar bij op dat het ons 127 miljard euro gaat kosten als Nederland in de eurozone blijft. Wat de kosten zijn van een vertrek wilde Wilders nog niet zeggen, maar wel wist hij dat wij het bedrag binnen twee jaar hebben terugverdiend.

Wij worden dus slapend rijk als wij morgen weer met de gulden gaan betalen!

Cynici zullen daar tegen inbrengen dat Wilders zijn eigen onderzoeksbureau heeft uitgezocht en zo precies de uitkomsten heeft gekregen die hij van te voren wilde. Lombard Street Research is in de Londense City gevestigd en die Engelsen zijn altijd tegen de euro geweest.

Maar je kunt ook zeggen: als dat bureau altijd tegen de euro is geweest, hebben ze het vanaf het begin goed gezien. Wij moeten de publicatie van de uitkomsten afwachten en dan de berekeningen op hun merites te beschouwen.

Lombard Street

Toch is er iets vreemds aan de hand, zelfs als het onderzoeksbureau van Wilders gelijk heeft.

De Duitse en de Nederlandse economie zijn decennia lang nauw met elkaar verbonden geweest. Verhoogde de Duitse Bank de rente, dan verhoogde de Nederlandse Bank ook de rente. Was de inflatie in Duitsland zo’n 0,2%, dan was de inflatie in Nederland ook zo’n 0,2%. Ging het slecht met de Duitse economie, dan ging het slecht met de Nederlandse  economie. Maar ging het in Duitsland goed, dan ging het ook goed bij ons.

Gisteren maakte de Volkskrant melding van een opmerkelijke trendbreuk. Met de Duitse economie gaat het momenteel uitstekend. In Duitsland geen krimp, zoals in Nederland, maar groei. Zelfs 3%. Geen te hoog begrotingstekort van 4,1%, zoals in Nederland, maar een verwaarloosbaar tekort 1%. En dat, terwijl ze in Duitsland toch ook de euro hebben.

Wat ging mis en hoe krijgen wij Nederland er weer bovenop?

De Volkskrant wijst naar de Nederlandse consument die somber is. Hij koopt geen huizen meer, geeft liever niks uit en zet zijn geld massaal op een spaarrekening, zodat de economie opdroogt. De Duitser daarentegen schaft zich een auto aan en een huis. Hij is vrijgevig en hij slaat zich vrolijk op de knieën, want door zijn kwistigheid groeit de Duitse economie als kool.

Voor een Nederlands herstel zie ik twee mogelijkheden: of wij gaan terug naar de gulden, of wij gaan weer in de pas lopen met Duitsland. Om dat laatste te bereiken, zouden wij het best de Duitsers kunnen uitnodigen om bij ons orde op zaken te stellen. Breng dit keer geen dood en verderf, maar welvaart, groei, vrijgevigheid en geluk.

Dan mogen jullie, Duitsers, het EK-voetbal winnen.

Buitenhof, 4 maart 2012