Ketter & Geest

HUMAN

Elke werkdag een nieuw bericht dat voor goddelozen van belang is.

ARBEIDSINSPECTIE VINDT KRUIS TE ZWAAR

Waarom het zo is, is hier niet de vraag, maar mensen willen nu eenmaal graag lijden. Een figuur waarop je al het lijden van de wereld kunt projecteren, is Jezus. Maar dat is natuurlijk niet zo eenvoudig: wat Jezus kon, kan niet iedereen.

Het kruis dagen bijvoorbeeld.

Overal ter wereld laten mensen zich tegen Pasen kruisigen. Sommigen zijn bereid daarin heel ver te gaan, en zouden het liefst het Bijbelverhaal tot in detail imiteren. Dat loopt soms slecht af en Filipijnse bisschoppen hebben aan de moderne kruisdrager de voorwaarde gesteld dat hij alleen met een tetanusinjectie aan de processie mee mag doen.

Ook in Nederland wordt het kruis dragen steeds populairder. Vandaar dat de Arbeidsinspectie zich er mee is gaan bemoeien, aldus het bericht op Arboonline:

De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is een onderzoek gestart naar overtreding van de arbowet. Aanleiding hiertoe zijn de meldingen van misstanden en opgelopen letsel tijdens de processies rond Pasen van de afgelopen jaren. De resultaten zijn deze week gepubliceerd in het verkennend rapport ‘Risico inventarisatie religieuze handelingen Pasen’. Dit rapport meldt een aantal zaken die duidelijk verbetering behoeven. Deze verbeteringen willen we onze GG-lezers niet onthouden.

Eén van de zaken die in het onderzoek naar voren is gekomen en duidelijk verbetering behoeft, is het dragen van het kruis tijdens de processie. Daar waar de schrijn voornamelijk door meerdere mensen getild wordt en zodoende al snel wordt voldaan aan de norm, blijken de kruisen eigenlijk te zwaar om door één persoon gedragen te mogen worden. Wanner er gekozen is om ook te kruisigen, blijken de kruisigers vaak onervaren en de constructies onvoldoende. Het risico op rug- en ander letsel is zeer groot, zo stelt de inspectie.

Lees hier het hele bericht, dat inderdaad bijna niet te geloven is.

Even een samenvatting: het kruis mag niet te zwaar zijn, het liefst van piepschuim. Of anders moet het worden voortgestuwd met een steunwagentje. Goede schoenen meenemen, niet over kronkelige paadjes gaan en warme kleren aan. Anders worden kruis en kruisdrager afgekeurd.

Met andere woorden: Jezus zou van de Nederlandse Arbeidsinspectie nooit een vergunning hebben gekregen om een kruis te dragen!

Wat op het volgende YouTube-filmpje wordt vertoond, kan voortaan echt niet door de beugel.

Jezus draagt kruis