Ketter & Geest

HUMAN

ELKE WERKDAG EEN BERICHT DAT VOOR GODDELOZEN VAN BELANG IS

Tussen de bekende redenering van Pascal dat het altijd verstandig is om in God te geloven, is nog steeds geen speld tussen te krijgen.

Geloof je in God en bestaat God, dan zit je goed. Geloof je in God en bestaat God niet, dan is er niets aan de hand. Geloof je in niet God en bestaat God niet, dan is er ook niets aan de hand. Maar geloof je niet in God, maar bestaat Hij wel, nou berg je dan maar.

Diezelfde houding kun je aannemen ten opzichte van het postuum inbidden van de Mormonen. Word je na je dood ingebeden en de Mormoonse hemel bestaat niets, niks aan de hand. Maar bestaat die hemel, dan zit je ongewild toch goed.

Baadt het niet, dan schaadt het niet. Zou je zeggen. Toch neemt het protest tegen het inbidden toe. De afgelopen week was er veel nieuws.

Zo meldde Trouw:

Claus, Juliana en Bernhard postuum door mormonen gedoopt

Diverse leden van het Nederlandse Koninklijk Huis zijn na hun overlijden lid gemaakt van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Daarmee zijn ze na hun overlijden alsnog lid gemaakt van de mormoonse kerk.

Lees hier verder in Trouw.

Maar daarmee waren wij er niet. Dezelfde krant vroeg onder meer de theoloog Huub Oosterhuis om commentaar:

Het zou niet Juliana’s wens geweest zijn

Theoloog en dichter Huub Oosterhuis laat weten dat hij de postume doop “minstens smakeloos” vindt. “Dit heeft geen enkele grond”, zegt hij. Oosterhuis kent de koninklijke familie goed. Samen met dominee Carel ter Linden ging hij op 15 oktober 2002 voor in de uitvaartdienst van prins Claus. De prins zou uit zichzelf nooit voor het mormoons geloof hebben gekozen, vermoedt Oosterhuis. “Het hele koningshuis heeft daar niets mee.”

Lees hier verder in Trouw.

Je vraagt je of Oosterhuis niet hetzelfde doet als de mormonen: spreken voor de doden. Wat Claus betreft, zal hij wel gelijk hebben, maar Juliana was een rare, met allerlei spirituele neigingen. Het zou best kunnen dat die het leuk had gevonden.

Enfin, maar daarmee zijn wij er nog niet.

Om tot het inbidden te geraken, raadplegen de mormonen altijd de geboorte-, huwelijk- en doopregisters. Die zijn ook openbaar, maar demissionair minister Spies moet daar volgens het CDA en de Partij van de Dieren (!) een stokje voor steken:

CDA en PvdA: minister moet samenwerking met mormonen afraden

Ze zei: “Ik voel mij buitengewoon ongemakkelijk als de rijksarchieven samenwerken met de mormonenkerk. Spies moet archivarissen daar een stevig en dringend advies over geven: doe het niet”.

Lees hier het hele bericht. De vraag is echter of een minister zich daarmee moet bemoeien. Valt het raadplegen van dergelijke archieven niet gewoon onder de vrijheid van meningsuiting?

De vraag komt op: waar zijn ze zo bang voor? Geloven ze toch niet een beetje dat de mormonen eigenlijk gelijk hebben?
On YouTube staat een filmpje over het inbidden van Mitt Romney’s schoonvader, die stierf als een atheïst.

Mormoons inbidden