Maar Meneer…

Maar meneer

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. Hieronder volgt een reactie op mijn Volkskrant-rubriek Beweringen &  bewijzen: Als  Van Agt over Israël begint, ben ineens voor die halve gare terroristen.

Kolonisten 4

Uit de bocht

Pam vliegt behoorlijk uit de bocht in zijn column. Een verband leggen tussen het katholiek zijn van de supermarkteigenaar en het aanzetten tot boycot tegen Israel, gaat wel heel erg ver.

Er is in veel landen veel mis ook in Israel.  Waarom zouden we dan Israel niet mogen boycotten? Zelf ben ik calvinist dus volgens Pam uit “onverdachte” hoek  en ik hem melden dat hier sinds 1967 geen spullen “made in Israel” meer in huis komen.
Laat ze eerst maar eens vrede sluiten.

HK Moraal, Waalre

Wat Max Pam vandaag voor, op de voorpagina van de Volkskrant zegt over de katholiek van Agt en het roomse Jumbo,  is erger dan antisemitisme.  Hij zegt “zulke types die het beste met ons voor hebben” en verderop “die hoeft zijn zachte g maar open te zetten of ik ben ineens verschrikkelijk voor de kolonisten (op de Westbank)”. Beseft hij wel wat hij daarmee discrimineert, demoniseert en stookt? Ik dacht dat Max Pam zo’n inhoudelijk denker was. Laten we dan wel bij de zaak waar het om draait – de bezetting van Palestina – blijven. Het zionisme klopt van geen meter. Is al 40 tot 60 jaar een ramp voor katholieken, protestanten, moslims, bedoeïen, druzen en joden, in Israel en de
Westbank, incl. de 120 miljoen arabieren in al de omliggende landen.

Dr. ir. Rik Min, Enschede
oprichter aktiekomitee ‘Stop Medialeugens’

De column ‘Types die het beste met ons voor hebben’ van Max Pam in de VK van 31/7 jl leek qua strekking en taalgebruik sterk op de columns ‘Oorverdovend stil’ van Leon de Winter, ‘Meeloperij tegen Israël’ van Nausicaa Marbe en ‘Wat mogen wij eten’ van prof. Dr. Bob Smalhout, allemaal in De Telegraaf resp. van 13/7, 26/7 en 27/7 jl.

Iemands etnoculturele achtergrond is alleen relevant als – en voor zover – het dat kennelijk voor hem of haar zelf het geval is. Dat geldt ook voor columnisten, commentaarschrijvers, presentatoren en andere beïnvloeders van de publieke meningsvorming.

Pam, De Winter, Marbe en Smalhout laten hun achtergrond telkens zwaar doorklinken in datgene waarvan zij ons in hun opiniestukken willen overtuigen.  Zij zouden daarop aangesproken mogen worden, maar dat is praktisch onmogelijk. Onder hun columns wordt geen mogelijkheid tot reactie en publiek debat geboden. Verstandige mensen laten het ook wel uit hun hoofd om kritiek op hen te uiten, want het afbreukrisico is levensgroot en levenslang.

Om met Max Pam te spreken: Het voelt ongemakkelijk als iemand die een Joodse achtergrond openlijk zijn afkeuring uitspreekt over gedrag en uitingen van ‘roomsen’ als Dries van Agt en ‘gebruinde Brabanders’ als de familie Van Eerdt, eigenaars van het ‘echt roomse’ winkelbedrijf Jumbo.

Pam is zo boos over hun ‘antisemitische’ pleidooi voor een boycot van frauduleus geëtiketteerde goederen uit de bezette gebieden dat hij spontaan bewondering gaat voelen voor de Joodse kolonisten met hun ‘bewonderenswaardige moed om stand houden in vijandig gebied’.

Jawel, dankzij de medewerking van een hardhandige militaire bezettingsmacht, maar dat zegt Pam er niet bij. Ik heb nog nooit iemand bewondering horen uiten voor de Duitsers die ons land een tijd lang hebben ‘gekoloniseerd’.

Dat Israël ten onrechte Europese subsidies in de wacht sleept voor producten uit Palestina, komt in geen van de genoemde columns in de Volkskrant en De Telegraaf ter sprake. Dat de Palestijnse arbeiders onder de Israëlische bezetting geen andere keuze hebben dan voor de bezetters te werken, ook niet.

“Boycot de schreeuwers,” schrijft Max Pam. Als die boycot antisemitisch is, hoe kan men dit dan noemen?

Hoogachtend,

Robert van Waning, Amstelveen.

‘Beweringen en Bewijzen’ staat er boven de column van Max Pam. Op 31 juli ging deze over een vermeende boycot van supermarktproducten uit de door Israël bezette gebieden.

Veel beweringen.

Over de familie van Eerd, Dries van Agt, plofkippen, de 80jarige oorlog, Kipling, Auto’s op Cuba en Thomas van Beersum. In- en tussen al deze beweringen is uiteindelijk het volgende te lezen: Wie met een zachte G spreekt is rooms en daarmee antisemiet, tenzij hij of zij nooit kritiek uit op Israëlisch beleid inzake de Palestijnen. Het bekende ‘kritiek op Israël is antisemitisme’aangevuld met een tweede verdachtmaking. En de bewijzen? Lezen we die in de volgende column?

Haiko Flach, Rotterdam

Max Pam bewondert de “moed” van kolonisten “die in vijandig gebied stand houden”. Gezien de massieve bescherming die het Israëlische leger hen biedt (ook wanneer zij bijvoorbeeld Palestijnse olijfbomen vernietigen) valt het met die moed wel mee. Nee, dan bewonder ik meer de moed van een Hamas-strijder die elk moment vanuit een Israëlische drone kapot geschoten kan worden.

Pam meent dat andere landen veel erger zouden zijn dan Israël en dat we daarom Israël niet mogen boycotten. Maar Hamas is nóg minder erg dan Israël, want bijvoorbeeld alleen al operatie “Gegoten Lood” was een grotere massamoord dan al de moorden die Hamas op haar conto heeft staan opgeteld. En dan heb ik het nog niet over het feit dat Hamas aan de kant staat van de miljoenen Palestijnse vluchtelingen die Israël door haar grootschalige etnische zuiveringen van 1948 gecreëerd heeft. Volgens Pam zijn boycots ook lang niet altijd effectief, maar in het geval van Israël kan ik hem uit de droom helpen: de leiders kunnen de gevolgen niet ongestraft afwentelen op het volk en een boycot zal dus effectief zijn, net als dat ook met Zuid-Afrika het geval was.
Als Pam mij antisemitisme zou aanwrijven zou dat onterecht zijn. Mij gaat het er om wat te doen tegen de misdaden die Israël nu al 65 jaar tegen de Palestijnen begaat. Mijn grootouders hadden Joodse onderduikers, en daar ben ik trots op, … maar in dit geval zijn het de Palestijnen die het slachtoffer zijn van een nationalistische ideologie die hen weg wil hebben.

hoogachtend,

Jaap Bosma, Hoogezand

P.S. in 2010 verscheen van mijn hand een wetenschappelijk artikel over de context waarin de zionisten in 1948 doelbewust en systematisch werkten aan een etnische zuivering (het is te lezen op http://tiny.cc/wvhuw).