Stof afnemen

Tip van Nel

Nelleke Noordervliet vult haar eigen hoekje met allerhande tips op huishoudelijk gebied.

Tip 4: Hoe leren wij stof afnemen.

Wat zien ik? Stóf?

Huishoudelijk werk is dodelijk saai. Het kent minder afwisseling dan de gang van de ezel in de tredmolen. Maar het moet gebeuren. De grote vraag is: hoe? Neem nou stof af. Alfa en omega van het huishouden. Ontelbare partikeltjes stof verspreiden zich in de dampkring, circuleren, waaien op en dalen neer. Onophoudelijk. Elke richel, elk plat vlak wordt bedekt met een laagje stof. In de tijd van kolen- en turfkachels en van open vuren was dat stof overvloedig en moest elke dag worden verwijderd, als men een propere huisvrouw was. Nu kan het iets minder vaak, maar het blijft een belangrijke toetssteen voor hygiëne. Kom bij vreemde mensen binnen en haal even besmuikt de tip van de wijsvinger over een plank van de boekenkast, terwijl je interesse toont voor een titel. Nog beter: haal het boek eruit en kijk of er ook achter de boeken wordt schoongemaakt: de ware lakmoesproef.

Er zijn twee scholen in stof afnemen: de natte en de droge school. De natte school gaat met een vochtig doekje over alle richels en platte vlakken. Het doekje moet regelmatig worden uitgespoeld om het stof aan water te binden en door het riool weg te werken: een behoorlijk definitieve oplossing. De droge school hanteert stofdoek of plumeau. De stofdoek wordt uitgeklopt, de plumeau uitgeschud. Vooral de plumeau – het woord zegt het al – heeft iets frans frivools in de behandeling van stof. Men ziet een kittig ding voor zich in een kort rokje dat dat met haar plumeau als met een toverstafje de meubels aanraakt en ja: men ziet het stof als goud opwolken in het zonlicht en na een korte rondedans weer neerdalen op het mahonie. De stofjes behoren aan de veren van de plumeau te blijven hangen. Sommige stofjes doen dat ook, maar de meeste niet.

Noordervliet.jpg

Ik ben van de natte school. Ik prefereer een vochtig doekje. Ik geef toe: het is een stuk bewerkelijker dan stof afnemen met de vrolijke plumeau, maar het is vele malen beter en uiteindelijk efficiënter. Nu zit ik met een klein probleem, een probleem dat vele huisvrouwen zullen herkennen: mijn hulp is van de droge school. Ik ben echter de opvatting toegedaan dat men zijn personeel een eigen verantwoordlijkheid dient te geven. Een hulp in de huishouding mag zeker wel wat leiding hebben, maar moet ook in zijn of haar eigen waarde en deskundigheid worden gelaten. De plumeau is de waardigheid van mijn hulp. Ik had verzuimd tijdens het sollicitatiegesprek de vraag te stellen naar nat of droog. Een kostbare fout. Nu leef ik tijdelijk onder het regime van de kleurige, fleurige vederbos. En het stof daalt almaar neer…

Tip van de week: neemt u zelf nat af, neem dan een nat afnemende hulp.