Archief

Maar meneer

De misconceptie van Paas & Peels

Thursday, October 17th, 2013

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. Hieronder volgt de reactie van schrijver en taalkundige René Appel op een aflevering van Beweringen &  Bewijzen: De religieuze wetenschap van Paas & Peels.

Paas & Peels

In hun artikel in de Volkskrant over religiositeit schrijven Stefan Paas en Rik Peels dat wetenschappelijk aangetoond is dat de mens “van nature religieus is”.

Deze stellingname illustreren zij middels het aanhalen van een aantal opvattingen, o.a. van de cognitiewetenschapper Robert McCauley. “Volgens hem”, melden Paas en Peels, “zijn pogingen om godsgeloof uit de mensheid te verwijderen futiel”. Let wel, volgens hem, en dus niet volgens de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. lees verder

Maar Meneer…

Friday, August 2nd, 2013

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. Hieronder volgt een reactie op mijn Volkskrant-rubriek Beweringen &  bewijzen: Als  Van Agt over Israël begint, ben ineens voor die halve gare terroristen.

Kolonisten 4

Uit de bocht

Pam vliegt behoorlijk uit de bocht in zijn column. Een verband leggen tussen het katholiek zijn van de supermarkteigenaar en het aanzetten tot boycot tegen Israel, gaat wel heel erg ver.

Er is in veel landen veel mis ook in Israel.  Waarom zouden we dan Israel niet mogen boycotten? Zelf ben ik calvinist dus volgens Pam uit “onverdachte” hoek  en ik hem melden dat hier sinds 1967 geen spullen “made in Israel” meer in huis komen. lees verder

Maar meneer…

Thursday, March 28th, 2013

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgt een reactie op mijn Volkskrant-rubriek Beweringen & bewijzen: Zwart geld, Deloitte en prof. Kavelaars.

Deloitte

Geachte Max Pam,

Over uw artikel het volgende:

Nadat de fiscaliste van Deloite na het overlijden van mijn vrouw het successiebelasting-formulier verkeerd had ingevuld en ik een knoeperd van een fout er uithaalde en zij het snel, snel op het laatste moment met typex en balpen corrigeerde ben ik iets oplettender geworden qua belastingzaken.
lees verder

Maar meneer…

Friday, February 22nd, 2013

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgt een reactie op mijn Beweringen en Bewijzen, dat in de Volkskrant de kop meekreeg: Het verbieden van prostitutie is net zo zinloos als het verbieden van het weer.

Jan Donkers

In zijn rubriek Beweringen&Bewijzen schrijft Max Pam dat het verbieden van prostitutie even zinloos is als het verbieden van het weer. Deze stelling is minder onwrikbaar dan zij lijkt.

Sinds jaar en dag wordt de vaderlandse tv-kijker immers verteld dat ‘het weer (mede) mogelijk gemaakt wordt door…. (volgt naam sponsor)’. lees verder

Maar meneer…

Friday, January 18th, 2013

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgt een reactie op mijn Beweringen en Bewijzen over de biecht, zoals die zich heeft voorgedaan tijdens het interview van Lance Armstrong met Oprah Winfrey.

Biechtstoel

De doorgaans goed geïnformeerde Max Pam geeft er in zijn vergelijking toch blijk van dat hij het zogenoemde sacrament van de biecht nog niet goed kent en doorgrondt. Hij gaat er kennelijk nog van uit dat deze functionaliteit gewaarborgd wordt door het zogenoemde ‘biechtgeheim’. Ondertussen is steeds duidelijker dat de biecht als een belangrijke inlichtingendienst door de rooms katholieke kerk in zijn praktijk wordt gebruikt. lees verder

Maar meneer…

Thursday, October 25th, 2012

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgen enkele reacties op Ketter en Geest over de kameel, de kerk en het oog van de naald.

Hans Jansen

Beste Theodor Holman,

Het e-adres van M. Pam ben ik kwijt, anders zou ik hem schrijven. Wil je niet verder lezen, stuur het dan door naar Max Pam. Ik zag, wegens slapeloosheid, op Salto de uitzending van ObaLive, met Louise Fresco, en ik weet nu eindelijk waarom in de oude spijswetten van het Midden-Oosten het varken taboe is: het concurreert met de mens om dezelfde spijzen. Maar meteen daar achteraan kwam dat ‘alle religies’ spijswetten kennen. Nee dus, echt niet, o.a. het christendom niet, en vandaar dat Louise Fresco dan ook met de middeleeuwse vastendagen aan kwam zetten. lees verder

Maar Meneer…

Sunday, September 30th, 2012

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgen enkele reacties op mijn columns over de SP, zoals deze en deze, of deze.

Tomaat gegooid

Geachte redactie,
Hoe stom kan iemand – vandaag in uw krant op pagina V2 – zijn om te antwoorden op de vraag “Mussert of Moskou”?

Max Pam!

Kun je zien hoe 60 jaar haat – 60 jaar koude oorlog – leidt tot een blinde vlek bij iemand. Kan de hoofdredacteur hier niet eens ingrijpen? Het is steeds hetzelfde bij deze man. Al die rechtse PvdAers. Zijn haast nog erger anticommunistisch dan VVD’ers en CDA’ers. Anti-revolutionairen en liberalen hebben en hadden tenminste – op hun manier – nog respect voor communisten en voor de Sovjet Unie. lees verder

Maar meneer…

Monday, June 11th, 2012

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgen zo maar wat reacties op mijn laatste drie Buitenhof-columns. Vooral die over Henk Bleker bracht veel CDA’ers in het geweer.

Henk Bleker

Geachte redactie,

Tijdens de uitzending van 13 mei heb ik mij mateloos geërgerd aan de column van de heer Pan. Dat hij een politieke partij de maat neemt is misschien zijn taak (de beste stuurlui staan aan wal nietwaar) maar dat hij Mona Keizer betitelt met Mona toetje is verre van fatsoenlijk. De heer Pan is zo geweldig in zijn uitspraken over normen en waarden en weet precies hoe anderen zich moeten gedragen, maar dat hij haar meteen Mona toetje moet noemen is van de gekke. lees verder

Maar meneer…

Tuesday, March 20th, 2012

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. Hieronder reacties op mijn Van Oldenbarnevelt-lezing, op mijn stuk over de dood van Demjanjuk en over mij recensie: Vinkenoog als gastheer in Parijs.

WFH Kultuurkamer2

Hermans geen lid van de Kultuurkamer?

Beste Max Pam,

W.F. Hermans is ook mijn literaire held, en het trof mij dat je in het Volkskrant artikel over  Van Oldenbarneveldt daarbij opmerkte dat onlangs was onthuld dat hij zich bij de Kultuurkamer had aangesloten. Bij die “onthulling” in de Volkskrant van Zaterdag 17 September 2011 door Van Otterspeer leken mij echter de bewijzen daarvoor flinterdun. lees verder

Maar mevrouw…

Tuesday, January 17th, 2012

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder een reactie van Ileen Montijn op mijn column De PIP-vrouw en de Viagra-man, waarin ik het er abusievelijk vanuit ging (oh, falend geheugen!) dat het Rudy Kousbroek was, die Beatrijs Ritsema had beknord inzake het gebruik van penis stimulerende middelen.

Viagra 6

Beste Max Pam,

Beatrijs Ritsema weet niet waar zij het over heeft, wat bij een onderwerp als impotentie, en een pil daartegen, natuurlijk ook het prettigste is. Zalig zijn de onnozelen, zij met de moeiteloze mannen, respectievelijk de nimmer falende geheime delen. lees verder

Maar meneer…

Friday, December 23rd, 2011

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgen reacties op verschillende columns.

Tomos

Beste Max Pam,

Ik vind het heel aardig van u dat u  uw vrouw als eerste scooterrijdster  wil zien. Maar het is bekend dat liefde blind maakt want  de geschiedenis van de snorfiets  is anders verlopen. Daarom wil ik u op een aantal punten graag corrigeren.

Bij de introductie van de valhelm voor brommers werd er in de zeventiger jaren door het CDA (of was het nog ARP) op gewezen dat vooral op het Zeeuwse platteland nogal wat vrouwen in klederdracht zilveren oorijzers dragen. lees verder

Maar meneer…

Wednesday, October 26th, 2011

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgen reacties op verschillende columns.

Huib Evers 3

Beste meneer Pam,

Vandaag maakte iemand mij attent op uw column ruim twee weken geleden in Het Parool. Die column gaat over mij. U schrijft dat u nog nooit van mij gehoord had. Is heel goed mogelijk.

Dan hebt u dus ook nog nooit iets van mij gelezen. Mijn laatste boekje Kan dat zomaar? ook niet neem ik aan. lees verder

Maar meneer…

Sunday, June 19th, 2011

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgt een reactie van Rob Becker naar aanleiding van mijn stukje in Het Parool over de Polaroid-camera.

SX70

Beste Max Pam,

Las je column in Het Parool van vandaag; er is hoop, en meer dan dat. Sinds enige tijd maakt de firma Impossible – what ‘s in a name –  weer Polaroidfilm. Met oude werknemers van het bedrijf zijn oude machines weer tot leven geroepen en de nieuwe filmcassettes zijn een doorslaand succes onder (kunst)fotografen en liefhebbers. lees verder

Maar meneer…0 euro!

Monday, June 6th, 2011

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgt een ingezonden brief van Staf Depla, wethouder van Financiën te Eindhoven, en verantwoordelijk voor de verkoop van de grond onder het PSV-stadion aan de gemeente. Depla schrijft naar aanleiding van mijn column in Binnenlands Bestuur.

Staf Depla

Geachte heer Pam,

Ik las uw column in Binnenlandsbestuur over de steun aan PSV en de aankoop van de grond onder het stadion. U suggereerde dat wij geen geld aan kunst en cultuur besteden maar wel aan voetbal. Dit is niet juist. We besteden per jaar 25 miljoen aan kunst en cultuur en 0 euro aan PSV.
lees verder

Maar meneer…

Monday, April 18th, 2011

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgt een ingezonden brief van Els Lucas, naar aanleiding van mijn Buitenhofcolumn over het proces tegen Geert Wilders. Els Lucas is de advocaat, die als eerste aangifte deed tegen Wilders.

Els Lucas

Geachte heer Pam,

Het proces waarover u sprak vandaag, heeft mijn bijzondere belangstelling. Uit uw betoog begrijp ik dat u worstelt met onbeantwoorde vragen. Daarnaast besprak u uw gevoelens van ongenoegen over de kwaliteit van de presentatie van de advocaten van de aanklagers.

Het zal u, als u doorleest, niet verwonderen, dat ik de door u uitgestoken handschoen oppak. lees verder

Maar mevrouw…

Saturday, April 2nd, 2011

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hier volgen enkele reacties op mijn Beweren & bewijzen over de domheid van de jeugd. Zou de schrijfster de zelfironie gemist hebben? Kan niet, zo dom is ze niet.

Meredith Greer

U BENT EEN ZELFINGENOMEN OUDE ZAK

Geachte meneer Pam,

Ik lees graag de krant, bij voorkeur ‘s ochtends, of in de middag. Met een kop verse koffie en voldoende sigaretten, neem ik de tijd om mij te laten informeren over de wereld om mij heen. Zo lees ik af en toe ook uw column, die ik vaak best aardig vind. Evenals uw column in Buitenhof, en uw literaire kritieken in HP/De Tijd. lees verder

Maar meneer…

Tuesday, January 25th, 2011
Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. En hier volgen enkele reacties op mijn Volkskrant-column over Nixon en Reagan.

Ronald Reagan

Geachte heer Pam,
Met veel instemming heb ik uw column Ik dacht dat Nixon een grote schurk was gelezen. Met name het doorbreken van het stereotype beeld dat Nixon niets meer was dan een schurk, is zeer welkom. Niet zo heel lang geleden werd Mark Rutte (toen nog als fractievoorzitter) weggehoond tijdens een gesprek (ik meen in het kader van het Utrechts of Rotterdams filmfestival) toen hij aangaf Nixon een fascinerende president te vinden. Wellicht is dat de beste betiteling voor Nixon.

lees verder

Maar meneer…

Tuesday, January 11th, 2011

Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. En hier volgen enkele reacties op mijn Parool-column over Hugo Borst.

Hugo Borst

Beste Max,

De column over het stoppen van Hugo Borst is mij vies tegen gevallen van je. Juist jij, die weet hoe het is om plotseling met het gewone leven te moeten stoppen, zou moeten weten wat een impact dit heeft. Dat niemand dat voor de lol doet.Ik ken Hugo Borst niet. Slechts van tv. Maar hij komt over als een enthousiast, gedreven en intelligent persoon. lees verder

Maar meneer…

Tuesday, January 4th, 2011

Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. En hier volgen enkele reacties op mijn Volkskrant-column over Stephen Hawking.

Stephen Hawking7

“Ik durf niet te beweren dat ik (…) Hawking helemaal begrepen heb, maar de notie dat ons Melkwegstelsel beslist niet alleen staat, is blijven hangen. Ons eigen Melkwegstelsel is al oneindig groot en nu ineens komen er twee geleerden die beweren dat het totale aantal Melkwegstelsels een 10 is met 500 nullen daarachter”, schrijft Max Pam over een boek van Stephen Hawking en Leonard Mlodinov (de Volkskrant, 24 dec). lees verder

Maar meneer…

Tuesday, October 12th, 2010

Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. En hier volgen enkele reacties op mijn Buitenhof-column, getiteld Self full filling prophecy, over het nieuwe kabinet.

Varken

Even in reactie op uw column in Buitenhof vanmiddag:

dit zijn (vind ik) uitlatingen van een “vies stinkend links varken” die uitspraken doet zonder zijn volle verstand. ik hoop dat U dat ooit nog eens krijgt, echter dat acht ik zeer onwaarschijnlijk gezien uw leeftijd.ik hoop dat buitennhof zich SNEL bedenkt en uw “knorrige” geluid zal doen verdwijnen.

Met de meeste minachting, J. Wismeijer lees verder

Maar meneer…

Monday, September 20th, 2010

Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. Hier volgens reacties op mijn Buitenhof-column over het bezoek van de paus aan Groot-Brittannië en het gluren van monseigneur Gijsen.

Monseigneur Gijsen

Geachte heer Pam,

Na een intelligente expositie van de betrokkenheid van de katholieke kerk bij het nazisme in uw column in Buitenhof eindigt u met een ontzettend domme suggestie: namelijk dat veel gevallen van kindermisbruik verzonnen zijn.

Doorziet u dan niet dat het spinnen van dit gluur incident de bedoeling had om misbruik als onschuldig gluren af te stempelen. lees verder

Maar meneer…

Monday, September 13th, 2010

Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Prem

Altijd als ik vind dat mijn naam weer eens in het nieuws moet, trap ik op Prem Radhakishun – niet uit kwadaardigheid maar zoals een ouderwetse tramconducteur op zijn bel. Prem is nu eenmaal een dankbaar object, want zeg je iets over hem dan vliegt hij op als de onvervalste karikatuur van de domme Surinamer. Kortom waar Prem is, wordt al snel een onnozel relletje geboren.

Zie hierrrr zijn optreden bij Pownews. Lol! Omdat zijn betoogje zoals gewoonlijk weer erg warrig was, wil ik – onderwijzer als ik ben – Prem graag een handje helpen bij het verduidelijken van zijn klacht. lees verder

Maar meneer…

Sunday, May 30th, 2010

Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

De volgende brief gaat over de rubriek Ketter & Geest:

Talmoed

In uw bijdrage voor Oba live keert u met grote regelmaat terug op katholieke misstanden met betrekking tot kinderen. Aangezien het Christendom een Joodse basis heeft,  is dit misbruik misschien wel verklaarbaar aan de hand van de Joodse Talmoed.

Een Jood mag een drie jaar oud meisje trouwen (specifiek, drie jaar “en een dag” oud).
Sanhedrin 55b. lees verder

Maar meneer…

Sunday, May 9th, 2010

Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

De volgende reactie kwam op mijn laatste column in Buitenhof:

ClubMed2

Is Max Pam ironisch, cynisch, of simpelweg racistisch?

Een paar citaten uit zijn column:

“Overigens komt het personeel van ClubMed weer uit de noordelijke landen, want daar weten ze wat hard werken is.”

Wat dacht de heer Pam van de taal? Bij Club Med werken veel Fransen, omdat de meeste klanten Frans zijn of Frans spreken.  Overigens komt het meest zichtbare personeel uit Pams “noordelijke landen”, het personeel in de spoelkeuken en bij de schoonmaakdienst komt juist uit nog veel zuidelijker landen dan bijvoorbeeld Griekenland. lees verder

Maar Meneer

Monday, February 15th, 2010

Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

De volgende reactie kwam op mijn column in Buitenhof:

Ayaan+Ferguson 2

Geachte Max Pam,

Aan aan het einde van zijn column over Niall Ferguson van 14 februari waarschuwt Pam Ayaan Hirsi Ali met de woorden: “Niettemin, Ayaan gefeliciteerd! Maar denk ook aan de uitspraak van de Griekse filosoof Plato: “Er zijn drie soorten mannen. Zij die houden van wijsheid. Zij die houden van eer en zij die zoveel mogelijk willen veroveren. Het blijft dus oppassen.”

Het zou correcter zijn juist Ferguson te waarschuwen. Aldus: lees verder

Maar meneer

Monday, January 25th, 2010

Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. De volgende brief  is van schrijver Hans Vervoort. Met de verschijning van Het Bedrijf, deel 3 is zijn cyclus over Vrij Nederland afgerond.  Hij laat weten waar hij nu staat.

Hans Vervoort 3

“Beste Max Pam,

Met het verschijnen van deel 3 van Het Bedrijf beëindig ik mijn literaire bezigheden, althans in papieren vorm. Want in de hedendaagse boekenmarkt is geen plaats voor schrijvers als ik. Ik ben ooit gaan schrijven omdat je dan aandacht kreeg (waar ik kennelijk behoefte aan had) zonder dat je er zelf bij hoefde te zijn. Tegenwoordig moet je als schrijver juist zoveel mogelijk op jouw persoon gerichte publiciteit zoeken om je boek gelezen te krijgen en dat is wat mij betreft de omgekeerde wereld. lees verder

Maar Meneer

Monday, January 18th, 2010

Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. De volgende brief  is mijn college-columnist Jérôme Heldring. Hij reageerde op dit stukjeHeldring 1Ongelooflijk, de heer Heldring oefent het metier van de columnistiek niet 57 jaar, maar bijna 65 jaar uit! Zo oud ben ik nog niet eens.

Hij schrijft:

“Waarde collega-columnist Max Pam

Mijn jongste dochter stuurde mij je column toe waarin ik in het zonnetje gezet wordt. Ik was er erg verguld mee, te meer omdat hij van zo’n kritische geest komt, waarvan ik de bijdragen op de Achterpagina van de NRC deerlijk mis. lees verder

De bodemloze put

Friday, January 1st, 2010

Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. De volgende brief gaat over de Noord/Zuidlijn.

Maar Meneer Pam,
Ik kan niet anders zeggen dat ik het volledig, maar dan ook meer dan volledig met u eens ben! Dichtgooien, die bodemloze put! Wat kost dat nu, een kuub zand? vrijwel niets, dat bent u vast met mij eens.

Bart van der Kolk

Het afbouwen van het gehele vehikel wordt geschat op nog eens een dikke 1,5 miljard !?): hoeveel kuub zand is dat (geleverd ter plaatse en inclusief BTW etc? Volgens mijn kleine brein moet het een het ander meer dan compenseren: kunnen binnen een half jaar!!!  lees verder

Er komt een bezemsteel bij de dokter

Tuesday, September 15th, 2009

De literator Kluun reageerde in Het Parool van 14 september op mijn opmerking over Susan Smit, Neerlands aantrekkelijkste banketbakster van spirituele lariekoek. Zie ook Humanistische Omroep.

Kluun+Smit

Reageren, ook op andere stukken kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

De paus, de pil en het condoom

Monday, April 13th, 2009

Reageren, mits serieus, kan onderaan de pagina bij Maar Meneer. Ook voor aanvragen lezingen en optredens. Hieronder reacties op mijn Buitenhof-column over de paus, de pil en het condoom.

de-paus-en-de-pil

Geachte heer Pam,

Ik heb uw kolom  gezien over de paus, bij Buitenhof en uw tekst van uw site gehaald. Het leek mij interessant toch even na te gaan wat u nu allemaal beweert en wat daar van waar is. Ik doe dat niet om u aan te vallen of zo, maar toch wel om u te wijzen op een overmaat van klink klare onzin die u naar buiten brengt, wat het in NPS-, VARA- en VPRO-kringen goed doet, maar daarom nog niet waar is. lees verder