De eindeloze opfrisbeurt

Columns

Als trouwe krantenlezer, en vooral ook als een man van gewoonten, ervaar ik elke poging om het uiterlijk van de dagbladen te vernieuwen als een onheilstijding. Toegegeven, ik heb het niet wetenschappelijk onderzocht, maar mijn indruk is dat tussen 1960 en 2000 aan het uiterlijk van kranten nauwelijks is gesleuteld. Er waren natuurlijk wel veranderingen, maar die werden zo geleidelijk mogelijk doorgevoerd om de abonnees niet voor het hoofd te stoten.

Maar de laatste tien jaar is er een vernieuwingsgolf over de kranten getrokken, die nog lang niet is uitgewoed. Geen dagblad ontsnapt aan de trend. Ontwerpers, designers en opmakers beleven gouden tijden. Binnenkort gaat ook deze krant “op de schop”, zoals dat heet. Laten wij hopen dat het heel erg mooi wordt. De Volkskrant zal binnen afzienbare tijd aan de beurt zijn. Weliswaar is de krant net gerestyled, maar er wordt al weer geëxperimenteerd met een ander formaat.

Inmiddels heeft ook NRC/Handelsblad een grote operatie achter de rug. Die operatie is, zoals gebruikelijk, begonnen met een missive waarin wordt meegedeeld dat de krant aan “een opfrisbeurt” dan wel “een facelift” toe is. Vooral u – o, lezer – bent daarmee gebaat, want de krant wordt er niet alleen overzichtelijker door, maar zal ook “meer eenheid en rust” uitstralen. Bij NRC/Handelsblad zijn in de nieuwskaternen “de zogeheten verticale standlijnen” verdwenen, waardoor er “meer lucht” op de pagina schijnt te komen. Nooit geweten dat pagina’s behoefte hebben aan lucht. Dat zo’n opfrisbeurt vooral is ingegeven door de opdracht om te besparen, lees je maar zelden in het begeleidend commentaar van de hoofdredacteur.

De krantenwereld is geobsedeerd door verjonging, maar bij de NRC/Handelsblad hebben ze gek genoeg op de plaats, waar je écht een jong iemand verwacht, een ouwe taart genomen. De seksrubriek wordt namelijk verzorgd door Shere Hite, inmiddels 65 jaar.

Shere Hite2.jpg

Zelf houd ik een treurig gevoel over aan de facelift. Het Vrijdag en Zaterdagsupplement was qua vormgeving het beste wat er op dat gebied bestond in Nederland. Wekelijks werden daar door de opmakers kleine kunststukjes verricht. Dat NRC/Handelsblad zich met recht een chique krant mocht noemen, was vooral te danken aan de vormgeving van de bijlagen. De huidige hoofdredacteur Birgit Donker kan het op haar conto schrijven dat onder haar regiem het mooiste uit de Nederlandse dagbladjournalistiek is gesneuveld. De nieuwe bijlagen hebben dankzij hun tabloidformaat ongetwijfeld “meer lucht”, maar zij zijn nogal mainstream en je wordt niet meer gestreeld door het aangename gevoel iets bijzonders in handen te hebben.

Omdat kranten tegenwoordig allemaal in het bezit zijn van een eigen website waarop lezers kunnen reageren, valt eenvoudig na te gaan wat er van de vernieuwingsoperatie wordt gevonden. De reacties zijn talrijk, maar voor het merendeel negatief. Het is moedig van NRC/Handelsblad om al die commentaren te laten staan, waarin je eigen krant over de hekel wordt gehaald.

NRC schrijft.jpg

Een paar voorbeelden:

“Wat een ramp! Onoverzichtelijk en populistisch. Ik hoop dat dit heel snel wordt teruggedraaid”.

“Weinig goede woorden voor deze verandering. De leegheid regeert….”.

“Wat een afschuwelijk lelijk, goedkoop supermarktblaadje heeft u er nu weer van gemaakt; erger dan de gribus van het AD – welkom in het proletendom”.

“Met het nieuwe uiterlijk verloochent de krant zijn statuur en autoriteit. De identiteit van het NRC Handelsblad verwatert”
“Deze hutspot van AD & Next -plus genereert zoveel weerzin dat ik nauwelijks aan lezen toekom”.

“Ik ben nu dus echt op een lokale krant met idem uitstraling geabonneerd: de Dinkellandsche Courant”.

“Ook ik ben zwaar teleurgesteld. Mijn samenvatting van het geheel: tamelijk ordinair”.

Enzovoort. Dat gaat zo nog tientallen reacties door. Over twee jaar zullen de lezers geheel gewend zijn aan de nieuwe opmaak en nieuwe indeling. Dan wacht een weer nieuwe operatie.

Het Parool, 15 december 2007