I hate the Dutch

Invallen

Eind jaren zeventig zond de Britse zender ITV een satirisch televisieprogramma uit dat Revolver heette en dat werd gepresenteerd door Peter Cook (1937-1995). Deze Peter Cook werd door Stephen Fry omschreven als “de grappigste man die ooit geademd heeft”, en dat wil wat zeggen, want Stephen Fry heeft ook met John Cleese gewerkt. In Revolver zat meestal een optreden van John Dowie, iemand die net als Cook in Cambridge had gestudeerd.

John Dowie2.bmp

Samen traden zij op in het studentencabaret. En zo kondigde Peter Cook in 1977 het door John Dowie gezongen nummer aan: I hate the Dutch, ook wel bekend als de British Tourist Lyrics.

De woorden zal ik niet vertalen, omdat die simpel voor zichzelf spreken. Hier volgen een paar strofen. De hele tekst is hier te vinden.


I’m a British tourist and I’ m very, very rude
I hate the stinking foreigners/ I hate their stinking food
I don’t like French of Germans
I don’t care for Belgian much
But worst of all worst of all
I hate the Dutch!

Even verder gaat het zo:

The Dutch
I hate them worse than dogs
They live in windmills
and mince around in clogs
They don’t have any manners
They don’t say ‘thanks’ or ‘please’
all they eat is tullips and stinking Gouda cheese!

Om tenslotte te eindigen met:

The Dutch are mad
Their vingers stuck in dikes
They use the wrong side of the road
And ride around on bikes
They don’t have any manners, don’t have any brains
There’s only one race worse than them/ and that’s…the Danes!

Zo zie je. Als het maar geestig is, mag je best generaliseren, maar afgezien daarvan getuigt dit liedje uit 1977 ook van een vooruitziende blik. Binnenkort komt Nederland met de film van Geert Wilders, die Fitna schijnt te gaan heten. Die film zal bij veel moslims vermoedelijk niet in goede aarde vallen. Maar het is de vraag of de gevolgen erger zullen zijn dan een jaar geleden, toen de Deense cartoons van de profeet Mohammed werden gepubliceerd. De Westerse televisiekijker was toen getuige van woedende menigtes, die overal Deense ambassades bestormden. Daar vielen doden bij. Later bleek dat een aantal Deense imams met opzet verkeerde informatie had verspreid, met geen ander doel dan het uitlokken van ongeregeldheden. Niettemin werd de indruk gewekt dat met “de” islam niet spotten valt.

Zijn de Denen nog erger dan wij?

John Dowie.bmp

Volgens John Dowie wel, al laat hij dat zeggen door een dronken Britse toerist. Maar zelfs als wij nummer twee staan achter de Denen, dan nog worden wij afgeschilderd als een ruw volkje, grof in de mond, een volkje dat noch “dankjewel” noch “alstublieft” kan zeggen. De in Nederland werkende Amerikaanse cultuurfilosoof James C. Kennedy heeft dit beeld in verschillende essays ondersteund. Nederlanders zijn onbeleefd en geen enkel ander land ter wereld ligt zo veel hondenpoep op straat.

Nu kun je nog volhouden dat Kennedy een buitenlander is, die een geromantiseerd idee had van Nederland en die daarin is teleurgesteld, maar onlangs werd mij duidelijk dat Nederlanders zichzelf diep in hun hart ook zien als een troepje a-socialen. Dat was toen de Amsterdamse wethouder Hennah Buyne lesmateriaal naar scholen liet rondsturen, waarin een cartoon is afgebeeld van een keurig Marokkaans jongetje, dat zich aan zijn Hollandse buren voorstelt met de woorden: “Hoi, ik ben Adir, ’n moslim”.

lesmateriaal2.bmp

Alsof het gewoon is je voor te stellen met: “Hoi, ik ben Jan Jansen, ik ben rooms”.

Logisch dat die Hollandse buren het ventje wantrouwig aankijken.

Logisch ook dat de Hollandse man een bierbuik heeft en de Hollandse vrouw een tatoeage. Ze zien eruit als de Tokkies, echte doorsnee Nederlanders.

Binnenlands Bestuur, 16 februari 2008