Get the spirit!

Invallen

In het Nederlands Dagblad lees ik dat de gemeente Amsterdam met Pinksteren een festival van de kerken gaat subsidiëren met veertig duizend euro. “Get the Spirit!”, gaat het festival heten, want Pinksteren is – zoals sommigen misschien nog weten – het feest van de Heilige Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Get the spirit 2.bmp

Op Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht, een mystiek gebeuren dat misschien wel het meest duistere leerstuk is van het christelijk geloof. Hoe in de drie tegelijkertijd één kan zijn, is met geen logica te verklaren. De filosoof Frits Staal heeft eens beweerd dat juist de Drie-eenheid het christendom tot zo’n irrationeel geloof maakt.

Reïncarnatie kun je een kind uitleggen, maar de Drie-eenheid is een tegenspraak die zelfs door de knapste koppen niet wordt begrepen.

Hoe dit ook zij, de gemeente Amsterdam gaat het geloof in de Heilige Drie-eenheid subsidiëren. Allerlei kerken doen mee, van de Rooms-katholieke Kerk tot de Pentecostal Council of Churches. Volgens organisatrice Willemien Boot hebben christenen subsidie aangevraagd, omdat moslims al drie jaar geld krijgen voor hun ramadanfestival. Uiteraard is Willemien erg tevreden over deze ontwikkeling: “Burgemeester Cohen heeft ontdekt dat kerken de sociale samenhang in de samenleving bevorderen. Kerkleden helpen en steunen elkaar. Zeker bij de migrantenkerken zie je dat de mensen elkaar opvangen”.

Sympathiek allemaal, maar als je met overheidsgeld kerken gaat subsidiëren, moet je dat wel met alle kerken doen. Nederland telt, aldus het Handboek Christelijk Nederland, alleen al 648 christelijke kerken. Tel daar de niet-christelijke kerken bij op dan kom je al gauw uit op zo’n 750. Gelukkig hoef je atheïsten niet mee te tellen. De geloven toch niets, en zijn meestal te individualistisch om aan sociale cohesie mee te doen.

Dat het christendom een bekeringsgodsdienst is, wordt nog wel eens vergeten. Bekeren is jaren uit de mode geweest, omdat gelovigen eerder van hun geloof afvielen dan dat ongelovigen zich lieten bekeren. Of het werkelijk zo is blijkt niet uit onderzoek, maar men zegt dat het geloof weer helemaal terug is. Omdat kerken volgens burgemeester Cohen de sociale samenhang bevorderen, moet het bekeren tot de islam of het christendom als een nuttige aangelegenheid worden beschouwd. Strikt doorgeredeneerd zou de sociale cohesie pas weer helemaal compleet zijn als alle Nederlanders, net als in de Middeleeuwen, weer onvoorwaardelijk geloven. Niet voor niets had premier Balkenende het laatst in Hour of Power, dat televisieprogramma van dominee Robert Schuller, over missie en zending.

Daarom is mijn vraag: moet er niet een apart staatssecretariaat komen voor Missie en Zending? Zo’n staatssecretariaat zou kunnen vallen onder Sociale Zaken. Persoonlijk heb ik al Antoine Bodar in mijn hoofd als de mogelijke Excellentie, maar ik zie ook wel wat in Henny Huisman of Andries Knevel.

De taak voor zo’n staatssecretaris voor Missie en Zending zal niet eenvoudig zijn, maar met forse subsidies valt veel te bereiken. Volgens recente onderzoek is toch nog veertig procent van de Nederlanders ongelovig, dus wij mogen wel zeggen dat er werk aan de winkel is. Maar het wordt ook oppassen. Het Noorden van Nederland is van oudsher erg areligieus en wij willen natuurlijk niet dat de nieuwe staatssecretaris eindigt als Bonifatius.

Ook de grote steden zijn broeinesten, waar missie en zending veel obstakels moeten overwinnen. Maar hier heeft burgemeester Cohen al de weg gewezen. Maak van elk weekend een kerkelijk festival en de sociale cohesie zal spoedig hersteld zijn.

Get the Spirit!

Get the spirit.bmp


Binnenlands Bestuur, 28 maart 2008