Laatste aflevering van het seizoen

HUMAN

In deze laatste aflevering had ik alle berichten bij me die ik het afgelopen seizoen heb geknipt voor Ketter & Geest. Een pak 25 cm dik. En dat waren alleen de berichten, waarin mij iets vreemds was opgevallen aangaande de religie. Dat pak kan ik uiteraard hier niet behandelen, en daarom toch iets recents.


SCHEIDING KERK EN STAAT

Volgens de Amsterdamse burgemeester Job Cohen is de scheiding tussen kerk en staat “niet absoluut”.

Dat is in zekere zin een banale opmerking, want vrijwel niets is absoluut, maar de bedoeling is wel duidelijk. De staat moet “ruimte” te geven aan religie in de openbare ruimte, wat in feite niets anders betekent dan dat de staat mee met publiek geld mee gaat betalen aan allerlei religieuze activiteiten.

Waarom wil Cohen toch steeds tornen aan die scheiding van kerk en staat, die toch zo wezenlijk is voor de democratische staatsvorm?

Eigenlijk kan ik niets anders bedenken dan dat hij daarmee de religies – en specifiek de islam – financieel afhankelijk wel maken van de staat, om zo greep te houden op wat zich afspeelt in islamitische kring. Als je iemand of iets betaalt, dan mag je ook een tegenprestatie vragen.

Die tegenprestatie luidt dan: integreren en rustig blijven.

Op initiatief van Marcouch, die er zelf allerlei vreemde religieuze ideëen op na houdt, gaan wij nu islamles krijgen op de openbare scholen, getuige dit bericht dat in Trouw stond:

islamles.jpg

Lesmateriaal is al ontwikkeld, leraren zijn bezig de juiste kwalificaties te halen, naar potentiële docenten wordt gezocht. Moslimorganisaties willen snel met godsdienstonderwijs op openbare scholen starten.

“We bereiden ons voor op enkele honderden scholen, met een concentratie in de grote steden”, zegt Ibrahim Spalburg, directeur van Spior, Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond, die nu al islamonderwijs op dertig openbare basisscholen in Rotterdam en Lelystad coördineert. Dat wordt betaald met gemeentelijke subsidie.

Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Slotervaart, zwengelde de discussie over islamonderwijs op openbare basisscholen aan omdat er volgens hem op weekeindscholen onder erbarmelijke omstandigheden en met een slecht pedagogisch klimaat koranlessen worden gegeven. Zijn oproep werd gisteren in deze krant gesteund door PvdA-minister Vogelaar.

Voorwaarde voor het uitbreiden van islamitisch godsdienstonderwijs op openbare basisscholen is dat de overheid er meer geld beschikbaar voor stelt.

Vijf jaar geleden begon een brede lobby van onder meer katholieke, protestants-christelijke, humanistische en islamitische organisaties die voor 2008 2,7 miljoen euro opleverde. Dat geld is voor scholing en het opzetten van een organisatiestructuur. Voor de komende jaren hopen de organisaties op een vast bedrag van rond de tien miljoen.

Bij Contactorgaan Moslims en Overheid is alles gericht op september 2009. “Wij anticiperen er op. Het lesmateriaal dat voor islamitische basisscholen is ontwikkeld en onlangs door de inspectie is goedgekeurd, kunnen we gebruiken. En de groep leraren die vanuit Rotterdam al werkzaam is, vormt de basis waar vandaan we verder werken”, zegt Rasit Bal van het CMO.

Volgens Spalburg kan de groep van twintig nu in het openbaar onderwijs werkzame islamdocenten snel uitgebreid worden. “Op de imamopleiding van de hogeschool in Amsterdam zitten veel studenten die vrezen werkloos te worden. Met wat aanvullende lessen kunnen die voor ons aan de slag.”

De noodkreet van Marcouch klonk in Rotterdam al veel eerder. Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut waarschuwden jaren geleden voor wantoestanden op weekeindscholen. Spalburg: “Wij zijn daar toen mee aan de slag gegaan. We willen met islamonderwijs op openbare scholen een alternatief bieden voor ouders. Maar we zijn geen concurrent voor koranscholen.”

Dat laatste beaamt Khalil Aitblal van de Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam: “Wij zijn het met Marcouch eens dat het goed zou zijn dat er op openbare scholen aandacht voor de Koran komt. Maar je moet niet denken dat de weekeindscholen daarmee overbodig worden. Dat is een denkfout. De vraag naar inhoudelijke islamkennis is groot en zal alleen maar groeien.”


Ik ben toch benieuwd hoe ze dat gaan doen. Er zal wel geleerd worden dat de islam, zoals alle religies, liefde en vrede predikt. Dat is natuurlijk niet waar, maar de waarheid vertellen en begrip kweken is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde.


SAOEDISCH HUWELIJKSBUREAU VOOR EENJARIGEN

Een interessant item met de volgende inhoud is uitgezonden door de Libanese televisie:

Saudi Marriage Officiant : ‘It Is Allowed To Marry A Girl At The Age Of One‘.

Dr- Ahmad Al-Mubi,2.jpg

Dr. Ahmad Al-Mub’i, a Saudi Marriage Officiant: It Is Allowed to Marry a Girl at the Age of One, If Sex Is postponed. The Prophet Muhammad, Whose Model We Follow, Married ‘Aisha When She Was Six and Had Sex with Her When She Was Nine :

Following are excerpts from an interview with Dr. Ahmad Al-Mu’bi, a Saudi marriage officiant, which aired on LBC TV on June 19, 2008:

Dr. Ahmad Al-Mu’bi: Marriage is actually two things: First we are talking about the marriage contract itself. This is one thing, while consummating the marriage – having sex with the wife for the first time – is another thing. There is no minimal age for entering marriage. You can have a marriage contract even with a one-year-old girl, not to mention a girl of nine, seven, or eight. This is merely a contract [indicating] consent. The guardian in such a case must be the father, because the father’s opinion is obligatory. Thus, the girl becomes a wife… But is the girl ready for sex or not? What is the appropriate age for having sex for the first time? This varies according to environment and traditions. In Yemen, girls are married off at nine, ten, eleven, eight, or thirteen, while in other countries, they are married off at 16. Some countries have legislated laws forbidding having sex before the girl is eighteen.

The Prophet Muhammad is the model we follow. He took ‘Aisha to be his wife when she was six, but he had sex with her only when she was nine.

Interviewer: When she was six…

Dr. Ahmad Al-Mu’bi: He married her at the age of six, and he consummated the marriage, by having sex with her for the first time, when she was nine. We consider the Prophet Muhammad to be our model.

Interviewer: My question to you is whether the marriage of a 12-year-old boy with an 11-year-old girl is a logical marriage, which is permitted by Islamic law.

Dr. Ahmad Al-Mu’bi: If the guardian is the father… There are two different types of guardianship. If the guardian is the father, and he marries his daughter off to a man of appropriate standing, the marriage is obviously valid.

People find themselves in all kinds of circumstances. Take, for example, a man who has two, three, or four daughters. He does not have any wives, but he needs to go on a trip. Isn’t it better to marry his daughter to a man, who will protect and sustain her, and when she reaches the proper age, he will have sex with her? Who says all men are ferocious wolves?”.

Dat lijkt me wel wat. Ik zou wel drie éénjarigen willen bestellen. Misschien kunnen kinderen op de openbare school leren hoe je dat moet verwezenlijken.

DUIZEND KERKEN GESLOTEN

Je hoort veel dat religie aan glorieuze comeback bezig is. Dat lijkt toch in strijd met dit soort berichten. Deze komt uit het Fries Dagblad:

Utrecht – In de komende tien jaar zullen nog eens zo’n 1000 tot 1200 kerkgebouwen sluiten in Nederland, zo verwacht prof.dr. Nico Nelissen, emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dat is jaarlijks tweeënhalf keer zoveel als voorheen. Nelissen sprak gisteren op het symposium ‘Gebouwen met toekomst’ over de toekomst van het religieus erfgoed in Nederland.

Op dit moment zijn er 7500 kerkgebouwen in Nederland in gebruik, samen met overige religieuze gebouwen komt dat op een totaal van 9400, aldus Nelissen. Daarvan worden er 2600 door de Protestantse Kerk in Nederland gebruikt,1700 door de Rooms-Katholieke Kerk. Sinds 1975 zijn er 1340 kerkgebouwen buiten gebruik geraakt. Dat zijn ruim veertig kerkgebouwen per jaar. Van de PKN-kerken zijn er de afgelopen 33 jaar zo’n 550 gebouwen gesloten en van de r.-k. kerken zo’n 300.

Opvallend is dat binnen de islam een sterke toename is te zien, daar is het aantal gebouwen van 20 naar 120 gestegen (sinds 1975). Nelissen acht het van groot belang dat er gesprekken gevoerd worden over een strategische omgang met het religieus erfgoed. Deze gesprekken moeten wat hem betreft niet alleen gevoerd worden met kerkgenootschappen maar met de hele samenleving.”

Met dit bericht wens ik u een prettige vakantie!

Humanistische Omroep, 27 juni 2008