Meer kennis kan ook leiden tot minder begrip

Columns

Door veel mensen wordt aangenomen dat meer kennis leidt tot meer begrip. Meer kennis van de islam bijvoorbeeld zou ook meer begrip voor die godsdienst genereren, wat dan weer de integratie ten goede komt. Toch zou het kunnen zijn dat meer kennis juist leidt tot minder begrip.

In de tijd dat de Sovjet-Unie nog bestond, heeft Karel van het Reve erop gewezen dat je een communist van zijn geloof kunt genezen door hem gewoon naar Moskou te sturen. Confrontatie met de werkelijkheid is vaak de beste remedie tegen waandenkbeelden.

Wat nu te denken van het initiatief om het politiekorps – met korting – de Koranvertaling van Kader Abdolah aan te bieden?

Kader zelf vindt dat prachtig en zijn uitgever natuurlijk ook.

Koran-abdolah.jpg

Maar zullen agenten wel tot de juiste conclusies komen en tot het correcte gedrag, wanneer zij de Koran openslaan? Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken denkt van wel, getuige haar verdediging in de Tweede Kamer: “Het is voor agenten heel belangrijk te snappen wat mensen beweegt”.

Ben ik, naar analogie, joden en christenen beter gaan snappen na het lezen van de Bijbel?

Eerlijk gezegd niet.

Eerder is het tegendeel het geval. Want wie de Bijbel leest, zal onmiddellijk vaststellen dat geen mens in staat is te leven naar de eisen die dat boek aan je stelt. In het Oude Testament worden, met instemming van God, nogal wat rigoureuze straffen uitgedeeld aan volkeren die er anders over denken. Zelfs Mozes is niet vies van een partijtje genocide. Of neem het Nieuwe Testament. In feite is Jezus een pacifistische figuur, die liever de andere wang toekeert dan terug te slaan. Maar kijk eens naar onze minister van Defensie. Dat is Eimert van Middelkoop, vertegenwoordiger van een rechtzinnige gristelijke partij. De man, die krachtigs zijn eigen overtuiging eigenlijk pacifist zou moeten zijn, laat een leger vechten in Afghanistan en heeft al moeite met afschaffen van de clusterbom.

Als we de Heilige boeken lezen, gaan wij in de eerste plaats snappen dat gelovigen zich over het algemeen geen bal aantrekken van wat erin staat. Dat joden zich joden noemen en dat christenen zich christenen noemen, is voornamelijk retoriek. Gelukkig maar, want zouden gelovigen doen wat hen door Het Boek wordt opdragen, dan zou deze wereld er nog méér uitzien als een hel. De vraag is slechts of Guusje ter Horst, sprekende namens het christelijke kabinet, dit inzicht ook voor ogen stond toen zij de korting verdedigde.

Er is geen reden aan te nemen dat de discrepantie tussen geloof en handelen naar dat geloof anders is bij moslims dan bij andere gelovigen. In de Koran wordt nogal wat geweld gepleegd en de profeet Mohammed heeft flink wat joden over de kling gejaagd. Als vrouw zijnde heb je het in dat boek ook niet gemakkelijk en over homo’s hoeven wij het niet eens te hebben. De monotheïstisch God heeft weinig op met die bevolkingsgroep.

Gelukkig heeft Kader Abdolah bij zijn vertaling de scherpe kantjes van de Koran afgeslepen. Je zou kunnen zeggen dat hij een lieve kleuterversie van de Koran heeft gemaakt. Het is ook juist daarom dat Kaders versie de boekhandels uitvliegt: Nederlanders houden nu eenmaal meer van surrogaat dan van rauwe authenticiteit.

Logisch dat Nederlandse schrijvers nooit de Nobelprijs krijgen.

Dat alles neemt niet weg dat ik te doen heb met de agent die met korting de Koran zit te lezen. Het valt niet mee om na je schietoefeningen ook nog dat boek door te worstelen. Zo’n onvoorbereide agent leest misschien de gekste dingen: over huichelende joden, over ongelovigen die vernietigd moeten worden of over het afhakken van handen bij dieven. Best kans dat zo’n agent bij het zien van een moslim denkt: “Weg wezen!”.

Het Parool, 31 mei 2008