PvdA – nul zetels!

Invallen

Soms schrijf je een stukje met een zekere voorspellende waarde, een stukje dat ook 25 jaar later nog erg actueel blijkt te zijn. Het stukje dat hieronder volgt, Doorbraak getiteld, schreef ik precies 25 jaar geleden op de achterpagina van NRC/Handelsblad.

Leo Pam 2.bmp

Je zou het vandaag de dag weer precies zo in een krant kunnen afdrukken. De verleiding was groot om dat ook te doen, maar een schrijver wordt geacht zich nooit te herhalen. Onbewust van dat stukje van 25 jaar geleden doen anderen dat wel voor jou. De column sterft van boven af en groeit van onderen weer aan. Kijk eens naar deze column van Martin Bril.

Leo Pam.bmp

Het zal niet wennen: de ondergang van de Nederlandse sociaal-democratie.

Doorbraak1.bmp


Amsterdam, 3 juni 2008