Viagra en levenslust

Beweringen en bewijzen

In de tijd dat ik nog in aandelen was geïnteresseerd, heb ik eens een pakketje Pfizer gekocht. Achter die aanschaf zat de volgende redenering. Pfizer is de fabrikant van Viagra, een erectie stimulerend middel.

Viagra2.jpg

Door de naderende vergrijzing zal het aantal mannen met erectieproblemen alleen maar toenemen, zodat de vraag naar Viagra danig zal stijgen. Pfizer zit dus bovenop een goudmijn en met een beetje geduld zal ik daar als aandeelhouder van profiteren.

Hoe weinig ik van de wereld begrijp, bleek al spoedig.

Viagra werd inderdaad een enorm succes – de jaarlijkse omzet ligt inmiddels boven een miljard dollar – maar nauwelijks had ik mijn pakketje aangeschaft of de aandelen Pfizer begonnen te dalen.

En die daling hield maar aan.

Dat had ik weer: als nou iets een opsteker in opwaartse richting nodig had, dan waren het wel die kutaandelen Pfizer. Tenslotte deed ik behalve Pfizer al mijn aandelen weg, in de overtuiging dat ik niet in de wieg ben gelegd om ooit op de beurs een grote slag te slaan.

Maar van Viagra was ik nog niet af.

Misschien omdat ik inmiddels zelf deel ging uitmaken van diezelfde vergrijzing, waarvan ik zo gedacht had te profiteren, ontving ik via mijn mailadres dagelijks allerlei spam, waarin mij enorme hoeveelheden Viagra werden aangeboden.
Met superkortingen tot 80%! Resultaat binnen vijf minuten!

Viagra41.jpg

Tegen spam sta je al bijna machteloos, maar spam waarin je viriliteit ter discussie gesteld wordt, raakt helemaal aan iets dat niemand aangaat. Je schrijft sowieso geen mail terug, waarin je laat weten dat het best meevalt, dat niemand klachten heeft, en of u mij verder niet meer wilt lastig vallen. Het effect is dat je daarna meedogenloos en met dubbele inzet wordt gebombardeerd.

Toen Viagra net werd geïntroduceerd, hoorde je nog de ethische geluiden dat het niet passend was om langs deze onnatuurlijke weg de lustbeleving op te wekken, maar mij lijkt het een prachtig, menselijk middel dat huwelijken kan redden en mannen weer de kans geeft op een manwaardig bestaan. Ook schijnt het een gunstige uitwerking te hebben op de prestaties van topsporters.

Zou Erica Terpstra dat weten?

Uit de Wikipedia begrijp ik dat plotselinge doofheid een bijwerking van Viagra kan zijn. Vervelend natuurlijk, maar als dat gehoorverlies tijdelijk is, zou ik het er voor over hebben. Als je het goed plant, zou het misschien zelfs een voordeel kunnen zijn, maar de uitwerking van dit thema laat ik verder graag over aan de fantasie van de lezer.

Seksuele lust is het alles overheersend principe. Vlak na de Tweede Wereldoorlog heeft men in de Verenigde Staten een experiment gehouden om de Freudiaanse hypothese te toetsen dat alle dromen in feite wensdromen zijn. De proefpersonen kregen nauwelijks te eten in de veronderstelling dat zij dan meer van voedsel zouden gaan dromen, maar dat was slechts gedeeltelijk het geval. Ook mensen met een lege maag dromen gewoon van seks.

In Trouw van afgelopen woensdag deed de moraaltheologe Greetje Dresen een poging te verklaren waarom de westerse mens doorgaans zo weinig moeite heeft openlijke seksualiteit in de publieke ruimte. Volgens haar komt dat voort uit “de christelijke traditie”, waardoor men in het westen beter “bestand is tegen een overdaad aan seks en bloot”. Het christendom heeft ons lustbeheersing geleerd en daarvan schijnen wij nu nog de vruchten te plukken. Zonder die christelijke lustbeheersing zou het hier een janboel zijn en zou de westerse mens op elke straathoek liggen te wippen.
Je begrijpt gewoon niet hoe ze het in niet-westerse landen doen met die lustbeheersing.

Over sommige redeneringen in betoog van Greetje Dresen moest ik lang nadenken. Zo staat er: “Dat het mannelijk lid niet bewogen wordt door de rede gold voor Augustinus als metafoor van de zondeval”.

Topor21.jpg

Ik moest hierbij denken aan de film Marquis (1989), waarvoor de geweldige Topor destijds het scenario heeft geschreven. Marquis staat voor niemand anders dan voor Markies de Sade, die – eenzaam opgesloten in de Bastille – alleen zijn eigen geslachtsdeel heeft om mee te converseren.

Topor1.jpg

Van de film herinner ik mij dat hoofd en geslachtsdeel voortdurend met elkaar botsen, maar dat die laatste in zijn obsessies vaak heel wat redelijker is dan het hoofd, dat zich telkens voor alles en nog wat moet schamen. Maar van Topor kun je natuurlijk moeilijk volhouden dat hij in een christelijke traditie staat.

Alleen al van het woord “lust” loopt mij het water in de mond. Ik zou het willen voordragen als het mooiste woord uit de Nederlandse taal. Ook in combinatie met “bevredigen” is het woord lust volkomen op zijn plaats.

Misschien komt het door de christelijke traditie dat “lust” een mannelijk woord is. Een beetje flauw, want vrouwelijke lust kan even goed obsessief en verwoestend zijn. Vertaald als luxuria – onkuisheid, wellust – is het een van de katholieke hoofdzonden. En het Griekse lasté betekent zowel lust als hoer. Ik vind het een eer als iemand aan mijn graf zou zeggen: “Maar bovenal was hij een mens vol levenslust”.

de Volkskrant, 26 juni 2008, zie ook voor reacties.