Bankiers aller landen, verenigt u!

Maar meneer

Reageren, mits serieus, kan onderaan de pagina bij Maar Meneer. Ook voor aanvragen lezingen en optredens.

Reacties op mijn stuk in de Volkskrant (9 oktober 2008). Is Marx weer in de mode?

Marx.bmp

Jan Flier:
De blogger Lagonda heeft ooit een column geschreven over ‘poldermarxisme’. Daarin betoogt hij dat Marx’ denkbeelden nog springlevend zijn tot op een diep niveau de gang van zaken binnen onze samenleving bepalen.
Het marxisme als mentaliteit of liever een moraliteit. Het besef over wat ‘goed’ is en wat ‘slecht’ is diep doorgedrongen in de psychosociale vezels van onze maatschappij. Deze moraliteit zweeft boven de partijen, links of rechts, socialistisch of liberaal het doet er niet toe: de marxistische moraal bepaald over de gehele politieke linie het denken en handelen.

Germen Roding
:
Niet zozeer mode, eerder de verontrustende gelijkenis die de breinen van veel mensen met elkaar hebben.

di©k:
Bijzonder flauw Max. Die strop van Claus; tuurlijk alle stroppen het land uit wat mij betreft. Maar ooooooooit, eeeeeeeeeeeergens ter wereld, een minister in het openbaar zonder strop gezien?

Verder vond ik dit mooi, Nietzsche sprak van de ‘ewige Wiederkehr des Gleichen’, waarmee hij zo ongeveer bedoelde dat elk menselijk handelen geneigd is zich te herhalen, zoals het glas dat je loslaat telkens weer op de grond valt.

Ik zou een tweede keer alles anders doen. Dat verklaart ook waarom wij niets van de geschiedenis leren. Zelfs een glas met hersens zou op de grond blijven vallen.

Gaat naar Henk Bres’s site. hij heeft morgen een interview met gebleekte Geert. Er zit nogal wat aanhang van de PVV op zijn site. Had onze voorziter vaak vol ontzag over Nietze horen praten en discusseren met ons. Deze kende ik nog niet; is ook van toepassing op herhaling van buitenlanders-haat natuurlijk.

Henk:
Voor veel mensen is het ondraaglijk om anders te zijn dan de kudde en doen er alles aan om gelijk te zijn met uitstek als het om uiterlijk gaat.

Ook de koestering van de kudde is onontbeerlijk en gelukkig zijn er vele type kuddes zodat zowel de neonazi, de anarchist, de hooligan, of de pim pam pet speler een kudde kan vinden.

Zeker in Nederland wordt je direct in een groep getrokken als je net denkt ontsnapt te zijn om eens te ontdekken hie het buiten een kudde is.

Stempels als zonderling, is de weg kwijt, kluizenaar zijn nog de minste stempels die je opgedrukt krijgt.
Dus houden velen de mode bij, het laatste type telefoon, nieuwste model auto, etc.

di©k:
Die wijsheden zijn leuk:
Wouter Bos sprak het nieuwe modewoord uit: vertrouwen. Of zoals Frans Pointl, de schlemiel aller schlemielen, heeft geschreven: ‘Een arm mens past bijna alles, een rijke heeft moeilijke maten.’

Vertrouwen is natuurlijk een heel belangrijk woord. Maar The States zijn nog de belangrijkste spelers op deze gezellige bol. Hun kwamen met “Change” ook geen verkeerd woord! Wat mij betreft hoeft er hier niet zo heel veel te veranderen, het zou mooi zijn als al die kuddedieren eens voor zichzelf zouden leren denken. Door het populisme van politici heen zouden prikken. Ach, die hoop is net zo ijdel als dat De Telegraf eens geen kolen op een piep klein vuurtje zou leggen.

Mooi citaat: arm/rijk….als die rijke dan dwars ligt met zijn moeilijke maten (dubbelzinnig) geef hem dan nixxx!

dré oudman:
Ach, marxisme lijkt me ook niet de oplossing, in theorie wel, maar de praktijk leert vaak anders, doch het dient wèl zo te zijn dat de economie nu volledig afhankelijk gesteld wordt van de democratie en NOOIT meer andersom. Wèl in principe een marktmechanisme maar de controle blijft geheel bij ons, waardoor de sociale aspecten ervan hopelijk volledig gewaarborgd blijven en de walgelijke arm/rijk kloof eens flink aangepakt kan worden.

Patrick Verhoeven:
Niet alleen de leer van Marx keert regelmatig terug maar zowat elke utopie heeft de neiging dat te doen.

In het verleden heb ik zo nu en dan wat van Marx’s werk gelezen. Ben er nooit ver mee gekomen want het was veel te moeilijk. De indruk die ik overhield aan wat ik van hem las was dat zijn analyse over de werking van kapitaal en macht sterk was.

Alleen jammer dat de oplossingen die hij aandroeg niet goed aansluiten bij de natuur van de mens. De mens wil meer zijn en meer hebben dan de ander. De mens wil macht hebben over de ander en zijn omgeving.

Een systeem dat een dergelijk gedrag verbiedt of onmogelijk maakt zal falen, dat heeft het verleden geleerd. Ik geloof dan ook veel meer in de sociaal democratische houding waarin het maatschappelijke systeem zodanig is dat de scherpe kanten van het menselijke gedrag zoveel mogelijk worden opgevangen bijvoorbeeld door wetgeving of een sociaal vangnet. M.a.w. accommodeer de scherpe kanten van het menselijke gedrag maar haal niet de drive (winst- en machtsbejag) uit de mens want anders zal de mens en dus de maatschappij stagneren !

Ik sta dan ook achter het systeem van de sociale markteconomie zoals we dat in Europa kennen. Ik ben me er volledig van bewust dat dat dus een kapitalistische kant heeft waarvan we hedentendage de uitwassen kunnen zien. Toch ondersteun ik dat systeem omdat ik geen beter systeem zie. Het is een systeem dat ook veel welvaart heeft gebracht omdat het mensen grip geeft op hun eigen leven, inzet beloont en flexibiliteit en innovatie bevordert.

Voor de bankencrisis wil dit voor mij zeggen:
– Geen duurzaam genationaliseerde banken maar in alle systeembanken wel een duidelijke vinger in de pap vanuit de aandeelhouder “staat”. De staat kan nu eenmaal niet beter bankieren dan geboren bankiers maar kan anderzijds wel beter middellange termijn denken dan veel bankiers !

– Alle beloningsstructuren van het topmanagement bij banken moeten door DNB goedgekeurd worden. De structuren dienen zo te zijn dat persoonlijke belangen en bankbelangen 1:1 lopen en dat middellange termijnresultaten het winnen van korte termijn resultaten.

– Verder moet een staat altijd sterker zijn dan een bedrijf of, in Marx’s termen, dan het kapitaal. In geval van grote internationale banken betekent dit dat er een Europese instantie moeten komen die de grote banken kan controleren omdat individuele staten te zwak kunnen zijn hiervoor.

Tot slot moeten we allemaal gewoon ons gezonde verstand gebruiken. Het economisch fundament van Europa en Amerika zijn gewoon goed. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn, integendeel, maar het fundament (opleiding bevolking, infrastructuur, aanwezigheid investeringskapitaal, organisatiegraad land enz. enz.) is goed.

Veel aandelen zijn nu dan ook veel te laag gewaardeerd. Dat slaat nergens op ! Veel investeerders laten nu toekomstige winst liggen en handelen dus amateuristisch.

Verder zijn de meeste overheden ook meer dan sterk genoeg om stand te houden in de huidige financiële crisis. Zeker als ze samenwerken. De kans dat er met uw geld iets gebeurd is miniem ondanks alle onheilsprofeten. Het gevaar in het verkeer is vele malen groter !

Nu dus gewoon ons gezonde verstand gebruiken, goed ons best doen op ons werk en thuis, de overheden moeten hun taak doen zoals ze ook doen, idem dito investeerders en banken en dan komt het goed. Ik ben optimistisch voor de toekomst ! Als we deze crises te boven zijn en als we de olieproblematiek kunnen oplossen (en daar zijn nu al de technieken voor aanwezig) dan ziet de toekomst er gewoon goed uit !

En wat betreft Marx: Misschien zijn we over 500.000 jaar zover ge-evolueerd dat de oplossing van Marx wel werken maar voor nu zijn ze kansloos !

arie slobbings:
Helemaal mee eens. De mens is een kuddedier. Als een iemand met de een of andere onzin begint dan volgt de rest. Dat is zo bij de nazis gebeurd. Dat is zo bij de communisten gebeurd. Allemaal onzin. Wees gewoon jezelf en schijt op de rest. O..ja.. het milieu. Dat schijnt ook zo een hype te zijn waar velen een dikbetaalde boterham aan verdienen. So fuck it.

Frank:
Marxisme is net als kapitalisme een doodlopende weg gebleken, materialisme heeft deze planeet zwaar beschadigd. Bevrijd jezelf van hebzucht.

M. van Dijk:
Mode en de kredietcrisis. De keizer, die dol was op mode en evenredig dom, liet zich door gewetenloze bedriegers kleden met prachtige, zeer kostbare kleren. Totdat een klein kind (kleine kinderen spreken de waarheid, ze hebben immers nog geen geweten) een einde maakte aan het sprookje en riep “maar hij heeft helemaal niets aan!”

Jan Flier:
De blogger Lagonda heeft ooit een column geschreven over ‘poldermarxisme’. Daarin betoogt hij dat Marx’ denkbeelden nog springlevend zijn tot op een diep niveau de gang van zaken binnen onze samenleving bepalen. Het marxisme als mentaliteit of liever een moraliteit. Het besef over wat ‘goed’ is en wat ‘slecht’ is diep doorgedrongen in de psychosociale vezels van onze maatschappij. Deze moraliteit zweeft boven de partijen, links of rechts, socialistisch of liberaal het doet er niet toe: de marxistische moraal bepaald over de gehele politieke linie het denken en handelen.
1. Er is binnen het marxistisch gedachtengoed altijd sprake van een tweedeling: van oudsher: bourgoisie en proletariaat nu blank en zwart, slim en dom, man en vrouw, mens en dier, mens en milieu.
2. er is altijd een succesvolle groep die schuld heeft aan de achterstelling van de onsuccesvolle groep; de hogere groep buit de lagere altijd uit; men is rijk omdat een ander arm is
3. De erfzonde van de bourgeoisie: Volgens het marxisme zijn alle bewegingen van de succesvolle groep per definitie gericht op het onderdrukken van de onsuccesvolle groep en zijn dus per definitie geweldadig, fascistisch, racistisch, hebzuchtig of slecht voor het milieu.
4. Voor de onsuccesvolle groep geldt het omgekeerde; omdat zijn onrechtmatig wordt uitgebuit mag zij zich dus geweldadig hiertegen verzetten. Dit wordt de klassenstrijd genoemd, en het verleent automatisch een nobel karakter aan alle daden en eigenschappen van de onderdrukte groep.

Zolang nog nooit iemand verantwoording af heeft hoeven leggen over zijn/haar houding tijdens de overheersing van de Oostbloklanden en het regime in de Sowjet unie en het China van Mao – allerlei personen die nu hoge belangrijke posities bekleden in dit land – zal er weinig veranderen omdat ook de media grotendeel denken volgens het schema beschreven in de vier punten. Dus is het geen mode maar een continu aanwezig verschijnsel.

Patrick Verhoeven:
Als er dan toch verantwoording afgelegd moet worden dan moeten ook diegene dat doen die actief hebben bijgedragen aan de uitbuiting van de onsuccesvolle groep, denkt u niet ?

Harm:
Die workshop “marxisme” lijkt me dringend geboden, want stel nou -puur theoretisch natuurlijk- dat het niet gaat om mode of ideologie, maar om een rekenmodel, dat laat zien dat het eindresultaat van de handel in diensten en goederen op basis van ons economisch systeem wel vast MOET lopen.

Ik weet niet of iedereen dit begrijpt, of ik dit wel duidelijk genoeg stel. Laten we het voorbeeld van het schaakbord een de rijstkorreltjes eens nemen. Op het eerste vakje 1 korreltje, op het volgende 2, op het volgende 4, enzovoort.

Ik zou me er toch niet helemaal gerust op voelen.

Patrick verhoeven:

Je kunt ook verkorte uitgaven van “das Kapital” krijgen want in het origineel wordt je doodgegooid met (gedateerde) voorbeelden, die uiteindelijk niks aan de theorie toevoegen. En ZO moeilijk is het nou ook weer niet. Pasgeleden nog liet iemand zich lovend uit over een ander boekje van dezelfde schrijver,- maar dat heb ik dan weer niet gelezen.

PS:gevonden in het NRC: “Noem me een simplist als ik zeg dat het dunne boekje van Karl Marx met de pakkende titel Loon, Prijs en Winst meer voor mij betekend heeft als zijn turf Het Kapitaal.”
http://weblogs3.nrc.nl/etty/2008/10/07/hallo-bent-u-daar-weer-doctor-marx/ )

Freek:
Marx is niet weer in de mode, wel de nuchterheid. Hoe kun je een toegevoegde waarde van 5% verkopen als toegevoegde waarde van 50%? Je verpakt het in een “gestructureerd product”, laat politici jengelen over de zegeningen van de vrije markt 8en geeft het voorbeeld door maatschappelijk eigendom te verkopen aan een Amerikaans fonds). Die nuchterheid komt laat. Hoe kan het bijvoorbeeld dat onze eigen Nederlande Spoorwegen een rekening onderhielden bij de IJslandse bank Landsbanki in Luxemburg? Hadden we dat avonturisme niet vermeden, als op de privatiseringsmode geen acht was geslagen? Wat vinden de heren bij de spoorwegen trouwens van hun beleggingsinstinct? Gaat de treinreiziger nu dit tekort bijbetalen?

Harm:
Radboud bij beste universiteiten

NIJMEGEN – Niet minder dan acht opleidingen van de Radboud Universiteit Nijmegen worden door studenten beoordeeld als de beste van Nederland. Dat staat in de jaarlijkse Elsevier-enquête naar de beste universiteiten.

De opleidingen die, in vergelijking met andere universiteiten, volgens studenten het beste zijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zijn: bestuurskunde, communicatiewetenschap, geschiedenis, kunstgeschiedenis, natuur- en sterrenkunde, Nederlands recht, SOCIOLOGIE en tandheelkunde. Geen enkele andere universiteit haalde zo veel eerste plaatsen in de studentenbeoordeling. In totaal zijn 39 populaire opleidingen beoordeeld.

Hoogleraren zetten in de Elsevier-enquête Nijmegen op de eerste plaats als het gaat om de opleidingen taalwetenschap en scheikunde.
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/3845644/Radboud-bij-beste-universiteiten.ece

Zo zie je maar weer: alle hoop is nog niet verloren.

Patrick Verhoeven:
“Als er dan toch verantwoording afgelegd moet worden dan moeten ook diegene dat doen die actief hebben bijgedragen aan de uitbuiting van de onsuccesvolle groep, denkt u niet ?”

Lijkt me nogal overbodig gezien de indoctrinatie van “weldenkend Nederland” van de afgelopen 40 jaar, nietwaar?

Frank:
“Marxisme is net als kapitalisme een doodlopende weg gebleken, materialisme heeft deze planeet zwaar beschadigd. Bevrijd jezelf van hebzucht.”

Was het niet de paus die onlangs iets soortgelijks beweerde? Tja, werkt ook al meer dan 2000 jaar niet.

Karl Kraut:
In 1896 is Karl Marx reeds weerlegd door Eugen von Böhm-Bawerk:
http://www.marxists.org/subject/economy/authors/bohm/index.htm

Landen waar waar het bankenkartel door centrale banken met virtueel geld, geld uit het niets, kunnen worden volgepompt, daar is dus echt geen sprake van een vrije markt.

Mostafa Mouktafi:e
Rookte Marx jointjes?
Marxisme is uitgevonden door jointje rokers.
stoned? dan zijn wij gelijk en gelijk waardig.

Rowy van Hest:
Ik vind de Marx Brothers erg leuk. Vooral Groucho Marx. Van mij mogen die wel weer in de mode komen.

Moon:
het huidige ingrijpen op de financiele markt is marx bij uitstek. wij het volk met onze staatsinrichting waren een 200 honderd jaar geleden het proletariaat. nu dus de dictatuur van het proletariaat want onze vertegenwoordiger grijpt in op het kapitaal, de kapitaalbezitters.
hij noemde dat ook de dictatuur van het proletariaat en het is mooi gekaders in verdragen, in staatsinrichting en dient de burgers. marx zou dik tevreden zijn.
ook van zijn hand, de dialectiek (ofzo) de sociaal economishe ontwikkeling lopende tussen/onder tegenstellling. you are living it.
mooi toch? dat bert koenders e.e.a. zinnig er aan toevoegd en de win win situatie voorspiegeld bij een scenario dat hij vandaag schetst is alleen de globalisering van de emancipatie van de armen.

Sjuul:
Alles gaat ten onder door fanatici.

Marx vizie is universeel betreffende de wereldeconomie. Maar die vizie behelst ook het gedachtengoed van de mensen. Dit wordt evengoed geaccumuleerd.
Met nog groter dezastreuze gevolgen. Doordat die accumulatie gedachtengoed monopolyseert. Met de illusie van een simplificatie van het allesomvattende gedachtengoed. In die mate illusionair dat van een overzicht geen sprake meer is en er een aan het zicht onttrokken chaos bestaat.
Waarmee fanatici hun slag slaan met dictatuur. Doordat zij alwetendheid met intelligentie verwarren. Marx is geen mode.
Marx is God.

Germen Roding:
Dat de eigen studenten aan de radboud universiteit een opleiding als beste beschouwen kan natuurlijk ook getuigen van een enorme -en weinig academische- kokervisie. Ideologisch bevlogen profs zijn vaak erg enthousiast en hiermee inspirerende docenten.

Harm:
Tja in tijden van een crisis dreig de fantasie op hol te slaan. Gelukkig zijn er genoeg mensen die met de beide benen op de grond blijven staan.

Zoals Karl Kraut die waarschuwt dat in landen waar het bankenkartel door centrale banken met virtueel geld, geld uit het niets, kunnen worden volgepompt, geen sprake is van een vrije markt. Nou, dat moet je dan natuurlijk niet doen. Waar begaan ze deze marxistische doodzonde eigenlijk?

Het is jammer dat Kraut niet even aangeeft wat in dat boek nou precies weerlegd wordt. Alles? Niet veel mensen zijn beroemd geworden door een kapitale vergissing bij het oplossen van rekensommetjes, dus dat maakt me erg nieuwsgierig. Nou moet ik dat hele boek gaan lezen om te ontdekken hoe Marx van 1+1 drie maakt. Geef me een tip Karl, dan weet ik waar ik moet beginnen.

Het Marxisme is uitgevonden door jointje rokers en het mag dan ook geen verwondering wekken dat dit leidt tot de illusie van een simplificatie van het allesomvattende gedachtengoed, doordat zij alwetendheid met intelligentie verwarren. Waar zijn deze teksten eigenlijk op gebaseerd, Marx of Cheech en Chong?

Je hebt gelijk Germen, het kan natuurlijk ook getuigen van een enorme -en weinig academische- kokervisie van de Nijmeegs studenten. Gelukkig houden nuchtere Tukkers een oogje in het zeil of ze het daar in het rooms-rode bolwerk Marx niet met god verwisselen. Dat is geen geintje, dat kan maar zo gebeuren volgens Sjuul.

Overigens heb ik over dit onderwerp zelf ook een theorie ontwikkeld: “Het model van de rode lap en de Stier” en die beschrijft hoe misleiding de oorzaak van de ondergang kan zijn.

S.O.v.Latum:
Heel juist!
Vaak hoor je iemand zeggen: ‘Als ik het mocht overdoen, deed ik alles precies hetzelfde.’ Dat is helemaal in Nietzsches geest gesproken, maar niet erg aan mij besteed. Ik zou een tweede keer alles anders doen, al was het alleen maar uit nieuwsgierigheid. Maar zo’n reïncarnatieproces kan alleen maar lukken als je nog een bewustzijn hebt over de eerste keer””

Nancy:

Wat heerlijk dat zoveel mensen weten wat Marx geschreven heeft!

Allemaal nog eens dat stukgelezen exemplaar van “Das Kapital” uit de kast getrokken?

Nietzsche bedoelde met ‘ewige Wiederkehr des Gleichen’ dat elk menselijk handelen geneigd is zich te herhalen???

Is wel een erg Marxistische interpretatie van Nietzsche….

Geloof het of niet, maar “Das Kapital” staat hier in mijn boekenkast, naast “Mein Kampf” en op de balie ligt een exemplaar van “Het Communistisch Manifest”, samen met “De Lof de Zotheid”, “The Doors of Perception” en de “Tao-te King” (allemaal in het portugees natuurlijk). Stukgelezen zijn ze geen van allen overigens.

Marc W:
Max Pam, de schlemiel aller schlemielen, klinkt aanzienlijk aannemelijker. Dat zou hij zelf ook wel inzien, indien hij zou beschikken over enig vermogen tot zelfreflectie.

herman de winter:
die ewige Wiederkehr des Gleichen

Ja dat was mij ook al opgevallen. Ik persoonlijk doe namelijk aan niks mee – ik sta stil zeg maar – en ben toch al verscheidene keren ingehaald door een hossende menigte van eendagsvliegen, waardoor ik min of meer per ongeluk zelf ook in de mode raakte. Zoiets is bijzonder frustrerend voor de onaangepaste, dat kan ik je fluisteren.

Nancy:
Ik vroeg me alleen even af of alle Marx-experts hier wel eens een boekje van good ol’ Karl hebben doorgenomen…

Maar natuurlijk; als een boek in je boekenkast staat, dringt de informatie ervan op magische wijze door in je hoofd. Daarom woon ik naast een universiteitsbibliotheek.

mihai martoiu:
Het klinkt heel geruststellend, want als alles een mode is, dan is kapitalisme ook. Alhoewel het meer op fundamentalisme lijkt.