Marokko.nl nu keurig nette site

Columns

De site Marokko.nl krijgt binnenkort een kliklink, zodat je met een eenvoudige druk op de knop aan de politie door kunt geven dat er discriminerende, opruiende of haatzaaiende teksten op staan. Deze klikknop, ingesteld door de sitebeheerder Khalid Mandaoui, wordt omschreven als “een service”.
Laten wij het erop houden dat het een afgedwongen service is, aangezien minister Van der Laan van Integratie heeft aangekondigd dat hij een onderzoek gaat instellen.

Mochten de bevindingen van de minister negatief uitvallen dan kan de subsidie worden ingetrokken. Als ik het goed heb uitgerekend, heeft het Bedrijfsfonds voor de Pers tot dusver zo’n 153.000 voor de site uitgetrokken.
De taal die je op het internet pleegt aan te treffen, is meestal niet hoogstaand, maar in termen van agressie gemeten, behoorde Marokko.nl zeker tot de kampioenen. De commentaren van de bezoekers waren niet zelden van een onversneden antisemitisme en ook de ongelovigen – de kafirs – konden het wel schudden als het kalifaat Nederland tot een islamitische staat zou maken.

Toen de schrijfster Naima el Bezaz haar mooie, maar controversiële roman De verstotene publiceerde, was Marokko.nl een vast baken in de bedreigingen jegens haar persoon. “Ik roep alle diehards op, wie die bitch tegenkomt, bespuug haar, stenig haar, laten we haar wegjagen uit NL, omdat ze ons Marokkanen belachelijk maakt”, stond er geschreven. De Nederlandse missie in Afghanistan kon evenmin op bijval rekenen. Toen er twee Nederlandse militairen sneuvelden, luidde een commentaar: “2 zware criminelen opgeruimd die zo veel verkrachtingen op hun naam zullen hebben en burgermoorden, lekker voor ze en lekker voor hun, moeten die roze varkens daar maar niet naartoe gaan”.

Zelf heb ik het ook menig maal op Marokko.nl moeten ontgelden. Het is de gewoonte om zonder toestemming een column over te nemen en vervolgens de bezoekers daar op te laten schieten. Dat levert doorgaans een serie beledigingen, die je wel even op je achterhoofd doen krabben.

Maar zou ik daarvoor op de klikknop willen drukken?

Ik weet wel zeker van niet. Het instituut van de kliklijnen, het hele klikken an sich, kan niet op mijn sympathie rekenen. Zelfs als ik zou beseffen dat hier een grens was overschreden, dan nog zou die klikknop in mijn hand aanvoelen als de knop waarmee dr. Strangelove de wereld op wil blazen.

Maar nu het gekke.

Ter voorbereiding van dit stukje surfte ik nog eens naar Marokko.nl.

En wat bleek?

Het was ineens een keurig nette site geworden!

Marokko-nl.bmp

Eerst waren de pagina’s met de beledigingen aan mijn adres onbereikbaar gemaakt en niet veel later waren ze geheel verwijderd. Eigenlijk staan er nu alleen nog maar positieve dingen over mij op de site. Heren van Marokko.nl, dat was echt helemaal niet nodig! Wat mij betreft mag u alles over me zeggen, hoe oneerlijk en onrechtvaardig ook. Alleen in het oproepen van geweld jegens mijn persoon zou ik een aanleiding zien om de politie in te schakelen. Want, weet u, eigenlijk ben ik een heel vredelievend persoon die nog graag een tijdje door wil leven.

De angst de subsidie te verliezen is kennelijk voldoende geweest om de site snel op te schonen. De minister heeft kennelijk de wind eronder. Momenteel is Marokko.nl zelfs een tamelijk mooie site met veel informatie. De scherpe kantjes zijn er vanaf en je zou je kunnen afvragen of dat eigenlijk wel zo gunstig is. In de oude staat gaf de site misschien een veel beter beeld van wat er leeft in de Marokkaanse gemeenschap. Door het zegenend werk van de moderatoren, die alles wegstrepen wat onwelgevallig is of minder beleefd klinkt, zou een site kunnen ontstaan die wel de goedkeuring van minister wegdraagt, maar die nauwelijks de werkelijkheid weerspiegelt. De lullige service van die klikknop zou er ook toe kunnen leiden dat de radicalen meer dan voorheen hun toevlucht zoeken in de spelonken van het internet, en dan ben je nog verder van huis.

Wist u trouwens Deniz Akkoyun (23) uit Amersfoort zondagavond is gekozen tot Miss Nederland?

Dat leert u tegenwoordig ook allemaal op Marokko.nl.

Het Parool, 13 december 2009