For Lady’s Only

Columns

Jezusmina, wat zijn er tegenwoordig veel pratende vrouwen op de televisie!

En dan bedoel ik niet de vrouwelijke hoofdcommissaris die haar zegje doet over het functioneren van haar corps, of de vrouwelijke manager die een toelichting geeft op het jaarverslag van haar bedrijf. Nee, ik bedoel al die vrouwen die op een kluitje met elkaar praten over de vrouwenproblemen van alledag.

In plaats van praten had ik bijna kwebbelen geschreven, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet.

Het moet ooit begonnen zijn met een vrouwelijke oerkreet naar vrijheid en zelfstandigheid, maar inmiddels is het For Lady’s Only een wereldwijd beginsel geworden. Op internet zag ik dat er zelfs een internationale rugzakkenwinkel bestaat die For Lady’s Only heet.

Vrouw & Paard

Uiteraard heeft de televisie veel aan de uprising van de vrouw bijgedragen en uiteraard hebben al die bijdrages inmiddels ook Nederland bereikt. Vorig jaar is het bij de publieke omroep begonnen met het programma Vrouw & Paard, waarin vrouwelijke kanonnen als Hanneke Groetenman, Sanne Wallis de Vries en Heleen Mees optraden. Dit seizoen is daar bij NET5 nog eens De Tafel van 5 aan toegevoegd, met onder meer Daphne Bunskoek, Aaf Brandt Corstius, Hedy’Ancona en nog vele anderen. Een beetje Nederlandse vrouw van allure zit wel in één van die twee programma’s.

Omdat enig voyeurisme mij niet vreemd is en vrouwen mij na aan het hart liggen, ben ik in principe een liefhebber van het genre, maar eerlijk gezegd moest ik bij zien van al die vrouwelijke talkshows meteen denken aan het mechanisme dat schijnt op te treden in nonnenkloosters, of in andere gemeenschappen waar vrouwen voor langere tijd met elkaar verkeren.

In Het Beste of in National Geografic heb ik namelijk eens gelezen dat die nonnen op den duur allemaal gelijktijdig gaan menstrueren. Ik heb het gevoel dat zoiets ook staat te gebeuren met de opinies van de vrouwen in al die praatprogramma’s. Na tijdje gaan de meningen erg op elkaar lijken en wordt het meer een soort vriendinnenclubje. Misschien komt het omdat vrouwen wel jaloers op elkaar kunnen wezen, maar toch minder geneigd zijn elkaar met overgave te haten, zoals dat bij mannen soms het geval is. Dat is geen mooie karaktertrek van mannen, maar voor de kijkcijfers zijn strijd en competitie altijd goed.

Tafel van 5


Vrouw & Paard
krijgt van de VARA komend seizoen een vervolg, maar of De Tafel van 5 het lang gaat uithouden, lijkt me de vraag. De kijkcijfers waren tot dusver niet bemoedigend, zoals De Telegraaf al constateerde. De eerste uitzending trok 174.000 kijkers, wat gezien het tijdstip, gering is. Bij de tweede uitzending liep dat aantal zelfs terug naar 107.000. Bij een publieke omroep kun je het na zo’n slechte start wel een tijdje uitzingen, maar bij de commerciëlen moet er snel boter bij de vis.

Zelf heb ik tien jaar geleden ook eens praatprogramma voor NET5 gepresenteerd, dat net als De Tafel van Vijf, werd geproduceerd door Paul de Leeuw. Mijn programma heette overigens De Tafel van Pam, waaruit ik opmaak dat Paul de Leeuw, althans productietechnisch, in de loop der jaren niet veel is opgeschoten. Ik herinner mij nog de koppen in de krant, waarvan de meest vernietigende was: “De Tafel van Pam scoort 0,00”.

Na een paar uitzendingen werd ik bij Fons van Westerloo en Bart in ’t Hout geroepen, de toenmalige NET5-bazen.

Het was ’s ochtends vroeg, maar niettemin zat Bart in ’t Hout met een kegel van jenever over een dikke stapel kijkcijfers gebogen. Hij keek daar zeer bedroefd bij. Zijn oordeel klonk als een geweerschot: bij de jeugd scoren wij niet, bij de vrouwen scoren wij niet en bij de adverteerders evenmin.

Gezegd moet worden dat wij het seizoen nog wel hebben afgemaakt, maar daarna was het: Schluss. Van die ervaring heb ik wel iets geleerd. Ga nooit zo maar een talkshow maken, omdat televisie je wel leuk lijkt. En zorg altijd voor een onderbreking met live muziek.

Voor de rest wens ik de dames bij Net5 veel succes toe.

Het Parool, 29 augustus 2009