Alleen God kan oordelen over rabbijnen en foie gras

HUMAN

POEZIEPRIJS VOOR DICHTER-DOMINEE

Van origine is de poëzie een religieuze aangelegenheid. Wie in de Middeleeuwen dichtte, deed dat vanuit een religieus gemoed. Later is die band minder innig geworden en in de moderne literatuur lijkt het eerder een nadeel religieus geïnspireerd te zijn. De religieuze dichter en vooral ook de religieuze dichteres – denk aan Nel Benschop – wordt door de officiële canon niet erg serieus meer genomen. Op zijn best kun je zeggen dat er nog twee poëziecircuits zijn, die los van elkaar staan.

Wie is Jaap Zijlstra? Hier op de foto.

Jaap Zijlstra

De naam van deze dichter kwam ik voor het eerst tegen in het volgende bericht uit Het Parool:

AMSTERDAM – Dichter en emeritus-predikant Jaap Zijlstra krijgt de Dr. C. Rijnsdorp Prijs voor literatuur. Zijlstra ontvangt de prijs voor zijn gehele oeuvre. Dat heeft de gelijknamige stichting donderdag bekendgemaakt.
De Dr. C. Rijnsdorp Prijs is een prijs voor literatuur, muziek of beeldende kunst geïnspireerd op de christelijke traditie.

Zijlstra (1933) kreeg landelijke bekendheid toen hij in 1985 vanaf de preekstoel bekendmaakte dat hij homoseksueel was. Binnen de protestante kerk was hij de eerste predikant die uitkwam voor zijn homoseksualiteit.

Zijlstra schreef twintig dichtbundels, een roman, twee novellen en liederen voor het Liedboek voor de kerken. Ook schreef hij een cantate en thematische bloemlezingen. In Amsterdam zette hij zich in voor het homopastoraat. Eind december 2008 preekte Zijlstra voor het laatst.

De dichter mocht eerder al de prijs voor de Vlaamse poëziedagen en de Psalmenprijs in ontvangst nemen. In 2009 werd hij genomineerd voor de Jos Brinkprijs voor homo-emancipatie.

Zijlstra ontvangt de literatuurprijs op 4 maart in de Doopsgezinde Kerk aan de Singel in Amsterdam. (ANP)

Een dichtende homo-dominee, sympathiek, maar is het ook wat?
Zijn poëzie bedoel ik. Op gedichten.nl vond ik twee verzen van Zijlstra. Ik druk ze hierbij af en vroeg aan Theodor Holman, zelf dichter, om een oordeel. Hierbij eerst het gedicht Ring uit de bundel Nachtval:

Ring

Wil je mijn ring zoeken, vraag je,
mijn vingers worden zo smal.
We zoeken eenzelvig, beangst
om wat ons ontglippen zal.

Je gaat staan naast het bed
op leden zo dun en onmachtig
dat je er niet op kunt staan,
maten ooit zo krachtig.

En je valt in mijn armen
als ooit, onvindbaar alleen,
en ik leg je weer neer, gebroken
een ring om je heen.

En dan Ruis uit de bundel Hinkelspel:

Ruis

Jij die zo luchtig was,
je bent bekleed, bekleed met gezag,
je schrijfsels, je spreeksel
hebben je ver gebracht,

tot de zoveelste macht,
je lopen een ritus
je spraakkunst ruis
ze hebben je ver gebracht,

ver van huis,
de uitoefening van je lach
is onbedaarlijk in orde,
je bent vanzelfsprekend geworden.

Zelf zeg ik “ahem”. Theodor vond het niks, maar dat zegt natuurlijk ook niet alles.

ALLEEN GOD KAN OORDELEN OVER PIUS XII

Rabbijnen zijn ook niet meer wat ze geweest. Rabbijnen werden geacht wijze mannen te zijn, maar meestal zijn ze dat helemaal niet. Die rabbijn Evers bijvoorbeeld, die niet kan verdragen dat Duitsers – ver na de oorlog geboren – aan een Nederlandse dodenherdenking meedoen, zo iemand kan men slechts beschouwen als een afzichtelijke sufferd.

Maar de Italiaanse rabbijn de Segni blijkt in gebrek aan snuggerheid niet voor Evers onder te doen, getuige het volgende ANP-bericht:

Pius XII 3

Alleen God kan beoordelen of paus Pius XII tijdens de Tweede Wereldoorlog voldoende heeft gedaan om de Joden voor de nazi’s te redden en of hij zich krachtiger tegen de Jodenvervolging had moeten uitspreken. Dat zegt rabbijn Riccardo di Segni van Rome. Hij ontvangt zondag paus Benedictus XVI in de synagoge bij de rivier de Tiber in de Italiaanse hoofdstad, nog geen kilometer van het Vaticaan.

Di Segni hoopt dat het bezoek de vijandigheid van christenen en andere gelovigen jegens de Joden helpt te bestrijden. “Ik denk dat het moreel gevaarlijk is te zeggen dat het de wil van God is te zwijgen en geen woord over het lijden van de mensen te zeggen”, zegt de rabbijn over Pius’ houding. Vorige maand besloot Benedictus dat de ‘oorlogspaus’ volgens “heldhaftige deugdzaamheid” heeft geleefd, wat betekent dat diens zaligverklaring een stap dichterbij is gekomen. Heel wat Joden verwijten Pius, die van 1939 tot en met 1958 paus was, dat hij te weinig voor de Joden heeft gedaan.

Benedictus treedt in de voetsporen van zijn voorganger, Johannes Paulus II, die in 1986 als eerste paus in de geschiedenis het gebouw bij de rivier de Tiber bezocht en de Joden toen “onze geliefde oudste broeders” noemde.

De Joodse gemeenschap in de Italiaanse hoofdstad is de oudste buiten het Heilig Land. De betrekkingen tussen de RK-Kerk en de Joden in Rome zijn lang gespannen geweest. Zo sloot paus Paulus IV (1555-1559) de Joden in hun wijk op. Lange tijd moesten de Joden in het openbaar spijt betuigen dat zij Jezus Christus hadden afgewezen.

In januari riep het besluit van de paus om de excommunicatie van bisschop Richard Williamson op te heffen van Joodse zijde zware kritiek op. Williamson ontkent het bestaan van de gaskamers in de concentratiekampen van de nazi’s. Hij gaat ervan uit dat de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog niet zes miljoen, maar 200.000 tot 300.000 Joden hebben vermoord. Het Vaticaan heeft Williamson opdracht gegeven zijn mening ondubbelzzing en in het openbaar te herzien.

De ergernis over dit bericht betreft niet de gedachte dat een rabbijn de katholieke niet al te zeer voor het hoofd wil stoten om enigszins een goede relatie met het Vaticaan te bewaren. Per slot leeft di Segni in het katholieke Italië. Mijn ergenis betreft meer de aard van de redenering: alleen God kan oordelen. Dat is natuurlijk een laffe uitvlucht. De mens kan best oordelen over iemand als paus Pius XII. Zo moeilijk is het niet om in te zien dat die paus om een misselijke manier in de Tweede Oorlog de Joden in de steek heeft gelaten. Voor iemand die op moreel gebied altijd zo’n hoge borst op zet is dat wel een bedenkelijke tekortkoming. En dat zeg ik als mensch.

HALAL FOIE GRAS IS HELEMAAL IN

Een opmerkelijk bericht, via Nieuw Religieus Peil opgepikt uit The First Post.

Halal foie gras (ganzen- of eendenlever) is een populair product geworden voor de huidige generatie moslims in Frankrijk. Zij beschikken over meer geld dan voorgaande generaties en kopen steeds vaker delicatessen. In de laatste twee jaren is de verkoop van halal foie gras verdubbeld. De halal variant is veel duurder dan de traditionele delicatesse, omdat elk blikje een goedkeuringscertificaat van een moskee moet hebben dat het voldoet aan de sharia wetgeving.

foie gras

Voor de productie van foie gras worden ganzen en eenden in de laatste 2 weken van hun leven 2 of 3 maal daags gedwangvoederd: grote hoeveelheden vette maispap wordt met een trechter of slang geforceerd in de maag gepompt. Hierdoor krijgt een dier een tot 10 keer grotere vette lever dan normaal. In Nederland is deze praktijk verboden.

Lees hier verder in de First Post:

Tsja. Foie gras was het lievelingsgerecht van Theo van Gogh. Het zal hem goed doen te weten dat hij toch nog hield van iets dat halal is.

Humanistische Omroep , 15 januari 2010