Ark van Noach was een rond, rieten mandje

HUMAN

Een interessant bericht uit The Guardian. Het vertelt het verhaal van Leonard Simmons, een Britse amateurarcheoloog die tussen 1945 en 1948 voor de RAF werkte. In de tijd kocht een oud kleitablet. Hij bewaarde zijn tablet in een oude cornflakedoos, vergat het verder, maar na zijn dood werd de doos gevonden door zijn zoon. De begreep niets van de hieroglyfen die erop staan, maar ging naar een vertaler toe, die het weer in handen gaf van echte deskundige.

En wat blijkt?

De afbeelding is vermoedelijk 3700 jaar oud en bevat tevens de oudste beschrijving van de Ark van Noach.

En wat blijkt nog meer?

Dat de Ark helemaal niet lijkt die schuit die door die halve gare Nederlander is gebouwd.

Ark van Noach 3

Volgens de oudste beschrijving was de ark rond, een soort rieten mand eigenlijk meer. Varen kon de ark ook niet, maar was dat nodig?
De ark hoefde immers nergens naar toe. Het type vaartuig dat de ark geweest moet zijn, bestaat nog steeds en heet een coracle.

Wikipedia zegt er dit over: “De coracle is een huidboot. Het is een bijna of geheel rond vaartuig, gemaakt van takken, riet, biezen of botten en aan de buitenkant bedekt met dierenhuiden. De coracle is als type een zeer primitief en relatief makkelijk te vervaardigen vaartuig en daardoor door alle volken ter wereld wel gebruikt van af het begin der beschaving tot heden in de Amazonebekken.Op sommige moderne survivaltochten worden zij nog steeds gemaakt. Een rond vlechtwerk van takken wordt dan aan de buitenzijde omspannen met een kunststof zeil en kan dan gebruikt worden als pont om de deelnemers naar de overzijde van het water te brengen”.

Coracle2

In Wales worden zelfs nog coracle-wedstrijden gehouden.

Het verhaal in The Guardian begint zo:

That they processed aboard the enormous floating wildlife collection two-by-two is well known. Less familiar, however, is the possibility that the animals Noah shepherded on to his ark then went round and round inside.

According to newly translated instructions inscribed in ancient Babylonian on a clay tablet telling the story of the ark, the vessel that saved one virtuous man, his family and the animals from god’s watery wrath was not the pointy-prowed craft of popular imagination but rather a giant circular reed raft.

The now battered tablet, aged about 3,700 years, was found somewhere in the Middle East by Leonard Simmons, a largely self-educated Londoner who indulged his passion for history while serving in the RAF from 1945 to 1948.

The relic was passed to his son Douglas, who took it to one of the few people in the world who could read it as easily as the back of a cornflakes box; he gave it to Irving Finkel, a British Museum expert, who translated its 60 lines of neat cuneiform script.

There are dozens of ancient tablets that have been found which describe the flood story but Finkel says this one is the first to describe the vessel’s shape.

De rest is hier te lezen.

DE BESTE TERRORISTEN ZIJN INGENIEURS

Je zou denken dat mensen die hebben gestudeerd een grotere kans hebben om met enig verstand in de wereld te staan, maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Een onderzoek van Diego Gambetta en Stefan Hertog geeft aanwijzingen dat terroristen vaak een universitaire opleiding hebben gevolgd. Vooral ingenieurs blijken zich opvallend vaak onder de terroristen te bevinden. Misschien wel logisch, want om een bom te maken moet je toch over een zekere technische handigheid beschikken.

Terrorist

In Intermediar stond onlangs een uitvoerig stuk over het onderzoek onder de kop: “De ideale terrorist is een ingenieur”. Dat gaat zo:

Profielen opstellen waarmee je kunt voorspellen wie Islam-terrorist wordt, is ondoenlijk. Maar politicoloog Steffen Hertog en socioloog Diego Gambetta ontdekten wel dat wat iemand gestudeerd heeft, een aanwijzing kan vormen.

Wie wordt terrorist? Een rapport van de Britse inlichtingendienst MI5, dat vorig jaar augustus uitlekte naar dagblad The Guardian, komt tot de conclusie dat niet eenvoudig valt vast te stellen wie zich met terrorisme zal gaan bezighouden, omdat er ‘niet één bepaalde weg is die tot gewelddadig extremisme leidt’ en dat het evenmin ‘mogelijk is het typische profiel op te stellen van “de Britse terrorist”, omdat de meesten “in demografisch opzicht niet opvallen”.’

De extreme inspanningen die de Duitse overheid zich na 9/11 getroostte om potentiële terroristen op het spoor te komen, vormen een veelzeggend voorbeeld van hoe zinloos het is profielen op te stellen. Van ruim acht miljoen in Duitsland woonachtige mensen werden gegevens verzameld en geanalyseerd. Al die mensen hadden specifieke demografische kenmerken: mannelijk, in leeftijd variërend van achttien tot veertig jaar, studerend of gestudeerd hebbend, moslim, legaal in Duitsland wonend, en afkomstig uit een van 26 islamitische landen. Vervolgens werden ze in drie categorieën opgedeeld: zij die in potentie aan een terroristische aanval zouden kunnen deelnemen (bijvoorbeeld doordat ze een vliegbrevet hebben); zij die goed bekend zijn met potentiële doelwitten (zoals mensen die op een vliegveld of in een kerncentrale werken); en diegenen die Duits studeren aan het Goethe Instituut.

Na deze screening bleven er van de acht miljoen 1.689 mensen over, die vervolgens één voor één nader werden onderzocht. Giovanni Capoccia, een politicoloog uit Oxford die het geval naderhand analyseerde, meldde dat geen van de onderzochten een gevaar bleek te vormen. En van de echte islamitische terroristen die via ander speurwerk in Duitsland werden gearresteerd, zoals de autochtone Duitsers Fritz Gelowicz en Daniel Schneider die deze maand terechtstaan voor het voorbereiden van aanslagen, stond er niet één op deze officiële shortlist of paste hij in het profiel.

Betekent dat, zoals sommige onderzoekers nu denken, dat iedereen gegeven de juiste omstandigheden en de verkeerde vrienden, bij een terroristische groep kan belanden? Niet helemaal. De onderzoekers Hertog en Gambetta hebben ontdekt dat ingenieurs sinds 1970 drie tot vier keer vaker dan andere afgestudeerden in de moslimwereld bij gewelddadige moslimgroepen belanden. Uit een steekproef van 404 militante islamieten van over de hele wereld wisten ze van 284 individuen de opleiding te achterhalen. 26 van hen hadden minder dan middelbare school, 62 hadden de middelbare school afgemaakt, en 196 waren hoger opgeleid – hoewel niet allemaal afgestudeerd. Zelfs al zou er onder degenen van wie het opleidingsniveau niet kon worden vastgesteld niet één zijn met een hogere opleiding, dan nog zou het percentage hoger opgeleiden bijna vijftig bedragen.

Lees meer in Intermedair.

WAAR GAAT DIE ARME ZIEL NU HEEN?

Kent u het blad Tundra Tabloids?

Vermoedelijk niet, want het is een Fins blad. Toch stond daar onlangs een interessant stukje in.De site Nieuw Religieus Peil vatte het bericht zo samen:

In Finland hebben islamitische familieleden en een imam de begrafenis van een 28-jarige tot het christendom bekeerde man verstoord. Toen de pastor met de vrouw en schoonmoeder van de overledene met de kist bij het graf arriveerde, sprongen er opeens een aantal islamitische mannen uit het struikgewas en verdrongen de Finse kistdragers. Daarop begon de imam de uitvaartdienst te leiden met een gebed in het Arabisch. De imam wiste ook het door de pastor uit zand gevormde kruis van de kist. De christelijke verwanten en de pastor waren totaal overdonderd door deze ‘kaping’ en wisten niet wat ze moesten doen.

De overledene was in december 2008 overgegaan tot het christendom en vorige zomer voor de kerk getrouwd. Zijn vader was een moslim. De man stierf aan een ernstige ziekte en wenste een christelijke begrafenis. De vrouw en schoonmoeder van de man hadden de uitvaart georganiseerd, omdat de islamitische familieleden er niks mee te maken wilden hebben. Hun enige wens was dat de overledene begraven en niet gecremeerd zou worden.

Finlands kruis

Leuker is het bericht van Tundra Tabloids zelf. Daarin doet pastor Jukka Simoila hoogstpersoonlijk zijn beklag.

Kumitonttu  – 28-year-old Christian man’s funeral took a surprising twist at the Helsinki Malmi cemetery when the deceased’s Muslim relatives arrived at the grave and took the lead in the funeral. – Upon reaching the gravesite all of a sudden Muslim men jumped out from the thicket and replaced the Finnish pallbearers and the Imam began to lead the service, “the pastor, Jukka Simoila said.

The 28-year-old deceased became a Christian in December 2008 and got married last summer in a Christian ceremony. His father was a Muslim. The deceased died of serious illness in September and had hoped for a Christian funeral. The Christian man’s wife and mother-in-law had handled the funeral arrangements because the Muslim relatives did not want to be involved with it. The Muslims’ only wish was that the deceased would be buried, not cremated.

The Muslims’ actions at the funeral came as complete surprise to the Christians relatives. They stood shocked at the unexpected turn. An Imam came along with the Muslim men and began to read a prayer in Arabic. The Imam also swept the cross formulated out of sand by the chapel pastor, off the coffin. – People were just overcome with grief and wondering what was happening there. Their emotions were such, they were not able to react to the situation, but let it go, pastor Simoila said.

Pastor Simoila said about the surprise guests: – The worst thing was that they did not respect the content of the Christian funeral. – The Imam wiped off the sand crafted into the cross from the coffin. This was a Christian’s funeral, and he shouldn’t have touched it in any way. I take it as a provocation that this is how to act.

Mijn vraag is alleen: is de ziel van de arme overledene nu wel of niet gered?

Humanistische Omroep, 8 januari 2010