Besnijdenis, voetbal & religieus auto wassen

HUMAN

De besnijdenis van jongetjes is mij al vele jaren een doorn in het oog en ik heb er in het verleden verschillende malen over geschreven. Het komt in Nederland bij Joden en Moslims voor.

Ik ben er zo op tegen omdat de gevaren van een dergelijke ingreep danig worden onderschat. Bij meisjes wordt die ingreep in de Westerse cultuur afgekeurd, maar bij jongetjes is dat niet het geval. In de Verenigde Staten is het vrij normaal en wordt het zelfs op medische gronden aangeraden om het doen.

Besnijdenis

De Nederlandse artsenorganisatie KNMG heeft het nu eindelijk aangedurfd haar stem te laten horen, getuige dit bericht:

ARTSEN WILLEN AF VAN BESNIJDENIS JONGENS

UTRECHT – De artsenorganisatie KNMG wil het besnijden van minderjarige jongens krachtig gaan ontmoedigen. Besnijdenis van jongens zonder medische redenen is in strijd met het recht op autonomie en het recht op lichamelijke integriteit, aldus de KNMG donderdag.

De artsenfederatie roept artsen op om ouders die de ingreep overwegen ”actief en indringend op de hoogte te brengen van het ontbreken van medische voordelen en het gevaar van complicaties.”

Volgens voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman van de KNMG is de regel dat je niet in gezonde kinderen snijdt. Aanleiding voor het standpunt is de toenemende aandacht voor de bescherming van de rechten van kinderen, aldus de KNMG. Besnijdenis kent kans op complicaties, zoals bloedingen, infecties, plasbuisvernauwingen en ook paniekaanvallen. Ook zijn volgens de KNMG gevallen bekend van penisamputaties.

Bij elke chirurgische ingreep zijn complicaties mogelijk, maar bij medisch niet-noodzakelijke ingrepen is geen enkele complicatie te rechtvaardigen, vindt de organisatie.

Volgens de artsenorganisatie KNMG dient de besnijdenis geen enkel therapeutisch doel, maar voorstanders van de circumsie zijn het daar totaal mee oneens. Een heel scala van voordelen,
variërend van een kleinere kans op peniskanker tot een grotere kans op HIV-infectie, wordt door hen opgesomd. Ik voel mij niet bevoegd om aan zo’n medische twist deel te nemen, maar het feit dat de voorstanders van besnijdenis alleen de voordelen bespreken, maakt mij wantrouwig.

Een paar jaar geleden, toen ik mij ook tegen de besnijdenis had uitgesproken, kreeg ik een artikel opgestuurd uit het medisch tijdschrift Clinical Pediatrics: “Gastric rupture associated with prolonged crying in a newborn undergoing circumsion”. Volgens dit artikel is het niet ongebruikelijk dat pas besneden jongetjes zo lang blijven huilen dat er een darmperforatie optreedt.

Omdat de besnijdenis een religieus ritueel is, zal het vrijwel onmogelijk zijn er klinisch over te discussiëren. Wanneer mensen van iets zinloos iets zinvols willen maken,

schieten feiten en argumenten verder tekort.

Besnijdenis moet niet verboden worden, maar het lijkt mij redelijk dat het pas wordt toegestaan wanneer mensen over hun eigen lichaam kunnen beslissen. Doopsgezinden gaan, geloof ik, pas op een hun achttiende over tot de doop, maar of die leeftijdsgrens ook voor het besnijden zo hoog moet zijn, weet ik niet. Je ziet kinderen van veertien al met een piercing door hun neus of hun navel lopen. Die hebben het recht over hun eigen lichaam al in eigen hand genomen en wanneer zij ook een besnijdenis zouden willen, valt dat moeilijk te weigeren.

Naast de voorhuid schijnt het lichaam nog heel wat meer te kunnen missen: de blindedarm, de meniscus, de prostaat en de verstandskies. Daarnaast kun je heel goed leven zonder gal. De zangeres Cher heeft ooit een paar ribben laten weghalen om mooier te zijn en onze dierenarts raadde aan onze hond te verlossen van haar baarmoeder, omdat bij honden zonder baarmoeder minder kanker voorkomt. Wij hebben het niet gedaan en onze hond (18) leeft nog steeds.

Toch heb ik sterk de indruk dat er bij de schepping maar een slag naar is geslagen.

VOETBALBIJBEL KOMT STADIONKAPEL NIET IN

Het WK-voetbal in Zuid-Afrika is in aantocht en daar komen miljarden mensen op af. Die aandacht is voor de kerken beslist iets om jaloers op te zijn. Ach, raakten mensen in Europa nog maar net zo opgewonden van voetbal als religie!

Vandaar dat de graag  allerlei pogingen worden gedaan om aan te sluiten bij de voetbalmanie. Het volgende bericht uit het Gereformeerd Dagblad spreekt voor zichzelf. De opgeblazen toon is hier en daar zelfs bijzonder grappig.

GRONINGEN – Het verband tussen voetbal en religie is gauw gelegd. Zo ook woensdag, tijdens een symposium van de faculteit godgeleerdheid en godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Duitse ‘stadionpastors’ echter proberen geloof en sport te scheiden.

In het wereldkampioenschap voetbal dat volgende maand in Afrika van start gaat, zag de faculteit aanleiding voor een symposium over de magie van het mondiale voetbal. Een thema waar de meest uiteenlopende onderwerpen onder blijken te vallen. Sprekers gaan achtereenvolgens in op de haatliefdesrelatie met Duitsland, stadion­kapellen, magie in het Afrikaanse voetbal en de berekening van winst­kansen.

Feit is dat straten en wijken langzamerhand oranje kleuren. Voetbalminnend Nederland maakt zich op voor een paar weken voetbalgekte. „Er lopen steeds meer lijntjes tussen voetbal en religie”, stelt dagvoorzitter prof. dr. Yme Kuiper in zijn inleiding op het programma vast.

Dat geldt niet alleen voor de gebeurtenissen in het stadion, maar ook voor die daarbuiten. Niet voor niets sprak een Zwitserse krant tijdens het EK voetbal in 2008 over voetbalsteden als „heilige plaatsen”, aldus prof. Kuiper. Massa’s Nederlandse supporters volgden de wedstrijden in Zwitserse straten en op pleinen.

„De ritualisering en sacralisering van voetbal zijn overduidelijk”, meldt de faculteit in een aankondiging van het symposium. „Het voetbalstadion is tegenwoordig een tempel, gevuld met dwepers op de tribunes, die volledig opgaan in het spel.”

Mensen kunnen zich evenzeer verbonden voelen met een voetbalelftal als met de kerk. Dat is bij uitstek zichtbaar in zogenoemde stadionkapellen. Godsdienstwetenschapper drs. Jorien Holsappel-Brons presenteerde gisteren een samenvatting van haar promotieonderzoek naar Duitse stadionkapellen.

Achter de glazen altaartafel in de eerste stadionkapel in Gelsenkirchen hangen elf panelen. De link is gauw gelegd. Het zwart en wit in de inrichting duiden op de strijd tussen licht en duisternis. Holsappel: „In de vormgeving is gespeeld met de strijd in zowel de sport als het geloof. In de kapel moet, net als op het veld, de beslissing vallen.”

Veltins Arena


Maar waar de architect geloof en sport met elkaar verbond, moest de pastor van de Veltins Arena daar weinig van hebben. Voor hem geen „voetbalparafernalia’s”, geen sjaaltjes, geen kleuren van Schalke04. Zelfs de clubbijbel, een uitgave met een blauw-witte omslag, kwam de kapel niet in. Religie heeft met het transcendente te maken, vond de pastor. „Voetbalclub Schalke 04 brengt weliswaar gezelligheid en opwinding, maar geen verlossing.”

De kerken stonden helemaal niet te springen om een kapel, vervolgde Holsappel. De ruimte kwam er op initiatief van de voetbalclub. „De Rooms-Katholieke Kerk was niet enthousiast en ook de betrokken protestantse pastor krabde zich achter het oor. Wel vond hij het beheer van de kapel een mooie kans om als kerk missionair aanwezig te zijn.” Want hoe de geestelijken ook over de vermenging van sport en geloof denken, de kapellen worden goed bezocht. Niet alleen rond wedstrijden en tijdens vieringen, maar ook voor doopplechtigheden, huwelijken en begrafenissen.

„Als tegenhanger van de magie van het voetbal presenteren wij Jezus Christus”, gaf de pastor van het Olympiastadion in Berlijn aan, geheel in lijn met de Bijbeltekst die in hetzelfde stadion hangt: „Wat baat het een mens zo hij de gehele wereld gewint en schade lijdt aan zijn ziel?”

Zijn uitspraken typeren de houding van vrijwel alle Duitse stadionpastors. Ze bevinden zich in het hart van de voetbalcultuur, maar geven ook blijk van distantie.

Ik vrees dat Jezus Christus het straks zal afleggen op de dag dat de WK-finale plaats vindt.

RELI-CARWASH VANAF ZATERDAG WEER OPEN. HAAST U!

Nog even een kort bericht, maar voor mensen met een auto niet zonder belang:

reli-carwash


Hagenaars kunnen hun auto zaterdag gratis laten reinigen in een reli-carwash. Jonge gemeenteleden van de Ichtuskerk houden dan weer de actie ‘Jezus Christus waste de voeten, wij de auto’.

Terwijl de heilige koe wordt ingezeept, kunnen de eigenaren koffie drinken in de vernieuwde kerkzaal. Met de actie wil de Ichtuskerk de banden met de wijkbewoners van het Belgisch Park aanhalen.

Het is de tweede keer dat de wasstraat opengaat: vorig jaar was de reli-carwash een groot succes.

Je zou hopen dat Jezus zelf terugkwam op aarde op je voeten te manicuren.

Humanistische Omroep, 28 mei 2010