Ground Zero Kitsch

Invallen

Vaak kun je in geloofszaken maar het beste je oor te luisteren leggen bij een atheïst. Zo is bijvoorbeeld Christopher Hitchens een van de weinigen, die verstandig heeft geschreven over de vraag of er een moskee mag komen in de buurt van Ground Zero, de plek waar de Twin Towers het leven lieten door een aanval van moslimterroristen.

Christopher Hitchens

Als atheïst mag je Hitchens (zie foto) beslist een diehard noemen. Hij schreef boeken met titels als God Is Not Great en is op dit gebied al bijna even militant als Richard Dawkins. Hij houdt lezingen door heel Amerika, waarin hij de immoraliteit van religies breed uitmeet.
Onlangs schreef Hitchens dat hij het hele verzet tegen de bouw van de moskee als “Ground Zero Kitsch” beschouwt. Het is een smakeloos vertoon van patriottisme – “Fewer flags, please” – dat voorbijgaat aan de vrijheid van godsdienst, die altijd heeft behoort tot de fundamenten van de Amerikaanse grondwet. Hoe gek en onzinnig religies ook zijn, iedere gelovige heeft het recht te belijden wat hij (of zij) voor waar houdt. Een geloof moet je op de inhoud bestrijden, maar wie ongevoelig is voor argumenten heeft het volste recht om te blijven geloven in zijn eigen onzin. Zo lang die eigen onzin maar niet de onzin van anderen belemmert.

Hitchens heeft daarom geen enkel bezwaar tegen de bouw van de moskee. Integendeel, hij ziet als atheïst de bouw van die moskee als een symbool van tolerantie. Het ontzien van gevoeligheden mag nooit de fundamentele vrijheden van anderen overstijgen. Dat is nou juist ook altijd het verwijt dat wij aan moslims maken, namelijk dat zij veel te licht geraakt zijn. Je kunt bovendien wel aan de gang blijven. Van Ground Zero naar de geplande moskee, twee blokken verder, is nog een flink eind lopen. In elk geval is het verder dan van het Centraal Station in Amsterdam naar de Munt.

Waar ligt de grens? Mag je voortaan in straal van vijf kilometer, tien kilometer of duizend kilometer geen moskee meer bouwen?

Wilders Ground Zero 2

De inzichten van Hitchens volgende, kunnen wij de toespraak die Geert Wilders in New York heeft gehouden als niets anders beschouwen dan als Ground Zero Kitsch. Maar nog afgezien daarvan, viel de rede mij ook oratorisch niet mee. Het Engels – of laten wij zeggen het Amerikaans – van Wilders klonk een beetje kneuterig Hollands. Zijn uitroep “No mosque here! (2x) was direct in strijd met de vrijheid van godsdienst.

Je moet wel uit een krankzinnigengesticht komen om daar, zoals CDA-senator Hans Hillen deed, “een uitgestoken hand” in te zien.

Ongetwijfeld zal dit het beeld zijn bij een rechts kabinet met gedoogsteun van de PVV. Telkens zullen vertegenwoordigers van VVD en CDA verklaren dat Wilders zich veel gematigder heeft uitgelaten dan vroeger. Wilders zelf zal daar anders over denken, maar ik vermoed dat hij dat niet keer op keer aan de grote klok gaat hangen.

Binnenlands Bestuur, 17 september 2010,