Maar meneer…

Maar meneer

Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. En hier volgen enkele reacties op mijn Buitenhof-column, getiteld Self full filling prophecy, over het nieuwe kabinet.

Varken

Even in reactie op uw column in Buitenhof vanmiddag:

dit zijn (vind ik) uitlatingen van een “vies stinkend links varken” die uitspraken doet zonder zijn volle verstand. ik hoop dat U dat ooit nog eens krijgt, echter dat acht ik zeer onwaarschijnlijk gezien uw leeftijd.ik hoop dat buitennhof zich SNEL bedenkt en uw “knorrige” geluid zal doen verdwijnen.

Met de meeste minachting, J. Wismeijer

De voorspelling van Ivo Opstelten dat er een solide basis is voor het kabinet is inderdaad een zichzelf vervullende voorspelling. Toen in 1912 de Titanic uitvaarde, was er voor het schip ook een solide basis. En inderdaad leeft de geschiedenis van het schip dan ook een eeuw later nog steeds voort. De ijsberg uit het verhaal is te vergelijken met de berg geld waar de zakkenvullers van het liberalisme zich op te pletter zullen koersen. De objectiviteit van informateurs als Opstelten en Rosenthal is achteraf uiterst dubieus te noemen nu zij zelf hierdoor ministersposten blijken te kunnen bekleden. Hare majesteit lijkt vooral geïnformeerd uit eigenbelang, precies datgene wat de economische crisis heeft veroorzaakt. Het taalgebruik in het regeerakkoord komt regelrecht uit de jaren vijftig, toen de Nederlandse bevolking nog braaf in hun hokjes zat en mensen als Wilders nog vrij konden rondlopen. Ik heb voor dit kabinet ook een zichzelf vervullende voorspelling: wie met pek omgaat raakt erdoor besmet.

Robert van der Velden

Ik kijk (lees: keek) altijd met veel interesse naar uw programma Buitenhof. Echter begint het niveau van de overdreven linkse columnist Max Pam me met de week meer te storen. Laat hem a.u.b. zijn mening voor zichzelf houden en anderen daar niet mee lastig vallen!

Heeft U enig idee wanneer hij vervangen wordt door een columnist van niveau? Dan weer ik wanneer ik weer naar Buitenhof wil kijken…

drs. S. Vloet

Blijf verbaasd dat links, zelfs met inzet van een nietszeggende man als Max Pam, blijft proberen uitspraken van politici of oud politici verkeerd uit te leggen, te verdraaien en uiteindelijk de zaken anders voorstelt dan ze zijn.
Goed dat er bezuinigd wordt op dit soort omroepen, m.i. nog te weinig zodat we eindelijk van dit soort geleuter af zijn (hoop ik).
Misschien is het dan mogelijk om een programma met echte inhoud te maken?

C. van Dijk

Mijn complimenten voor de voortreffelijke uitzending van Buitenhof op 10 september 2010.
De bijdrage van Max Pam en de leiding van Pieter Jan Hagens waren meer dan voortreffelijk.

Rinus van Zandwijk

Beste makers van dit fantastische programma,

Voor het eerst in jaren is het mij overkomen dat ik mij en degene met wie ik altijd kijk, verveelde. Het gebeurt wel eens dat het onderwerp mij niet interesseert, maar dat was het niet. Het eerste onderwerp van vandaag interesseert mij buitengewoon. Ik ben 4x in verschillende ziekenhuizen terecht gekomen en er is 4x wat misgegaan, maar ondanks de artsen en verpleegkundigen, ben ik er nog steeds.
Ik zat dus startklaar vandaag, maar helaas, wat een totaal oninteressante gasten! Wat een gemiste kans! Twee onbenullen en een aardige onervaren jonge vrouw.
Lees voor de aardigheid eens het oktobernummer van Medisch Dossier: Www.medischdossier.org<http://www.medischdossier.org dat net uit is.
Uit het artikel: Houdt de arts zich nog wel aan zijn artseneed? laat ik een stukje volgen.

‘Het is een bekende grap aan de borreltafel: als de artsen gaan staken gaan de   ‘sterftecijfers omlaag. Maar in dit geval blijkt de grap waarheid te zijn.
‘Een studie analyseerde de sterftecijfers in zeven gebieden waar artsen recent hadden ‘gestaakt. Hoewel de onderzoekers verwachtten dat de sterftecijfers zouden zijn gestegen ‘ontdekten ze dat deze precies hetzelfde bleven, en in het merendeel van de gevallen zelfs ‘waren gedaald. Ze ontkwamen niet aan de conclusie dat ‘de teruggang in sterfte kan ‘samenhangen met deze staking’. Omgekeerd blijkt dat als artsen allemaal aan het werk ‘zijn, ze in de VS de derde doodsoorzaak vormen, na hartziekte en kanker.
‘Meer medische zorg zou toch op zijn minst voor degenen die het overleven, een hogere ‘levensverwachting moeten opleveren, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Integendeel, ‘ondanks het feit dat de moderne geneeskunde ingrijpender en voortvarender is dan ooit, is ‘de algehele levensverwachting dalende. Nadat die in de laatste 2 eeuwen gestegen is ‘zakken de cijfers weer en deze trend lijkt zich in de 21ste eeuw voort te zetten.’

Gelukkig volgden na het oninteressante trio nog Max Pam en de oud-ambassadeur van China. Volgende keer hopen wij weer op Peter van Ingen en Clairy Polak, hoewel de gastheer van vandaag ook een alleraardigste man lijkt te zijn, alleen niet zo scherp als je zou wensen.

Josine Chanowski – Van Noord

Geachte redactie,

bij dezen zou ik willen reageren op een element uit de column van dhr. Pam d.d. 10-10-2010. Dat element betreft het feit, dat de nieuwe regering niet beschikt  over een meerderheid in de Eerste Kamer. Dit komt doordat de PVV voor het eerst meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen. De heer Pam schijnt het allemaal zo goed te weten. Dan ben ik er ook benieuwd naar wat hij mij in al zijn wijsheid (de beste stuurlui staan immers aan de wal) zal antwoorden op deze mijn vraag, hoe de PVV dit anders had moeten doen? Het is en nieuwe partij, die voor het eerst meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen. Een heel landelijk partijkader moet nog opgebouwd worden. Daardoor ontbreekt ook een Eerste Kamerfractie. Had de PVV daarom dan maar niet aan de verkiezingen mee moeten doen? Zoals u lijkt te willen? Dan dus eerst aan de PS-verkiezingen meedoen, teneinde een EK-fractie te kunnen vormen? Zouden lieden zoals u dan niet daarna klaarstaan met het verwijt dat het toch vreemd is, dat er een partij een waarschijnlijk grote fractie van de EK uitmaakt die dan zomaar wetsvoorstellen van de TK mag toetsen terwijl ze zelf niet eens in de TK zit?

Consequent doorgeredeneerd zou de PVV dus nooit na voor het eerst aan TK-verkiezingen mee te hebben gedaan, in een regering deel mogen nemen, ook  al zou ze, in theorie, de absolute meerderheid behaald hebben?
Ik ben benieuwd naar uw oplossing. Nogmaals: u schijnt het immers als columnist allemaal zo goed te weten…

Als u het toch niet weet, zou ik u willen adviseren om hetzij dit soort elementen om er de vermeende instabiliteit van de komende regering mee te illustreren uit uw betoog weg te laten, omdat daarmee, demagogisch, een overweldigende bewijslast om uw stelling van de instabiliteit mee te onderbouwen lijkt te bestaan die toch wat minder overweldigend is, en zo misleidt u de kijkers, wat onethisch is, hetzij toe te lichten hoe de PVV het als nieuwe partij dan staatsrechtelijk aan had moeten pakken. In de oppositie gaan zitten tot minstens na de komende statenverkiezingen is geen valide antwoord, want het gaat om de theorie, om staatsrecht, en derhalve moet er ook duidelijk worden gemaakt hoe de PVV dan op had moeten treden i.g.v. een behaalde absolute meerderheid.

R. Benjamin

Wilt u de heer Pam vragen de werkelijkheid geen geweld aan te doen door de suggestie te wekken dat de Indonesische president om reden van Rutte I zou hebben afgezegd.
Reden was een buitenlandse regering in ballingschap destijds door uw paars toegestaan: de RMS die hem wilde doen arresteren…
Ik begrijp dat u als linkse weinig objectieve overblijfselen in Europa dit niet leuk vindt, maar toch.

Maurits Campert

Wat blijven de druiven toch zuur ook voor uw medewerkers als het over de actualiteit gaat van de huidige Politiek. En dan een man aan het woord laten die vol met frustraties zit, die zogenaamd de nieuwe bewindslieden in het kabinet analyseert, met opmerkingen onder de gordel over de persoon, die ver onder de maat zijn. Ach we moeten maar denken de man is zijn frustraties kwijt, nu hij zo leeggelopen is kan hij weer lekker slapen naast moeder de vrouw vannacht.
Het is toch niet meer vreemd dat de Politieke wereld met zulke kwalitatief zogenaamd objectieve slechte commentatoren Wilders in het zadel helpt? Wilders lacht zich rot!

Ik heb van de beste man niet één inhoudelijke opmerking gehoord  in zijn bijdrage van vandaag.
Slechte verliezers, Buitenhof was een kritisch programma op niveau voor zowel links het midden en rechts maar dat is helaas verleden tijd.

Slaap rustig verder, en dan nog vreemd opkijken dat de bijdragen voor de publieke omroepen omlaag gaan in de toekomst?
Welterusten de komende tijd, hopelijk wordt uw regisseur op tijd wakker voor het helemaal te laat is.

Hennie van Randwijk