Ketter & Geest

HUMAN

Vanaf heden elke werkdag één nieuw bericht.

Islam en France (filmé dans u bus)

Islam en France


Kijk hier
.

Een gezellig liedje, zult u misschien denken. De tekst werd vertaald. Wat je hoort is (een gedeelte) van een doe’a (smeekbede). Die wordt meestal door (extremistische) moslims gebruikt om hun verachting voor de Verenigde Staten, het Westen en de Joden in het bijzonder tot uitdrukking te brengen. De ongelovige kaftir komt er niet best vanaf als je de vertaling leest:

O Allah maak hun kinderen tot wezen!

O Allah, maak hun vrouwen tot weduwen!
– Amen.

En maak hun kinderen tot wezen!
– Amen.

O Allah, laat de Islam overal overwinnen!
O Allah, laat onze hulpeloze broeders in Palestina overwinnen!

Allahu akhbar (Allah is Groter)
Allahu akhbar (Allah is Groter)

Er is geen andere god dan Allah!
En de Zionist is de vijand van Allah.
Er is geen andere god dan Allah!
En de martelaar wordt door Allah geliefd

Dat is nog een wat anders dan de bus van Bussum naar Naarden.