Schuld zonder boete

Invallen

Alles was rond, maar begin deze week maakte Jolande Sap bekend dat GroenLinks alsnog de steun aan de politiemissie in Afghanistan kan intrekken.  Sap zet haar steun op losse schroeven, omdat de training van onze politieagenten is teruggebracht van achttien weken naar acht weken. Met de onthoofding van een paar VN-medewerkers had dat niets te maken, zei Sap.

Staffan de Mistura

Overigens zijn de meeste slachtoffers zijn niet onthoofd, maar gewoon gelyncht en vermoord. Op het moment dat ik dit schrijf, zitten wij al over de twintig doden. Van de Twin Towers hebben de meeste Afghanen nooit gehoord. Ze denken dat het westen het christendom komt brengen en daar hebben zij geen zin in.

Oom agent, veel succes daar in Afghanistan!

De onthoofding is, wat Johan Cruijff noemt, een leermoment. Hoe je als potentieel doelwit op zo’n onthoofding kunt trainen, weet ik niet, maar leerzaam vond ik de opmerking van Staffan de Mistura, de hoogste VN-functionaris in Afghanistan. Hij zei: “Wij moeten geen Afghaan de schuld geven, maar degene die het nieuws produceerde – degene die de Koran verbrandde”.

Kortom, de onthoofding door de een woedende menigte Afghanen is de schuld van Terry Jones en Wayne Sapp, twee halve gare dominees die in Florida de Koran hebben verbrand. Van een woedende menigte Afghanen kun je niets anders verwachten dan dat ze in blinde razernij handelen. Afghanen, zeker als ze in een groep opereren, bezitten nu eenmaal geen eigen verstand, geen eigen geweten en geen eigen wil. Dan krijg je dat.

Twee dominees

Wij zijn hier getuige van een conflict tussen de fundamentalisten van twee religies. Dan vallen er doden. In Philadelphia heeft onlangs een christen (27) zijn homoseksuele overbuurman met stenen doodgeslagen, omdat hij in de Bijbel de aanbeveling vond om sodomieten te stenigen. De dader werd wel gearresteerd en er was geen VN-diplomaat bij om de moord te vergoelijken – dat was het verschil.

Werk aan de winkel voor Paul Cliteur, die aan de universiteit van Groningen een instituut heeft opgericht voor “Religie, conflict en het publieke domein”.  Officieel heet het een studie te zijn naar “religie in conflictueuze settings”, maar je kunt het ook gewoon de leerstoel Religie & Geweld noemen.

Wat zouden onze jongens in Afghanistan kunnen leren als zij tijdens hun training naar college moeten in Groningen?

Dat je in Afghanistan kan worden onthoofd, wanneer iemand in Nederland iets onaardigs met de Koran heeft gedaan. Wilde Geert Wilders in zijn Fitna I aanvankelijk niet Koran verbranden? Maar zelfs hij schrok ervoor terug dat op beeld te laten zien. Geert heeft onlangs Fitna II aangekondigd, dus wat niet is kan nog komen. Na de moord op Theo van Gogh werd Michael Palin gevraagd of hij over Mohammed net zo’n film wilde maken als die hij over Jezus had gemaakt met The Life of Brian.

“Willen jullie me dood hebben?”, antwoordde Palin.

Daarom zeg ik tegen Jolande Sap: wees net zo verstandig als Palin en zeg je steun op.

Binnenlands Bestuur,  8 april 2011