De eerste PVV-bestuurders en de gulden

Buitenhof

In de Volkskrant stond een leerzaam interview met Theo Krebbers en Antoine Janssen, gedeputeerden in Limburg en de eerste twee PVV-bestuurders van Nederland. Krebbers was huisarts en Janssen politieagent, maar tegenwoordig brengen zij hun werkzame tijd door op het provinciehuis.

PVV-bestuurders

Naar eigen zeggen doen Krebbers (rechts) en Janssen (links) erg hun best en zijn zij door de andere partijen volkomen geaccepteerd. Salonfähig worden is de ambitie van de Limburgse PVV en dat schijnt aardig te lukken.

Maar daarvoor wordt een prijs betaald. Zo was de PVV de verkiezingen ingegaan met de belofte dat de Europese vlag voor het Gouvernementsgebouw in Maastricht onmiddellijk zou worden gestreken, zodra de PVV aan de macht kwam.

Maar nu zegt Krebbers: “Ach, laat die vlag maar lekker wapperen”.

En Jansen zegt: “Wij zijn nu een niveau nog hoger en dan gaan wij niet over een vlag debiteren”. En ook niet meer over de kopvoddentaks en bij Tofik Dibi van Groen Links hebben Krebbers en Jansen al gezellig een kopje thee gedronken.

Je kunt dat cynisch vinden, of zelfs hypocriet, maar mij lijkt het dat de PVV probeert een gewone partij te worden, die net als alle andere gewone partijen beloftes doet die bij nader inzien maar beter niet kunnen worden nagekomen.

In datzelfde licht kun je de opdracht van Geert Wilders zien om onderzoek te laten verrichten naar de terugkeer van de gulden. Dat is niet alleen het nostalgisch verlangen naar de tijd van de ponsmachine en de betaalcheque.

Want naar welke gulden moeten wij eigenlijk terug?

Naar de gulden van Duisenberg, die geheel gekoppeld was aan de Duitse mark en die niets anders was dan een aanhangwagen. Of moeten wij terug naar de harde gulden van voor de oorlog, die gepaard ging met rijen werkelozen voor stempelkantoren. Of moeten wij misschien wel helemaal terug naar de florijn, die Italiaanse munt van dat gekrulde ƒ-tekentje, waaruit de Nederlandse gulden is voortgekomen? Dat gebeurde overigens in een tijd dat hoog werd opgekeken tegen de Italiaanse handelsgeest en de Italiaanse beschaving.

Het voorstel van Wilders kun je ook zien als een poging de PVV ook landelijk salonfähig te maken en te veranderen van een gedoogpartij in een regeringspartij.

Om dat te kunnen bereiken moet de PVV twee stappen ondernemen. In de eerste plaats moet de partij zich ontdoen van halve garen als Dion Graus. En in de tweede plaats moet de PVV op een niet al te opvallende manier haar anti-Europa standpunten zien te verzachten. Want je kunt wel tegen Europa zijn en tegen de euro, maar dan tel je in geen enkele Europese hoofdstad mee en wordt alles over je hoofd beslist.

Vrijwel unaniem voorspellen economen dat de rentree van de gulden economische zelfmoord zal betekenen. Je weet natuurlijk nooit welke Diederick Stapel zo’n onderzoek gaat leiden, maar het moet gek lopen wil de gulden als het ei van Columbus worden binnengehaald. In dat geval kan Wilders tegen zijn kiezers zeggen: “Heus, wij hebben alles geprobeerd, maar het gaat niet lukken”.

En dan blijft op een hoger niveau ook bij de PVV de euro wapperen, net als die Europese vlag op het Gouvernementshuis van Maastricht.

Buitenhof, 13 november 2011