Hoe komt een columnist aan zijn onderwerp

Invallen

Zoals u weet komt het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Columnisten (NVC) regelmatig bij elkaar om te bespreken waarover haar leden zullen schrijven.

helicopterkat1

Dat gebeurt in kunstsociëteit Arti aan het Amsterdamse Rokin, waar de onderwerpen worden geselecteerd en waar in grote lijnen wordt bepaald welke standpunten zullen worden ingenomen. Als alle columnisten het met elkaar eens zijn, heb je geen debat. En als je geen debat hebt, heb je geen reuring.

U heeft misschien ook gelezen dat dagblad De Pers bij de herstart journalisten gaat betalen per gelezen artikel. Wie veel gelezen wordt, krijgt veel. Wie weinig gelezen wordt, krijgt weinig. Die kant gaat het op, ook voor columnisten. Het is dus zaak de gemoederen te verhitten, daar profiteert iedereen van.

Over elkaar schrijven betekent gelezen worden, en dat betekent kassa voor iedereen.

Het onderwerp waar de NVC afgelopen week voor heeft gekozen, was de helikopterkat van kunstenaar Bart Jansen. Die had met enig knutselwerk van een dode kat een vliegende kat gemaakt. Een even vermakelijk als boosaardig object, helemaal in lijn met de haai van Damien Hirst. En die laatste wordt toch als een van de grootste kunstenaars van deze tijd beschouwd. Bij mijn weten heeft niemand zich druk gemaakt over het welzijn van de haai, die Hirst gepekeld had ingekocht.

Koud en dood, naar je mag aannemen. En in de Tate tentoongesteld.

Helicopterkat3

De helikopterkat was een schot in de roos van de NVC. De ene helft van het columnistenleger nam het standpunt in dat het van gebrek aan respect getuigt om een kat voor dergelijke doeleinden te gebruiken, zelf als het dier al dood is. Iedere tweederangs kunstenaar probeert tegenwoordig te choqueren en zo’n kadaver leent zich daar uitstekend voor. Maar choqueren om het choqueren is goedkoop.

Tegen die opvatting kwam de andere helft van het columnistenleger in het geweer. Die kat was toch al dood, who cares, anders was het dier in een verbrandingsoven gestopt. Nu kreeg het als kunstwerk tenminste nog een tweede leven. Onlangs was er toch ook een tentoonstelling van menselijke lijken geweest, dus waarom zo’n ophef maken over een vliegende kat? De hele week waren columnisten bezig met hun onderwerp en even leek het of de oude tijden van Theo van Gogh herleefden.

Zo had iedereen zijn zin. Kunstenaar Bart Jansen kreeg zijn bekendheid en de columnisten werden dankzij elkaar gelezen.

Europa staat voor een financiële hartoperatie, heeft Van Rompuy gezegd, de voorzitter van de Europese Raad. Een goed onderwerp wellicht, maar voor volgende week heeft de NVC al de klap op het programma staan die Huntelaar aan Van Persie heeft gegeven.

HP/De Tijd, 9 juni 2012