Compenseren is een lieve lust

Beweringen en bewijzen

– Goedenavond, kijkers. De inkomensafhankelijke zorgpremie is van tafel en wij zijn blij dat de minister-president enige toelichting wil geven op de nieuwe plannen. Excellentie, u heeft toegegeven een fout te hebben gemaakt. Welke garantie kunt u geven dat het er geen gevallen meer zijn van mensen die er dertig procent of meer op achteruit gaan?

Esscher

“Garanties kun je nooit geven, maar ik durf te beweren dat de nieuwe aanpak een evenwichtiger beeld geeft van de koopkrachtplaatjes”.

– Iemand die drie keer modaal verdient, gaat er anders zo’n tien procent op achteruit.

“Het zal de komende jaren voor iedereen zwaar weer worden. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, maar ik zeg daar direct bij dat deze inkomensgroep wordt gecompenseerd om de pijn te verzachten. De grens voor box 3 wordt opgetrokken van 56.000 euro naar 62.000 euro, zodat veel mensen in een lagere belastingschijf zullen vallen”.

– Hoho! Dat klinkt mooi, maar het geldt niet voor een alleenstaande ouder met een 2,5 x  modaal inkomen en met twee kinderen.

“Nee, daar geldt het niet voor. Er zal van iedereen offers worden gevraagd. Maar ik wil wel onderstrepen dat die alleenstaande ouder met een 2,5 x modaal inkomen en met twee kinderen wordt gecompenseerd via de hypotheekrenteaftrek. Die zal in 0,17% hoger zijn in het eerste jaar en kan oplopen tot 0, 56% in het vijfde jaar. Dat kan op jaarbasis wel 413 euro schelen”.

– Maar als je geen huizenbezitter bent, kun je ook niet via de hypotheekrente worden gecompenseerd.

“Dat is juist, maar ook voor huurders hebben wij een maatregel genomen. Die krijgen als compensatie via box 2 een huurtoeslag, die het leed kan verzachten tot maximaal 62 euro per maand.

– Maar kleine zelfstandigen met één kind en AOW’ers die getrouwd zijn met iemand jonger dan 54 jaar profiteren daar weer niet van. Is dat onrechtvaardig?

“Klopt, maar in tijden van recessie moeten wij allemaal de broekriem aanhalen. Toch is het minder onrechtvaardig dan het lijkt, aangezien wij die groepen  compenseren via box 5”.

– Box 5? Die bestaat toch helemaal niet?

“Nee, die bestaat nu nog niet. Maar binnenkort bestaat die wel. De minister van Financiën werkt er hard aan om die box in te vullen. Box 5 zal vooral dienen ter compensatie van al degenen die door box 2, 3 en 4 overmatig hard worden getroffen”.
– En dan de huizenbezitters, wat gaan die merken van koopkrachtdaling?

“De huizenbezitters behoren over het algemeen tot de hogere inkomens. Tegen hen zeggen wij: dankzij een huis heeft u jaren lang een vermogen kunnen opbouwen, maar nu is het even afgelopen met de winsten. Tel u zegeningen”.

– Maar veel huizenbezitters kunnen hun huis niet verkopen, omdat zij blijven zitten met een restschuld.

“Die compenseren wij door de restschuld in box 2 aftrekbaar te maken tot een maximum van 39% procent”.

– En starters komen helemaal niet meer aan bod.

“Daarin moet u wel het broodnodige onderscheid maken tussen starters met een 1,5 x modaal inkomen en 1,8 x kinderen aan de ene kant, en starters zonder kinderen met een modaal inkomen aan de andere kant. Voor die eerste groep is er een compensatie in de belastingschijf tussen 33 en 41%, terwijl wij voor die andere groep als compensatie hebben gedacht aan een OV-jaarkaart”.

– Een OV-jaarkaart, maar die is toch afgeschaft?

“Speciaal voor deze groep komt er een nieuwe. Wie nog geen huis kan kopen, krijgt dan wel de mogelijkheid door heel Nederland te reizen. Mooi toch?”.

– Laatste vraag. U bent door de heisa rond de inkomensafhankelijke premie flink gezakt in de peilingen. Wat gaat u daar aan doen?

“Om dat te compenseren tellen wij voortaan de stemmen van de SP en de PVV op bij de onze. Als Maurice de Hond daar niet aan wil meewerken, wordt hij opgesloten in box 1”.

de Volkskrant, 7 november 2012