De wondere wereld van de spontane beenverlenging

Beweringen en bewijzen

Volgens het Reformatorisch Dagblad is onlangs in Groningen een klein symposium gehouden, waarop door de nieuwtestamenticus dr. J. van Bruggen is vastgesteld “dat het huidige mechanische wereldbeeld het zicht van christenen belemmert op wonderen”.

Beenverlenging

Het woord “mechanisch” doet wat ouderwets aan in dit digitale tijdperk, maar de strekking is duidelijk: er komen wel degelijk nog wonderen voor, alleen zien wij ze niet meer. Dat is voor de moderne mens een betreurenswaardige ontwikkeling. In elk geval zou ik er heel wat voor over hebben om getuige te mogen zijn van een fenomeen dat niemand kan verklaren. Ik ben dan ook behoorlijk jaloers op prof. Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de universiteit van Maastricht, wiens onderzoeksinstituut internationaal tot de wetenschappelijke top schijnt te behoren.

Onlangs vertelde Van Schayck, een diep gelovig man, in het EO-programma Zin in wetenschap (zie onder op YouTube) over een geval uit zijn praktijk.

Onno van Schayck

Een aantal jaren geleden had hij namelijk met eigen ogen waargenomen hoe een te kort been bij een patiënt spontaan begon aan te groeien, een verschijnsel dat volgens Van Schayck alleen te verklaren was door ingrijpen van God. Röntgenfoto’s zouden de plotselinge groei hebben bevestigd. Wat je noemt een wonder, “maar God is nu eenmaal niet afhankelijk is van het natuurlijke”, aldus de professor.

Wat ik werkelijk jammer vind is dat Van Schayck zo lang heeft gewacht met het melden van zijn belangrijke bevinding. Van zoiets had de hele mensheid kunnen profiteren. Nu zul je net zien dat de die röntgenfoto’s onvindbaar blijven of dat zij zijn gewist door de negatieve energie van een of andere cynische medewerker.

Ik wist het niet, maar het wonder van de spontane beenverlenging komt onder gelovigen regelmatig voor. Nog vorig jaar maakte de bijbelschool Foundation 4 Life melding van een opmerkelijk ervaring. Op het recreatieterrein bij Zelhem werd bij maar liefst negentien studenten vast gesteld hoe door gebed beide armen, en beide benen, even lang werden! Het been- en armverschil verdween als sneeuw voor de zon. Met excuses voor de vergelijking, want dankzij prof. Van Schayck weten wij dat God zich juist niets van het natuurlijke aantrekt.

Intussen zit de universiteit van Maastricht mooi met het aangegroeide been in zijn maag. Nog deze week werd in Wageningen een professor ontslagen, omdat hij na zijn college nog even een pornofilmpje wilde bekijken, vergetende dat zijn beamer aanstond, zodat alle studenten via het open kanaal van de universiteit konden meegenieten. Maar zo’n sanctie is voor de aangegroeide beenprofessor natuurlijk buiten de orde. Integendeel, de universiteit van Maastricht gaat volgende maand, samen met de universiteitskrant Observant, een debat organiseren over de relatie tussen geloof en wetenschap. Van Schayck heeft al beloofd dat hij daarbij aanwezig zal zijn om getuigenis af te leggen van “zijn heldere, persoonlijke waarneming”.

In deze tijd van secularisatie zitten wonderen, en alles wat daarbij hoort, nogal in het verdomhoekje. Gelukkig is er een uitzondering. Zo loopt het storm bij de theologieopleiding van de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (HGU). In een interview met NieuwWij betoogt studiecoördinator John van Schaik – niet te verwarren met prof. Van Schayck – dat “onze wetenschap en cultuur zijn doordesemd van het materialistische dogma dat alleen de materie écht bestaat”. Maar bij het HGU denken ze daar heel anders over, of om in de woorden van de studiecoördinator te blijven: “Daarom stellen wij geen kennisgrenzen. Kort door de bocht: engelen bestaan!”.

En niet alleen bestaan er engelen in de Utrechtse Hogeschool. Van Schaik, die behalve studiecoördinator ook godsdiensthistoricus is, meent zeker te weten: “Ja, Jezus heeft echt over water gelopen!”. Ook ziet hij “de godganse dag krachten om ons heen die de zwaartekracht opheffen. Probeer maar eens te verklaren waarom een bloem tegen de zwaartekracht omhoog groeit”. Inderdaad, dat niemand daar eerder aan heeft gedacht! De studiecoördinator van het HGU zou met deze unieke observatie zo snel mogelijk contact moeten opnemen met de NASA. Een kleine stap voor hem, maar een grote voor ons.

Logisch dat het in Utrecht storm loopt met studenten. Waar elders mag je afstuderen op je eigen mystieke ervaringen? Je zou bijna denken dat de onlangs overleden filosoof Eldert Willems (1923-2012), die ooit promoveerde op het door hem zelf vervaardigde gedichtenbundeltje Arph, in Utrecht is gereïncarneerd.

Nee, dat zit wel snor: zo lang wonderen bestaan, hoeven wij ons in Nederland geen zorgen te maken over de kwaliteit van het onderwijs.

de Volkskrant, 27 februari 2013. Zie ook voor reacties.