De misconceptie van Paas & Peels

Maar meneer

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. Hieronder volgt de reactie van schrijver en taalkundige René Appel op een aflevering van Beweringen &  Bewijzen: De religieuze wetenschap van Paas & Peels.

Paas & Peels

In hun artikel in de Volkskrant over religiositeit schrijven Stefan Paas en Rik Peels dat wetenschappelijk aangetoond is dat de mens “van nature religieus is”.

Deze stellingname illustreren zij middels het aanhalen van een aantal opvattingen, o.a. van de cognitiewetenschapper Robert McCauley. “Volgens hem”, melden Paas en Peels, “zijn pogingen om godsgeloof uit de mensheid te verwijderen futiel”. Let wel, volgens hem, en dus niet volgens de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Ook de volgende uitspraken die de visie van Peels en Paas moeten ondersteunen zijn hoogst subjectief:

– Herman van Praag, emeritus-hoogleraar psychiatrie: “Religieuze ontvankelijkheid acht ik een normaal bestanddeel van de menselijke conditie”.

– Justin Barrett (van de Universiteit van Oxford, maar zijn wetenschappelijke status blijft onduidelijk): ‘Als we een handvol kinderen op een eiland achterlieten om zichzelf op te voeden, dan denk ik dat ze in God zouden geloven.’ (cursiveringen van mij, RA).

Kortom, er is niets wetenschappelijk aangetoond, er zijn alleen opinies en dan ook nog opinies die hoogst aanvechtbaar zijn. Zo beweren Peels en Paas dat mensen een natuurlijke aanleg voor religiositeit hebben, zoals ook voor taal. Ik weet niet of er bij mijn conceptie iets is misgegaan, maar die die aanleg voor religiositeit ontbreekt bij mij en de religieuze impuls waar Peels en Paas het over hebben, heb ik nooit gevoeld, eerder een antireligieuze impuls.

René Appel, Amsterdam 17 oktober 2013