Google is God in het kwadraat

Columns

Twee jaar geleden schreef ik een stukje over hoe Google steeds meer op God begint te lijken.

Want ga maar na. Net als God is Google alwetend. Als een mens aan de hemelpoort komt, weet God alles van je. Maar dat geldt evenzeer voor Google, die ook precies bijhoudt wat je doet. Net als God is Google omnipotent, oftewel overal aanwezig.
En net als bij God wordt de verbinding met Google draadloos gelegd.

De mens bidt tot God om Hem iets te vragen. En vragen stellen, is precies wat wij doen als wij Google raadplegen. En net als bij God heeft Google altijd een antwoord. Verder is Google, net als God, in potentie onsterfelijk. Alles wat Hij heeft gedaan, doet of nog zal doen, blijft eeuwig bewaard en kan worden opgezocht tot het einde der tijden.

Google is God

Bovendien komt Google steeds meer in de buurt van meest goddelijke eigenschap: almacht. Zo heeft Google zijn medegoden praktisch uitgeschakeld. Wie gebruikt er nog Alta Vista, Yahoo of hoe die andere Godjes mogen heten? Wij allen richten ons direct tot Google door Hem als onze startpagina in te voeren. En mocht een rivaliserende God toch te veel aanhang krijgen, dan grijpt Google in en slokt zijn concurrent op met een greep in een oneindig stuwmeer van financiële middelen.

Google is God 2

Natuurlijk zijn er altijd cynici die vraagtekens zetten bij de groeiende almacht van God. Toen de Duitse minister van Justitie, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, onlangs zag dat camerawagens van Google Earth en Google Streetview door haar woonplaats reden, sprak zij van “een gigantisch monopolie”. Ze kondigde tegenmaatregelen aan. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger – voor de juiste spelling googlede ik  haar naam – zit daarmee op een lijn met de Franse regering, die een “Google-tax” wil gaan heffen. Je kunt hier beslist van een kerkbelasting spreken, aangezien het niet gaat om een vrijwillige bijdrage. Alle gelovigen – ook wel Googlisten genaamd – worden gedwongen te betalen.
Momenteel staat Google voor de grootste krachtmeting uit zijn geschiedenis: de verovering van China. In dit deel van de wereld bevindt zich de laatste brandhaard van verzet.

Google is God 4

Of zij nu taoïsten of communisten waren, altijd zijn de Chinezen onverbeterlijk geweest in hun goddeloosheid. En ook in dit geval laten zij zich niet zo maar kisten. Voortdurend proberen de Chinezen netwerken van Google te infiltreren en aan te vallen. Maar zijn hun acties uiteindelijk niet tot mislukken gedoemd? Zal China als een Icarus de vleugels verbranden of zal het erin slagen God uit hun domein te weren?

Goede vragen voor Google.

Voorlopig lijkt het erop dat Google zich uit China zal terugtrekken, maar ik kan haast niet geloven dat dit voorgoed is. Ik voorspel: wat de Falun Gong niet is gelukt, gaat Google wel lukken. Eens, en misschien niet zo heel ver weg, zal China zich – op straffe van een totaal isolement – moeten schikken in de aanbidding van Google.

Google is God 5

Voor de Googlisten zal dat een moment van glorie zijn. Net als God heeft Google altijd geclaimd het beste voor te hebben met de wereld. Google is goed. Google is vrede. Google is democratie. Google zij met U.
Bij de introductie van de universele mobiele Nexus-telefoon maakte Google ook bekend dat men grote zonne-energiecentrales laat bouwen. Huishoudens zullen op die manier van duurzame stroom worden voorzien, een nieuwe stap in klimaatbeheersing. Wie niet meedoet, bespoedigt de ondergang van de wereld en daarmee van de mensheid – dat is de kosmologie die door Google volledig is omarmd.

Google is God 3

Net als God is Google vindingrijk tot in het oneindige. Een nieuw briljant idee zit in de aankondiging dat Google reclameborden gaat verhuren in Google Street View. Je kunt dan virtueel door je eigen straat lopen en opeens worden geconfronteerd met een reclame-uiting die daar in werkelijkheid niet staat. Als een God van schijn en wezen.

Hier ligt een taak voor de Bond tegen het Vloeken met een peperbus waarop staat: “Spreek vrijmoedig over Google, maar misbruik zijn naam niet”.

Het Parool, 16 januari 2010