Ketter & Geest

HUMAN

ELKE WERKDAG EEN BERICHT DAT VOOR GODDELOZEN VAN BELANG IS

Over de hersenen doen veel vreemde verhalen de ronde. In zijn beroemde The Man who Mistook his Wife for a Hat heeft Oliver Sachs een groot aantal daarvan samengebracht. Ramachandran deed het in The Phantoms of the Brain nog eens over. Wie deze twee briljante boeken niet gelezen heeft mag zich geen mens noemen.

De filosoof Daniel Dennett is ook een grootheid. Op YouTube (ik kwam er via deze site) vertelt hij over een bijna onwaarschijnlijke afwijking: er bestaan mensen, die blind zijn, maar dat ontkennen. In zijn lezing maakt Dennett de volgende vergelijking, je zou het ook een metafoor kunnen noemen: zoals deze blinden ontkennen dat zijn blind zijn, zo zijn gelovigen in feite atheïsten, die ontkennen dat zijn atheïst zijn.

Ik wil me niet met Dennett vergelijken, maar een paar jaar geleden schreef ik in de Volkskrant: “Onlangs zei Herman Finkers bij Pauw & Witteman dat alle mensen diep in hun hart gelovig zijn, ook atheïsten en andere godloochenaars. De opvatting van Finkers hoor je vaker, maar zelf ben ik eerder geneigd het tegenovergestelde te denken: diep in hun hart geloven al die gelovigen helemaal niet”.

De hele lezing van Dennet is hier op You Tube te vinden. Zeer de moeite waard!

Daniel Dennett 2