Archief

July, 2013

Nietzsche’s po, Blocher en de hut van Segantini

Beweringen en bewijzen

Thursday, July 25th, 2013

De reis voerde dit keer naar het Zwitserse hooggebergte, want wij hadden de Engadin voor onze wandelingen uitgezocht. Engadin betekent “tuin” en ligt in het kanton Graubünden, dat ondanks zijn naam tot de lieflijkste omstreken van Europa behoort.

Nietzsche Haus 3

Nietzsche sprak van “het paradijs op aarde”. Uiteraard kwam ook Wagner er graag en later Herman Hesse. Het voormalig buitenhuis van Willem Mengelberg is nog altijd een bedevaartsoord. De schilder Segantini stierf in 1899 op 2700 meter in een berghut. Zijn jongere vriend Giacometti beklom een paar dagen daarna het pad en maakte het doodsportret. lees verder

Magere jaren van vroeger en nu

Beweringen en bewijzen

Thursday, July 11th, 2013

In 1935 richtte burgemeester J.M.J.H Lambooy van Hilversum zich tot de gegoede burgerij met het dringende  verzoek zo veel mogelijk geld uit te geven.

Wall Street

Hij schreef: “Laat, indien, gij behoort tot de gelukkigen, die minder zwaar door de crisis zijn getroffen, geen arbeid achterwege, die gij onder normale omstandigheden zoudt hebben laten verrichten. Veel kleintjes maken hier samen één groote. Daardoor doet gij een Gode welgevallig werk, gij steunt de overheid door haar lasten te verlichten, gij verhoogt de gezelligheid van uw eigen home, maar vooral: gij hebt het verheffende gevoel mede te hebben gewerkt aan de moreele en materieele opheffing van zeer brede lagen van ons volk”. lees verder

Was het blindheid, of had de legende te veel gedronken?

Beweringen en bewijzen

Thursday, July 4th, 2013

Omdat mijn vrouw de documentaire Searching for Sugar Man al een half jaar geleden had gespot, was onze familie er vroeg bij om de film in de bioscoop te zien.

Rodriguez

Het aandoenlijke verhaal is in inmiddels algemeen bekend. De Amerikaanse zanger Sixto Rodriguez, een generatiegenoot van Bob Dylan, geniet korte tijd enige faam met het nummer Sugar Man, maar zijn albums worden niet verkocht en al snel raakt hij in de vergetelheid. Weliswaar doet hij nog (een weinig serieuze) poging om tot burgemeester van Detroit gekozen te worden, maar als die mislukt, leidt hij verder een onopgemerkt bestaan. lees verder