Archief

November, 2014

Turbulente tijden voor idealisten

Beweringen en bewijzen

Tuesday, November 25th, 2014

Het zijn turbulente dagen voor het idealisme, en dan bedoel ik niet in de eerste plaats de gelijknamige filosofische stroming, maar de dromen die mensen koesteren voor een betere toekomst en een betere wereld.

Kristalnacht

Overal strijden mensen voor hun idealen, maar helaas zijn er ook mensen die zo onsportief zijn om die idealen tegen te werken. Mogelijk hebben die tegenwerkers zelf ook idealen, die weer door anderen worden tegengewerkt. Het resultaat is meestal een hoop onrust, waarvan je je kunt afvragen of de mensheid ermee is geholpen.

Bertrand Russel heeft opgemerkt: “Het lot van de idealist schijnt te zijn dat hij zijn doel slechts kan bereiken met middelen die zijn idealen vernietigen”. En inderdaad, over geen onderwerp wordt met zoveel cynisme gesproken als over idealen. lees verder

Blendle genomineerd voor de Linkmiegelprijs

Boeken / Cd's / Video's / Media activiteiten

Wednesday, November 19th, 2014

De digitale artikelenverkoper Blendle is genomineerd voor de Linkmiegelprijs. Blendle verkoopt op grote schaal artikelen, zonder de auteurs daarvoor te betalen. De jury roemt de inventiviteit, waarmee Blendle weet weg te komen met deze vorm van heling.

Blendle 2

Zakenman Rob Wijnberg is eveneens genomineerd – voor de wijze waarop hij tonnen heeft weggehaald bij de Stichting Democratie en Media. Overigens is de Stichting Democratie en Media zelf ook voorgedragen voor de Linkmiegelprijs. lees verder

De sterfelijkheid van De Grote Drie

Beweringen en bewijzen

Thursday, November 13th, 2014

Theodor Holman, die soms met een Gerard Reve-programma door het land reist en zich daarbij op een orgeltje begeleidt, vertelde me dat leerlingen van  middelbare scholen nauwelijks nog weten wie Gerard (van het) Reve was.

Mulisch Festival 2

Een andere Reve-bewonderaar, die een boek met politieke uitspraken van zijn held wilde samenstellen, kreeg te horen dat de erven geen interesse tonen voor de nalatenschap, met als gevolg dat het aantal nog in druk zijnde Reve-titels zienderogen slinkt. Dat stemt melancholiek. Het adagium “wie schrijft blijft”, begint steeds minder vanzelfsprekend te worden. De verkoop van Willem Frederik Hermans’ Volledige Werken loopt ook niet denderend.  De Bezige Bij heeft een contract getekend om ze allemaal uit te geven, maar stel nu eens dat de uitgever nog meer in moeilijkheden komt en zo’n duur, prestigieus project als een molensteen gaat beschouwen? lees verder

De geschiedenis van het woord “geitenneuker”

Verhalen

Monday, November 3rd, 2014

Op 2 november 2004, de dag waarop een fundamentalistische moslim Theo van Gogh vermoordde, werd “geitenneuker” in één klap het meest beruchte scheldwoord uit de Nederlandse taal. Daarvoor viel “geitenneuker” in de categorie van het soort scheldwoorden dat weinig mensen pijn doet, zoals schijtlijster, klootzak, motherfucker of het aan geitenneuker verwante kamelenbeffer.

Geitenneuker 1

Het schijnt dat geitenneuker rond 1900 door Nederlandse soldaten in Nederlands-Indië werd gebruikt om er de Indiërs uit de Britse kolonie mee aan te duiden. In het boek Nette en Onnette woorden, dat in 1962 bij de katholieke uitgeverij Paul Brand werd uitgegeven, geeft prof. dr. J.A. Huisman een lange opsomming van onnette woorden, die aldus eindigt: lees verder