Archief

September, 2013

Nederland heeft elk contact met machines verloren

Beweringen en bewijzen

Thursday, September 26th, 2013

Onlangs werd bekend dat de verzameling schrijfmachines van Willem Frederik Hermans verhuisd zijn naar een boekhandel in Gent. Minister Jet Bussemaker had daar wat tegen kunnen doen als zij een beroep had gedaan op een wet die verbiedt dat Nederlands erfgoed over de grens verdwijnt, maar na rijp beraad vond zij dat toch “een te zwaar middel”.

Schrijfmachines 2

Toen de zaak eenmaal ten gunste van Gent was beklonken, werden ze in Groningen wakker. U weet: Hermans heeft in Groningen gedoceerd, hij is er met heibel weggegaan en hij heeft over die ervaringen de roman Onder professoren geschreven. Dig Istha, voormalig spindoctor van de PvdA en tegenwoordig wethouder in Groningen, heeft als mosterd na de maaltijd contact opgenomen met de boekhandel in Gent, lees verder

Overeenkomsten in de troonredes van 1933 en 2013

Beweringen en bewijzen

Thursday, September 19th, 2013

“Leden van de Staten-Generaal,

Wilhelmina troonrede

Mij in uw midden bevindende, gevoel ik mij allereerst doordrongen uiting te geven aan mijn gevoelens van medeleven in de moeilijke omstandigheden, waarin ons Volk nog steeds verkeert. Voortbrenging, handel en verkeer bieden over de gehele wereld nog een beeld van grondige verwarring, waaronder, óók ten onzent, de volkswelvaart ernstig lijdt. Bij de productie zowel als bij de ruil van goederen openbaren zich voorts overal verschuivingen, die in menig opzicht een blijvend karakter schijnen te dragen”.

Hier pauzeerde de monarch even en ging toen aldus verder: lees verder

Johannes van Dam (1946-2013)

Invallen

Thursday, September 19th, 2013

In Het Parool stond in 2001 een groot interview met Johannes van Dam, hun eigen culinaire medewerker wiens nieuwe bundel Eten vandaag verschijnt.

Johannes van Dam

Anders dan je misschien zou verwachten bij iemand die op kosten van de zaak in de fijnste restaurants mag dineren, kijkt op de bijgevoegde foto een gekwelde man ons aan. Er is iets van miskenning in zijn blik en daarbij vertelt zijn postuur dat het leven eigenlijk een grote strijd is tegen de lichamelijkheid.

In het interview openbaart hij ook dat hij aan suikerziekte lijdt en zichzelf voor elke maaltijd een shot insuline moet toedienen. Dat doet sterk denken aan een personage uit De straat van de donkere winkels van Patrick Modiano. lees verder

De schoonheid van Ierland en de dood van Seamus Heaney

Beweringen en bewijzen

Thursday, September 12th, 2013

Twintig jaar geleden had ik met een vriend de Shannon bevaren en for the old times sake besloten wij nog een keer terug te gaan naar die Ierse rivier, waar je ook de regen accepteert als een deel van de landschappelijke schoonheid.

Seamus Heany 5

Terugkeren naar een oude liefde is altijd gevaarlijk, want meestal weet je bij het bestijgen van de eerste traptrede al dat wat je boven aantreft, gaat tegenvallen. Slechts weinig mensen hertrouwen met degene van wie ze gescheiden zijn, maar dat geldt veel minder voor landschappen. De liefde voor de Wadden of voor Toscane kan een leven lang duren en ik ken iemand die elk jaar naar dezelfde heuvel in Bretagne reist om daar uren lang naar dezelfde bosjes te staren. lees verder