Archief

December, 2011

De tien beste boeken van 2011

Invallen

Saturday, December 31st, 2011

Het einde van het jaar is daar, de champagnekurken knallen en dus is het weer tijd voor lijstjes. Zoals in mei de vogels een ei leggen, zo heeft de mens in december de onbedwingbare behoefte om lijstjes op te stellen van de beste (of soms van de slechtste) dingen. Er moet geoordeeld en geclassificeerd worden, daar is geen ontkomen aan.

Boeken 2011

Hieronder volgt mijn lijst van de beste boeken, die ik in 2011 heb gelezen. Zonder uitzonderingen zijn deze boeken ook in 2011 verschenen, of in origineel of in Nederlandse vertaling. Ik las dit jaar fictie en non-fictie door elkaar, wat mij zeer is bevallen, omdat ik hiermee het leven zelf heb gevolgd. lees verder

Schaakprijsvraag 2011/12

Schaken

Tuesday, December 27th, 2011

DOE MEE! En win een mooi schaakboek!

Het is kerst en daarom is het ook dit jaar weer tijd de lezer aan het werk te zetten. Zelf zit ik dit jaar achter de fazant, maar in gedachten ben ik bij u. Bij u, o lezer, die hard gaat zwoegen om de zes traditionele opgaven op te lossen.

Diagram kerstpuzzel 2011

Als het niet lukt, denk dan aan de uitspraak van de Amerikaanse psycholoog Robert Lynd: “Er zijn mensen die je willen omarmen omdat het Kerstmis is, maar er zijn ook mensen die je willen wurgen omdat het Kerstmis is”. Heeft u inspiratie nodig denk dan aan het woord van de dichter Baudelaire: “Inspiratie is hard werken”. lees verder

Maar meneer…

Maar meneer

Friday, December 23rd, 2011

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgen reacties op verschillende columns.

Tomos

Beste Max Pam,

Ik vind het heel aardig van u dat u  uw vrouw als eerste scooterrijdster  wil zien. Maar het is bekend dat liefde blind maakt want  de geschiedenis van de snorfiets  is anders verlopen. Daarom wil ik u op een aantal punten graag corrigeren.

Bij de introductie van de valhelm voor brommers werd er in de zeventiger jaren door het CDA (of was het nog ARP) op gewezen dat vooral op het Zeeuwse platteland nogal wat vrouwen in klederdracht zilveren oorijzers dragen. lees verder

Interview Hitchens met Dawkins

HUMAN

Wednesday, December 21st, 2011

Christopher Hitchens is vorige week op 62-jarige leeftijd overleden aan slokdarmkanker. Dezelfde ziekte die Martin Bril heeft gesloopt. Een combinatie van drank en roken is in dit opzicht enorm bevorderend. U bent gewaarschuwd.

Hitchens was een geweldige polemist, in Nederland het meest bekend van God is not Great. Dat boek zorgde ervoor dar hij bekend kwam te staan als  ‘de atheist Christopher Hitchens’. Alsof hij over niets anders heeft geschreven.

Dit is niet de plaats om Hitchens uitgebreid te herdenken, en daarom verwijs ik naar the DailyHitchens. Daar vindt men allerlei informatie over Hitchens.

Hitchens 5

Ik wil vooral wijzen op de voorpublicatie van het interview dat Richard Dawkins met Hitchens heeft gehouden. Het is tevens zijn laatste interview. Hier ziet men de twee beroemdste atheïsten van de laatste decennia aan het werk.

Het laatste interview met Christopher Hitchens, afgenomen door Richard Dawkins.

Richard Dawkins: One of my main beefs with religion is the way they label children as a ‘Catholic child’ or a ‘Muslim child’. I’ve become a bit of a bore about it.

Christopher Hitchens: You must never be afraid of that charge, any more than stridency.

RD: I will remember that.

CH: If I was strident, it doesn’t matter – I was a jobbing hack, I bang my drum. You have a discipline in which you are very distinguished. You’ve educated a lot of people; nobody denies that, not even your worst enemies. You see your discipline being attacked and defamed and attempts made to drive it out.

Stridency is the least you should muster . . . It’s the shame of your colleagues that they don’t form ranks and say, “Listen, we’re going to defend our colleagues from these appalling and obfuscating elements.

Lees hier verder.

Te vroeg gestorven. ‘Straf van God’, zeggen zijn tegenstanders. Ze hebben voor zijn dood gebeden.

Christopher Hitchens is vorige week op 62-jarige leeftijd overleden aan slokdarmkanker. Dezelfde ziekte die Martin Bril heeft gesloopt. Een combinatie van drank en roken is in dit opzicht enorm bevorderend. U bent gewaarschuwd.
Hitchens was een geweldige polemist, in Nederland het meest bekend van God is not Great. Dat boek zorgde ervoor dar hij bekend kwam te staan als “de atheist Christopher Hitchens”. Alsof hij over niets anders heeft geschreven.
Dit is niet de plaats om Hitchens uitgebreid te herdenken, en daarom verwijs ik naar the DailyHitchens. Daar vindt men allerlei informatie over Hitchens.
Ik wil vooral wijzen op de voorpublicatie van het interview dat Richard Dawkins met Hitchens heeft gehouden. Het is tevens zijn laatste interview. Hier ziet men de twee beroemdste atheïsten van de laatste decennia aan het werk.
Het laatste interview met Christopher Hitchens, afgenomen door Richard Dawkins.
Richard Dawkins: One of my main beefs with religion is the way they label children as a “Catholic child” or a “Muslim child”. I’ve become a bit of a bore about it.
Christopher Hitchens: You must never be afraid of that charge, any more than stridency.
RD: I will remember that.
CH:  If I was strident, it doesn’t matter – I was a jobbing hack, I bang my drum. You have a discipline in which you are very distinguished. You’ve educated a lot of people; nobody denies that, not even your worst enemies. You see your discipline being attacked and defamed and attempts made to drive it out.
Stridency is the least you should muster . . . It’s the shame of your colleagues that they don’t form ranks and say, “Listen, we’re going to defend our colleagues from these appalling and obfuscating elements.
Lees hier verder.
Te vroeg gestorven. “Straf van God”, zeggen zijn tegenstanders. Ze hebben voor zijn dood gebeden.

Zonder parfum kun je het als blad wel schudden

Columns

Wednesday, December 21st, 2011

Vooropgesteld zij dat ik een enorme bewondering heb voor mensen die in deze digitale tijden een nieuw papieren blad op de markt brengen. Papier is een mooi product, maar net als kolen, bakeliet of filmrolletjes behoort het tot een vergane tijd. lees verder

Hoogste rechters waren moreel niet erg hoogstaand

Boeken etc

Wednesday, December 21st, 2011

De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog
Corjo Jansen, mmv Derk Venema
Uitgever: Boom
Sterren: * * * *

Hoge Raad 1

Onlangs schreef ik in deze rubriek over het boek Jodenjacht, de studie van Ab van Liempt over het gedrag van de Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik schreef toen: “Er zijn van die boeken die je eigenlijk niemand wilt aanraden, omdat het lezen ervan voornamelijk gevoelens van misselijkheid oproept. Toch is Jodenjacht van Ad Liempt en Jan H. Kompagnie (red.) een belangrijk boek, een boek dat geschreven moet zijn. En dat gelezen moet worden”. lees verder

De scooter, de rat van het verkeer

Beweringen en bewijzen

Wednesday, December 21st, 2011

Enige tijd geleden hebben wij onze scooter verkocht. Het was zo’n mooie zwarte Vespa, waarmee je heerlijk kon zwieren. Boodschappen waren zo gehaald en je had nooit problemen met parkeren.

Scooter

De Vespa voerde mij ook terug naar mijn jeugd, toen ik een brommer bereed. Een Puch, maar niet zo een met een hoog stuur dat als een gewei boven je oren reikte, maar een lage die ook wel “buikschuiver” werd genoemd.

En dan nu die Vespa. Toen mijn vrouw hem aanschafte, was zij een van de eersten die ermee rondreed. Een early adopter, zou je tegenwoordig zeggen. Too early. lees verder

Goed woordje voor Gijsen

Buitenhof

Wednesday, December 14th, 2011

Het kindermisbruik van haar priesters heeft de rooms-katholieke kerk niet alleen vele miljoenen schadevergoeding gekost, het aanzien van de kerk als hoedster van de moraal is er ook danig door geschaad. In West-Europa blijven de gelovigen weg en het moet Gods genade zijn dat de verliezen worden goedgemaakt in Afrika en Zuid-Amerika.

Gijsen

Ten aanzien van de schuldvraag heeft de katholieke kerk de weg van de klassieke zondebokken afgelegd.

Eerst was daar bisschop Babini, die sprak van “een zionistische aanval”. De Joden zaten achter de beschuldigingen.

Toen kwam kardinaal Bertone, de nummer twee van het Vaticaan, die een relatie meende te zien tussen het kindermisbruik en de maatschappelijke aanvaarding van homoseksualiteit.

Daarna deed ook de Columbiaanse kardinaal Hoyos een duit in het zakje door voor de radio te verklaren dat het de schuld was van de vrijmetselarij.

En vervolgens werd in mei van dit jaar op een conferentie van Amerikaanse bisschoppen een rapport gepresenteerd, waarin de seksuele revolutie als oorzaak van het misbruik werd aangewezen. De hippies hadden het gedaan.

Ondertussen verklaarde kardinaal Simonis bij Pauw & Witteman: “Wir haben es nicht gewusst”, wat in flagrante tegenspraak blijkt te zijn met de recente bevinding dat de top van de kerk al decennia lang op de hoogte is van de wantoestanden.

Uiteindelijk werden klachten onderzocht en kwam ook paus Benedictus XVI met een soort schuldbelijdenis, al zei hij erbij: “Maar wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”. Wat ik interpreteer als: ja, wij hebben het gedaan, maar de anderen deden het ook.

Dit alles gezegd zijnde, zou ik hier toch een goed woordje willen doen voor monseigneur Jo Gijsen, de conservatieve bisschop die ooit leiding gaf aan het kleinseminarie van Rolduc. Volgens de klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik zou Gijsen destijds als slaapzaalsurveillant een masturberende leerling hebben bespied. Die leerling, inmiddels 65 jaar oud, zou zich in de zogenaamde chambrette van het internaat hebben bevredigend, terwijl Gijsen aan het gluren was.

Na lang vergaderen heeft de commissie de klacht “formeel ongegrond” verklaard, aangezien – en ik citeer de Volkskrant – “gluren niet valt onder de definitie van seksueel misbruik”. Immers, het masturberen zelf geschiedde uit vrije wil en niet onder dwang of in een afhankelijkheidssituatie.

Monseigneur Gijsen schitterde tijdens de hoorzitting door afwezigheid en ook zijn advocaat liet verstek gaan. Eerlijk gezegd kan ik mij daar wel iets bij voorstellen.

In de eerste plaats geschiedde dat gluren in 1959, dat is nu 52 jaar geleden. Afgezien van de juridische verjaring is dat wel lang geleden om je nog iets te herinneren. Talloze psychologische experimenten hebben aangetoond dat het geheugen dan wel erg onbetrouwbaar wordt. Bovendien vraag ik mij af hoe scherp het waarnemingsvermogen blijft als je druk aan het masturberen bent. Mijn eigen ervaringen in dezen zijn nogal troebel. Ook moet men niet vergeten dat zelfbevlekking, zoals dat toen heette, werd beschouwd als een zondige bezigheid waarvan je zelfs ruggenmergverweking kon krijgen. Ik acht het daarom niet uitgesloten dat de slaapzaalsurveillant het goed bedoelde en zijn oog over de chambrette liet gaan om zijn leerlingen af te houden van een gevaarlijke bezigheid.

Kortom, ik juich het toe dat de katholieke kerk doet aan zelfonderzoek, maar men moet ook niet doorslaan naar de andere kant!

Buitenhof, 11 december 2011

De dromen van Han G. Hoekstra

Boeken etc

Wednesday, December 14th, 2011

Han G. Hoekstra – biografie
Door Joke Linders en Janneke van der Veer
Uitgever: Ambo
Sterren: * * *

Han G. Hoekstra 1

Ooit hebben mijn ouders gevraagd of ik naar zomerkamp wilde, naar Hopsi Topsi Land. Mijn antwoord was een rigoureus nee. Hoe klein ik ook was, de gedachte met ik met vreemde kinderen op kamp moest, deed mij gruwen. Dat mijn oudere zusje in het bruingele pakje van de kabouters thuiskwam, was voor mij al een reden om haar te pesten. Later hebben mijn ouders niet eens meer gevraagd of ik misschien ook bij de padvinderij wilde.  De afkeer van georganiseerde vakantievreugde, van knopen leggen in de vrije natuur en van  rond het houtvuur zitten met de akela, moet er al vroeg in hebben gezeten. lees verder

Ketter & Geest

HUMAN

Tuesday, December 13th, 2011

Het schijnt te zijn voorspeld, maar nu lijkt het echt waar te zijn: een Egyptische imam heeft het vrouwen verboden in de buurt te komen van bananen en komkommers vanwege de seksuele connotatie. Aanraken mag niet meer.

Over de bronnen van het artikel bestaat inmiddels wel enige twijfel. Ik kwam er via deze site, die mij verwees naar deze site:

ISLAMIC CLERIC BANS WOMAN FROM TOUCHING BANANAS; CUCUMBERS FOR SEXUAL RESEMBLANCE

CAIRO- An Islamic cleric residing in Europe said that women should not be close to bananas or cucumbers, in order to avoid any ‘sexual thoughts.’

The unnamed sheikh, who was featured in an article on el-Sawsana news, was quoted saying that if women wish to eat these food items, a third party, preferably a male related to them such as their a father or husband, should cut the items into small pieces and serve.

alt


He said that these fruits and vegetables ‘resemble the male penis’ and hence could arouse women or ‘make them think of sex.’ Bikyamasr.com cannot independently verify the accuracy of the news item at time of writing.

He also added carrots and zucchini to the list of forbidden foods for women.

Lees hier het hele bericht.

Dit is een ander bericht (van Robin Wever) dat daarop aansluit. Het staat in Trouw:

SOEDISCHE THEOLOGEN: vrouwen achter het stuur leidt tot meer porno

Als vrouwen mogen autorijden, is een toename in prositiutie, pornografie, homoseksualiteit en scheidingen onvermijdelijk. Dat verkondigt de hoogste theologische raad van Saoedi-Arabië.

Het instituut heeft een rapport verspreid onder alle leden van de Saoedische parlementaire adviesraad, meldt de Daily Mail. Het bericht van de Britse krant is niet door derden bevestigd.

Na tien jaar zou er, aldus het rapport in het Koninkrijk geen maagd meer te bekennen zijn. In moslimlanden waar vrouwen wel mogen rijden zou moreel verval al een feit zijn. Saoedi-Arabië wordt bestuurd door de sterk orthodoxe koning Abdullah, die als enige politieke besluiten kan doorvoeren.

Lees verder in Trouw.

Manal Al Sharif

Hier het filmpje op YouTube van Manal Al Sharif, die zichzelf toonde tijdens het autorijden. Zij is gearresteerd en veroordeeld tot geseling, hoewel de straf nog niet is uitgevoerd.

Cruijff, Shariah en Karel van het Reve

Columns

Tuesday, December 13th, 2011

De afgelopen week vonden drie bijeenkomsten plaats, waar ik alle drie niet bij ben geweest. De eerste was de rechtszaak van Johan Cruijff tegen zijn medecommissarissen. Het mooie van de moderne media is dat je de gebeurtenissen per minuut kunt volgen, terwijl je gewoon thuis zit. lees verder

Zelf boerenkool verbouwen

Beweringen en bewijzen

Tuesday, December 13th, 2011

De voorpagina van NRC.Next toonde gisteren geen treurende Ajax-spelers, noch zag je een foto van Poetin of Polanski. De voorpagina van NRC.Next bracht een bord boerenkool met worst.

boerenkool

Bij de boerenkool stond in handschrift geschreven: “aardappelen, zelf gekweekt”. En bij de worst stond: “gemaakt met het varken van de buren”. Nu weet ik niet wat voor buren ze bij NRC.Next hebben, maar ten aanzien van mijn eigen buren heb ik het sterke vermoeden dat zij geen varkens houden. Ik heb ze er in elk geval nooit één horen slachten.

De voorpagina bevatte ook nog deze raad: “Laat je niet verrassen door een economische malaise. Bereid je erop voor”. Ook binnenin werd de lezer op een onaangenaam perspectief getrakteerd. Er zal geen geld meer uit de muur komen, de economie stort in en het welvaartsniveau zal dramatisch dalen. lees verder

Ketter & Geest

HUMAN

Monday, December 5th, 2011

In Nederland zou zoiets geseponeerd worden, maar niet in Duitsland waar alles volgens de regels behoort te gaan. Houdt bij het lezen van het volgende bericht uit De Pers in het achterhoofd dat Freiburg de stad was en is van Luther. De Freiburgers zien vermoedelijk tot op de dag van vandaag de paus liever gaan, zelfs al kwam Benedictus XVI alleen maar om uit te leggen dat Luther een goede katholiek is geweest.

AANGIFTE TEGEN PAUS

Een inwoner van de West-Duitse stad Dortmund heeft aangifte gedaan tegen paus Benedictus XVI, omdat die tijdens zijn bezoek aan de Zuid-Duitse stad Freiburg in de pausmobiel geen gordel droeg. Een advocatenkantoor in de stad Unna heeft dat vrijdag gemeld.

De paus, die in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren is geboren, was in september in zijn geboorteland en bezocht toen onder meer Freiburg. De justitie moet nu uitmaken of hij een gewone staatsburger is of dat hij als staatshoofd diplomatieke onschendbaarheid geniet. Het bezoek was overigens het eerste staatsbezoek van Benedictus aan Duitsland.

Lees verder in De Pers.

Paus in Freiburg

De betreffende man zei de aangifte te hebben gedaan omdat hij betrokken was geweest bij een ongeluk van mensen die geen gordel droegen. Hij is geen rooms-katholiek en zei het te hebben gedaan uit zorg over de veiligheid van de paus.

Daarna kwam het bericht dat de aangifte was geseponeerd. Zulks valt te lezen in The Washington Post, die zich met deze ernstige zaak begon te bemoeien.

Seatbelt charges against Pope Benedict XVI dropped

The southern German city of Freiburg on Wednesday (Nov. 30) threw out charges against the pontiff for riding in his popemobile without a seatbelt during a September visit.

“There will be no fine for the pope,” city spokeswoman Edith Lamersdorf, told the daily Badische Zeitung. “The charges were quashed.” Although there is a requirement in Germany to wear seatbelts, even in slow-moving vehicles, city officials ruled that the law didn’t apply in the pope’s case because the street on which he was spotted without a seatbelt had been closed for public traffic the day of his visit.  Attorney Christian Sundermann had filed the complaint on behalf of an unnamed German resident of Dortmund. Freiburg was Benedict’s last stop during his September visit to his native Germany.

Lees hier verder in The Washington Post.

Dat voor de wet niet iedereen gelijk is, maak ik op uit het laatste bericht, dat te vinden is op de site van RTV Utrecht.


Sint beboet voor rijden zonder gordel


Utrecht – De politie heeft vrijdagavond Sint Nicolaas bekeurd tijdens een grote verkeerscontrole op het Oppenheimplein in Utrecht. De goedheiligman reed in een auto, maar had zijn gordel niet om.

Lees verder op de site van RTV Utrecht.

Vrijheid is iets van vroeger

Beweringen en bewijzen

Monday, December 5th, 2011

Het artikel van Jay Epstein in The New York Review of Books over die fatale dag voor Dominique Strauss-Kahn lost een aantal raadsels op, maar voegt ook een aantal nieuwe toe. Het gaat om die 14de mei 2011, toen DSK werd gearresteerd omdat hij het kamermeisje van het Sofitel Hotel in New York tot seks zou hebben gedwongen.

DSK NYRB

DSK kwam tenslotte vrij nadat was gebleken dat het kamermeisje tegenstrijdige verklaringen had afgelegd. Inmiddels zit DSK werkeloos thuis en kan hij vergeten dat hij ooit nog eens als president het Élysée zal betreden. Bovendien is een onderzoek gestart naar zijn betrekkingen met een netwerk van prostituees in Noord-Frankrijk.

Allereerst is er het raadsel van de mobiele telefoon. lees verder

A comedy: de pausen door de eeuwen heen

Boeken etc

Monday, December 5th, 2011

De pausen
John Julius Norwich
Vertaling: Roland Fagel
Uitgever: Bert Bakker
Sterren: * * * *

 

 

Pausen

Met de feestdagen in het vooruitzicht zullen veel mensen denken aan een columnbundeltje van Youp van ’t Hek, aan een Fokke & Sukke boekje, of aan dat werkje over die twee Amsterdamse ouwe hoeren, die nog altijd moeiteloos op de Wallen hun clientèle bevredigen. In de schoen of onder de kerstboom vindt de Nederlander nu eenmaal graag iets waarover te lachen valt.

Voor gevers die nu eens wat anders willen, maar die toch behoefte hebben aan een vrolijke geschenk in dit ondermaanse bestaan, zou ik willen wijzen op The Popes – a history van de Britse historicus John Julius Norwich. lees verder

Tom Jansen, acteur

Columns

Monday, December 5th, 2011

De acteur Tom Jansen is mijn oudste vriend. Onlangs hebben wij berekend dat wij elkaar al bijna vijftig jaar kennen. Eigenlijk zijn wij in alles elkaars tegenpool, maar wij hebben één ding gemeen: Wij zijn allebei laatbloeiers. Wij zijn pas echt hard gaan werken in het tweede deel van ons leven. lees verder