Archief

November, 2008

Kinderen die geloven zijn beter

HUMAN

Sunday, November 30th, 2008

KINDEREN DIE GELOVEN ZIJN BETER DAN KINDEREN DIE NIET GELOVEN

Rob Bongers, correspondent van Ketter & Geest, stuurde mij het verslag op, dat door de gratis krant Metro was afgedrukt op 14 november 2008. Staatssecretaris van Justitie, Nebahat Albayrak, was voor de Dag van het Respect naar de Rotterdamse basisschhool Het Plein getogen, om daar een lesje te geven.

Volgens het verslag ging het er gemoedelijk toe en kreeg de staatssecretaris zelfs een huwelijksaanzoek van een van de kinderen.

Maar wat was dat?

Wat staat er op het bord geschreven, waarvoor mevrouw Allbayrak les staat te geven?

Kinderen die geloven.bmp

Het hoofd van de staatssecretaris zit er een stukje voor, maar het staat er toch echt: “Kinderen die geloven zijn beter dan kinderen die niet geloven”. lees verder

Buig naar de afgrond toe

Beweringen en bewijzen

Sunday, November 30th, 2008

De kredietcrisis doet me denken aan de raad, die ik kreeg bij mijn eerste skilessen: naar de helling toe buigen. Onhandig stond ik op de lange latten en probeerde een bochtje te maken. Rechts van mij gaapte naar wat naar mijn idee een diepe afgrond was. In paniek maakte ik een beweging van de afgrond af, maar dat was verkeerd en ik viel.

skien.bmp

Ik had juist naar de afgrond toe moeten buigen. Rationeel is zoiets niet moeilijk te begrijpen. Het is de middelpuntvliedende kracht, waardoor ook de motorrijder schuin gaat in de bocht. Naar de weg toe om niet te vallen. Het voelt onnatuurlijk en het lijkt een paradox, maar het is de enige manier om te overleven. Volgens economen is het verstandig om in deze tijd van kredietcrisis geld bij “de rijkeren” weg te halen en dat naar “de armeren” te sluizen. lees verder

Superieure onderbroekenlol

Boeken etc

Sunday, November 30th, 2008

Gentse lente
Auteur: A.F.Th. van der Heijden
Uitgeverij: Querido
Sterren: * *

De controverse tussen A.F.Th. van der Heijden en Arnon Grunberg, die zich vorig jaar voordeed tijdens de uitreiking van de AKO-literatuurprijs, was natuurlijk meer dan alleen een relletje tussen twee narcistische ego’s.

AFTh+Grunberg2.bmp

Het was geen ruzie tussen een goede en een slechte schrijver, noch tussen een heer van stand en een jonge vlerk, noch tussen een winnaar en verliezer; het was vooral een gevecht tussen twee verschillende opvattingen van de literatuur. Je zou kunnen zeggen dat aan de ene kant een schrijver staat uit de diepe provincie, die met groot machtsvertoon zijn afkomst probeert te overwinnen, terwijl aan de andere kant een kosmopolitische schrijver staat die zonder… lees verder

Theo Bouwman zal wel weer dronken zijn geweest

Columns

Sunday, November 30th, 2008

Momenteel lees ik met genoegen het tweede deel van Het Bedrijf, het epos dat Hans Vervoort heeft geschreven over de Weekbladpers. Het deel heet Betere Tijden, en dat mag gerust ironisch worden opgevat, want in de periode die het boek behandelt, gaat het niet geweldig met de uitgever van bladen… lees verder

Ketter en Geest

HUMAN

Saturday, November 22nd, 2008
Human21.bmp

Op radio 5 bespreekt Max Pam elke week in Oba Live, het wekelijkse programma van de Human, berichten die voor goddelozen van belang zijn.

Tumor van God

Deze rubriek heet Ketter en Geest. Op HUMAN houdt hij onder dezelfde titel een blog bij en geeft hij commentaar op wat in het programma is besproken. Ook is het mogelijk het blog na te lezen in het archief.

Wat hebben Sexbierum, Calcutta, Kontich en Aarselaar gemeen?

HUMAN

Saturday, November 22nd, 2008

CRISTEN UNIE VINDT SEXBIERUM EEN VIEZE PLAATSNAAM; OF TOCH NIET?

Interessant is de Werdegang van het volgende bericht dat via de Volkskrant door Elsevier werd opgepikt

ChristenUnie-raadslid Kor Stelma in de gemeente Franekeradeel wil af van de plaatsnaam Sexbierum.

‘Van een ChristenUnie-raadslid wordt wel gewaardeerd dat hij de puriteinse normen onderstreept’, aldus Stelma afgelopen vrijdag.

Seksbierum3.bmp

De plaatsnamen in de Friese gemeente Franekeradeel zijn officieel in het Nederlands. Dat betekent dat in telefoonboeken, paspoorten en in atlassen de Nederlandse naam wordt afgedrukt.

Zeven van de 31 Friese gemeenten hebben de Friese plaatsnamen als officiële namen in gebruik. De gemeenteraad van Franekeradeel besluit begin volgend jaar of ook daar de plaatsnamen Fries worden.

Stelma is voorstander om de Friese naam voor Sexbierum – Seisbierrum – te gebruiken. ‘Dan zijn we eindelijk van dat rare Sexbierum af,’ aldus Stelma.

Overigens heeft Sexbierum niets met seks, bier en rum te maken. ‘Sex’ betekent ‘zes’ en ‘bierum’ is een ander woord voor terp.

Tsja, zouden ze bij de Christen-Unie ook al verzoeken tot naamsverandering hebben gestuurd naar Calcutta, Connecticut, Kontich en Aarselaar, om maar eens wat te noemen. En wat doen wij met mensen die Uytenbroek heten? lees verder

Inderdaad, het moest

Maar meneer

Saturday, November 22nd, 2008

Reageren, mits serieus, kan onderaan de pagina bij Maar Meneer. Ook voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder de reactie van Atte Jongstra op mijn recensie over zijn boek Klinkende ikken in HP/De Tijd van 21 november 2008.

kanarie.bmp

Geachte Heer Pam,

In uw vriendelijke recensie over mijn boek Klinkende ikken maakt u bezwaar tegen een passage, waarin ik vertel dat Michaël Zeeman hem niet meer omhoog kan krijgen.

“Moest dat nou?”, zo vraagt u. lees verder

Ontevreden roker is onruststoker

Invallen

Saturday, November 22nd, 2008

Op de dag dat dit nummer uitkomt, vindt in Almere de zogenaamde “wiettop” plaats. Afgelopen woensdag heeft minister Klink van VWS met vertegenwoordigers van de Horeca gesproken over de toenemende chaos rond het rookverbod.

Wiet.bmp

Ongeacht de uitkomst van die bijeenkomsten, is het duidelijk dat de overheid worstelt met twee problemen, waartoe alle andere problemen te herleiden zijn. In de eerste plaats voert de overheid een strijd tegen het genot. Als mensen niet zo van hun saffie zouden houden, zouden zij ook niet zo verslaafd zijn aan roken.
lees verder

De jacht op de opiumkit

Beweringen en bewijzen

Saturday, November 22nd, 2008

Het wetenschappelijk onderzoek duurde vele jaren en werd onderbroken door talloze rechtzaken, maar uiteindelijk kwam de staatscommissie unaniem tot de conclusie: “Religie is opium van het volk”.

Opium2.bmp

De feiten waren onomstotelijk. Religie vertroebelt het zicht op de werkelijkheid en leert mensen allerlei stelligheden, die significant niet waar zijn. Bovendien is religie in staat sommige mensen zodanig in een roes te brengen, die zij zelfs willen moorden. Daarnaast toonde het rapport aan dat religieuzen er van alles aan doen om anderen te bekeren. Zelfs pasgeboren kinderen, die nog helemaal niet in staat zijn iets te geloven, krijgen ongevraagd een religie opgelegd. Dat gebeurt dan met allerlei rituelen, waar niemand meer een touw aan kon vastknopen. lees verder

Flink geklik in klikkende ikken

Boeken etc

Saturday, November 22nd, 2008

Klikkende ikken
Atte Jongstra
Uitgeverij: De Arbeiderspers
Sterren: * * * *

Na zijn voltreffer met De avonturen van Henri Fix II heeft Atte Jongstra opnieuw een kloek boek de wereld in geworpen. Klikkende ikken heet het en aangezien het in Privé-domein is uitgekomen, zou je een autobiografisch werk verwachten.

treintje Vesuvius.bmp

Maar al direct op de binnenpagina wordt in de ondertitel gewaarschuwd: Bekentenissen van een zelfontwijker. Die ondertitel dekt zeer wel de lading. Hoewel Klikkende ikken allerlei biografische passages bevat, lijkt Jongstra’s manier van schrijven er helemaal op gericht te zijn zichzelf te ontlopen. lees verder

Populist op plateauzolen

Columns

Saturday, November 22nd, 2008

Uit nieuwsgierigheid surfde ik naar de website van de recent opgerichte Populistische Omroep Nederland. Het eerste woord dat mijn oog trof, stond prominent bovenaan de pagina: LINKS.

“Hé?!”, schoot het door me heen, “die PON wil een linkse omroep zijn. Wie had dat gedacht?”. lees verder

Portret van hoofddoek met banaan

HUMAN

Monday, November 17th, 2008

DOODSBEDREIGINGEN VOOR BRITSE MOSLIM KUNSTENARES

Engeland heeft zijn eigen Sooreh Hera-affaire, u weet wel die Nederlandse moslima, van wie werk niet in het Haags Gemeentemuseum werd geëxposeerd na bedreigengen van islamitische zijde. De foto’s van Sooreh Hera laten mannelijke homoseksuelen met Mohammed-maskers voor het gezicht.

De kunstenares werd met de dood bedreigd en moest onderduiken. Pas veel later was een museum in Gouda zo moedig het werk van Sooreh Hera te tonen.

Een soortgelijke kwestie speelt momenteel in Londen, waar de 23-jarige kunstenares Sarah Maple doodsbedreigingen ontving naar aanleiding van een tentoonstelling in gallerie SaLon. Het persbureau Associated Press bracht het bericht en ik zocht de gewraakte werken op.

Muslim artist, Sarah Maple has been criticized in the past for how she depicts her religion in her work, but her latest exhibition in London has triggered a new wave of intimidation, death threats and even violence.

Since putting the 23-year-old’s exhibit on display on Oct. 16, SaLon gallery in Notting Hill has received a string of violent emails and phone calls about the artist and her family, according to the British Broadcasting Company.

Sarah Maple1.bmp

Maple’s exhibit is filled with controversial self-portraits of the artist wearing a headscarf posing in provocative ways, the BBC reported. In one painting she also bares a breast.

But gallery owners believe it was a painting of the artist in a headscarf holding a pig that triggered the violence, according to the BBC.

Ejaz Aslam of the Muslim Cultural Center told the BBC, the contrast of those two images is “highly offensive” to Muslims.

Maple told the network, “I just want to make valid points about East and West cultures and whether we can combine the two successfully.”

The gallery itself was also targeted when woman wearing a burka threatened gallery workers earlier this week, and again when the glass front of the gallery was smashed on Tuesday, the London Telegraph reported. SaLon has since enlisted 24-hour police protection.

The gallery plans to keep the exhibit until its scheduled end on Nov. 16, the BBC reported.

Sara Maple2.bmp

Persoonlijk vind ik het nogal mooi werk, waarvan meer is te zien op Sarah Maple’s website. lees verder

Johan van Mil (1959-2008)

Schaken

Monday, November 17th, 2008

Op 49-jarige leeftijd is vorige week de schaakmeester Johan van Mil overleden. Lezers van deze rubriek zullen hem ongetwijfeld kennen, want in de vakantiemaand was hij mijn vervanger.

Johan van Mil.bmp

Hoewel hij behoorde tot de generatie van de schakende vrijbuiters, verzorgde hij de rubriek altijd plichtsgetrouw en nauwgezet. Van Mil was een bijzonder zachtaardige man, die helemaal leefde voor het schaken. Hij was getrouwd met de Hongaarse schaakster Erika Sziva, met wie hij ook het verzendhuis De Beste Zet dreef. De naam geeft al aan dat je daar alles kunt bestellen wat met schaken te maken heeft. lees verder

Een nieuwe overheidstaak: vernederen

Buitenhof

Sunday, November 16th, 2008

Een maand geleden opperde Hans Spekman, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, het idee om – en ik citeer – “Marokkaanse jongeren die niet willen deugen te vernederen voor de ogen van hun eigen mensen”.

Hoe komt zo’n man daarop?

Spekman.bmp

Een overheid mag iemand arresteren tegen wie een verdenking bestaat. Een overheid mag iemand een straf opleggen die is veroordeeld, zelfs tot levenslang of de dood. Een overheid mag geweld gebruiken om zich te verdedigen tegen een buitenlandse agressor of om terroristen te liquideren.

Maar een overheid mag nooit moedwillig mensen vernederen, zelfs niet als dat vernederen een normaal verschijnsel zou zijn in het land waar die probleemjongeren vandaan komen.

Vernederen is niets anders dan een vorm van sadisme en als zodanig volkomen in strijd met de fundamenten van onze democratische rechtstaat. Wanneer van staatswege het vernederen officieel wordt gepropageerd, dan is een eerste stap gezet naar een dictatuur.

Toen Hans Spekman zijn opmerking maakte, had partijleider Wouter Bos moeten ingrijpen. Hij had Spekman met slobbertrui en al een grote schop onder zijn kont moeten geven en hem nog diezelfde dag moeten royeren. Iemand die er zulke ideeën op nahoudt, is het niet waard de sociaal-democratie te vertegenwoordigen.

Helaas liet Wouter Bos dat na.

Wie hij de afgelopen week wel de laan uitstuurde, was Ella Vogelaar, minister van Wonen, Wijken en Integratie. In vijf minuten was het gepiept. Opvolger Eberhard van der Laan stond in de coulissen te trappelen en had in diepste geheim meegedaan aan zijn antecedentenonderzoek. Toen Van der Laan ineens het toneel opsprong, zei hij grootmoedig dat die wijken gewoon Vogelaarwijken blijven heten.

Of mevrouw Vogelaar voor deze geste dankbaar de voeten van mijnheer Van der Laan heeft gekust, weet ik niet, maar ik kan mij goed voorstellen dat mevrouw Vogelaar diep in haar hart denkt: “Wat je wat? Noem jij je eigen mislukkingen maar naar jezelf”.

Laat er ondertussen geen misverstand over bestaan: mevrouw Vogelaar is ongetwijfeld een goedwillend persoon, maar om een goede minister te zijn, is er meer nodig dan alleen goede wil. Een minister moet slim zijn, tactisch en sociaal vaardig, moet zich helder kunnen uitdrukken en moet de pers kunnen bespelen.

Op deze punten was mevrouw Vogelaar bijzonder zwak, maar dat poetst het schrille contrast niet weg tussen de kille manier waarop zij ten val is gebracht en de vanzelfsprekendheid waarmee zo’n fluim als Spekman mocht blijven zitten. Het lijkt wel of de PvdA al aan het oefenen is voor de cursus vernederen.

Intussen loopt verwezenlijking van de Eberhard-wijken weer vertraging op en blijft het met de integratie sukkelen.

Dit gebeurde namelijk allemaal in dezelfde week dat Aboutaleb, de nieuwe burgemeester van Rotterdam, tegenover de Volkskrant verklaarde dat hij “de moskee niet meer in durft”.

Dit gebeurde allemaal in dezelfde week dat de inspectie ontdekte dat 86 procent van de islamitische scholen fraudeert met onderwijsgelden.

Bij Allah, 86 procent!

En dat gebeurde ook allemaal in dezelfde week dat uit onderzoek bleek dat een kwart van de gelovigen God belangrijker vindt dat zijn of haar partner. Sterker nog: voor die gelovigen is God zelfs belangrijker dan hun eigen kinderen.

Soms denk ik wel eens dat het vernederen ons met de paplepel wordt ingegeven.

Buitenhof, 16 november 2008

Koninlijke Tokkies en hun hofhouding

Beweringen en bewijzen

Sunday, November 16th, 2008

Nog geen uur nadat het embargo was verstreken, kocht ik boek Cees Fasseur over de Greet Hofmans-affaire: Juliana & Bernhard, het verhaal van een huwelijk. Ik stak de open haard aan en omdat het buiten al begon te schemeren, verspreidde het vuur een spookachtig schijnsel.

Greet Hofmans21.bmp

Daarna nam ik plaats in onze clubfauteuil en legde mijn voeten op het voetenbankje. Als ik pijp zou roken, had ik er nu een opgestoken. Ik knipte het leeslapje aan en begon te lezen. Een uur later en vijftig pagina’s verder, vroeg ik me af of er al iets op het nieuws was. Ik zette de televisie aan en het leek of Greet Hofmans van de pagina’s in het beeldscherm was gestapt. lees verder

Als de taal uitvalt zoals het licht

Boeken etc

Sunday, November 16th, 2008

De hoedenwinkel
K. Schippers
Uitgeverij: Querido
Sterren: * * *

In de boeken van K. Schippers raakt heel vaak iets weg. Een ding, een persoon, een kleur, een geur, ja zelfs vergaarde kennis kan bij Schippers ineens spoorloos verdwenen zijn. Maar je zou het ook anders kunnen formuleren: Schippers schept er een duivels genoegen in zich af te vragen hoe je de wereld beleeft als iets of iemand er plotseling niet meer is.

Hoedenwinkel.bmp

Een bijzonder moment van interesse vindt plaats bij de transformatie van het bestaande naar het niet bestaande – als u begrijpt wat ik bedoel. Onlangs las ik in de krant dat de moderne dj praktisch niets meer hoort. lees verder

Stomiteit-Hofland

Maar meneer

Sunday, November 16th, 2008

Reageren, mits serieus, kan onderaan de pagina bij Maar Meneer. Ook voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder de reactie van Henk Hofland op mijn stukje over Willem Oltmans in Het Parool van 15 november 2008).

Henk Hofland.bmp

Beste Max,

In je column ‘Willen Oltmans, de tragische mug’ schrijf je over ‘de affaire-Hofland’. Misschien was het beter geweest als je het ‘de stommiteit-Hofland’ had genoemd. Lang geleden heb je het er ook al eens over gehad, nadat ik in de Haagse Post een stukje had geschreven, ‘Schandaalkunde’. lees verder

Willem Oltmans, de éénmotorige mug is geland

Columns

Sunday, November 16th, 2008

Willem Oltmans (1925-2004), over wie het profiel De man van acht miljoen werd uitgezonden, moet een bijzonder fijn leven hebben geleid. Hij werd geboren met een zilveren lepel in de mond. Zijn familie was rijk geworden in de kinine en als zijn moeder even geen zin had in het personeel bracht zij de jonge Willem in haar eigen Oldsmobile naar school. lees verder

Ze komen langs!

HUMAN

Monday, November 10th, 2008

HUIS-AAN-HUISACTIE IN HET DARWINJAAR

Meer dan eens heb ik het meegemaakt. Het is zondagmorgen en je ligt nog in bed als de bel gaat. Je schiet je pyjamabroek aan en met je lul nog half uit je broek doe je de voordeur open. En daar staan twee keurig oude dametjes met het blad De Wachttoren.

Het einde der tijden in aangebroken!

Nee, dames, dank u wel. Altijd beleefd blijven.

Maar nu komen ze vanuit Urk op huisbezoek om ons tegen de evolutietheorie te waarschuwen. Lees het volgende bericht uit het Gereformeerd Dagblad:

Evolutie of schepping.bmp

URKEen debat uitlokken, mensen aan het denken zetten over vragen van levensbelang. Met dat doel wil een aantal christelijke organisaties en individuele personen begin volgend jaar een brochure getiteld Evolutie of schepping – Wat geloof jij? huis aan huis laten verspreiden.


Op 12 februari 2009 is het 200 jaar geleden dat de Britse wetenschapper Charles Darwin, grondlegger van de evolutietheorie, het levenslicht zag. Een aantal maanden later, op 24 november, is het 150 jaar geleden dat zijn voornaamste boek,
Over het ontstaan van soorten, verscheen.

Beide feiten zullen in het Darwinjaar brede aandacht krijgen. Tal van activiteiten staan inmiddels gepland. Maandag had in de Ridderzaal in Den Haag, op de negende Avond van Wetenschap & Maatschappij, al een soort aftrap plaats.

Nederlanders zullen de komende tijd op allerlei manieren met de evolutietheorie in aanraking worden gebracht, gewild of ongewild , zegt Kees van Helden uit Urk, coördinator van de geplande huis-aan-huisactie. Door middel van de brochure Evolutie of schepping Wat geloof jij? willen de ruim 25 deelnemende organisaties en individuele personen hier iets tegenover zetten. Een debat uitlokken, mensen aan het denken zetten. De deelnemers zijn te vinden op de website creatie.info.

Volgende week zal er een brief uitgaan naar 7500 predikanten, voorgangers en kerkenraden in Nederland, met het verzoek de campagne te ondersteunen, financieel, maar zeker ook in de voorbede , aldus Van Helden. Er staat veel op het spel. De kosten voor het laten drukken en verspreiden van de acht bladzijden tellende brochure op ruim ä6 miljoen adressen zijn geraamd op 400.000 euro.

Het initiatief krijgt de steun van personen uit de volle breedte van christelijk Nederland. Van het comité van aanbeveling maken onder anderen deel uit baptistenvoorganger O. Bottenbley uit Drachten, pinkstervoorganger Peter Sleebos, Joop Gankema van de stichting Opwekking, Feike ter Velde van stichting Het Zoeklicht, Dirk van Genderen (voormalig commentator in het EO-blad Visie) alsook ds. C. J. P. van der Bas (hersteld hervormde gemeente Woudenberg), ds. A. Kort (oud gereformeerde gemeente in Nederland Krimpen aan den IJssel), ds. B. Luiten (gereformeerde kerk vrijgemaakt Zwolle), ds. F. Mallan (Gereformeerde Gemeenten in Nederland), drs. P. J. Vergunst (algemeen secretaris Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk), ds. W. Visscher (gereformeerde gemeente Amersfoort) en ds. J. Westerink (christelijke gereformeerde kerk Urk).

Potverdrie! Hoeveel arme nergertjes in Afrika kunnen met 400.000 euro gered worden? lees verder

Comité 2011 en de rioolbelasting

Invallen

Sunday, November 9th, 2008

Toegegeven, het is misschien een beetje raar om in de week dat een nieuwe Amerikaanse president is gekozen en de Nederlandse overheden met elkaar ruziën over verdwenen spaargelden, te beginnen over Jan Nagel en zijn Comité 2011.

Jan Nagel.bmp

Waar haalt die Nagel – 69 jaar inmiddels – dat toch allemaal vandaan?

Eerst een linkse VARA-rakker, die ooit nog heeft verklaard dat de Berlijnse Muur de DDR “een stuk leefbaarder heeft gemaakt”. Toen oprichter van Leefbaar Hilversum, een lokale partij die zich bezig hield met de speeltuin. Daarna de man achter Pim Fortuyn, die Pim vervolgens verried voor een bord linzen. lees verder

De rol van hond in de politiek wordt onderschat!

Buitenhof

Sunday, November 9th, 2008

Aanvankelijk had ik nog reserves, maar inmiddels heeft ook bij mij heeft de Obama-mania toegeslagen. Het hoogtepunt vond ik niet eens de overwinningstoespraak in Chicago, maar de eerste persconferentie die Obama in Washington gaf als aanstaand president.

Obama persconferentie.bmp

Die persconferentie was kort en krachtig en in de vijf minuten die hem waren toegemeten, sprak Obama over twee belangrijke kwesties.

De eerste belangrijke kwestie betrof de economie. Met de knapste economische koppen aan zijn zijde openbaarde Obama de contouren van een actieplan dat de Amerikaanse economie moet gaan redden.

De tweede belangrijke kwestie was de hond, die hij aan zijn dochters heeft beloofd, als hij de verkiezingen zou winnen. Omdat de aanstaande president van het machtigste land ter wereld zelf met een fijn lachje heeft gezegd dat het om “a mayor issue” gaat, wil ik hier een moment stil staan bij het fenomeen van de hond in de politiek.

De rol van de hond in de politiek wordt enorm onderschat!

Dat kon ikzelf een aantal jaren geleden vaststellen, toen ik een bezoek bracht aan de The Richard Nixon Library in California. Door op een knopje te drukken kun je daar Nixon’s beroemde Checkers-speech zien, die hij in 1952 voor de televisie heeft uitgesproken.

Nixon wilde onder Eisenhower vice-president worden, maar die ambitie kwam in gevaar toen hij ervan werd beschuldigd giften te hebben aangenomen van oliebaronnen. Bijgestaan door zijn familie hield sprak Nixon emotioneel alle beschuldigingen tegen. Hij zei dat hij maar één gift te had geaccepteerd: het zwartwitte, naar het dambord vernoemde hondje Checkers. Het dier was liefderijk in het gezin opgenomen en Nixon vertelde dat zijn twee dochters het elke dag uitlieten.

Nixon+Checkers.jpg

Moest Checkers nou echt worden teruggegeven?

De speech was een tearjerker, waarvoor het Amerikaanse publiek helemaal plat ging.

In één klap was Nixon van underdog in bovendog veranderd en kon hij zijn politieke carrière voortzetten. Die speech was tevens de geboorte van wat later de televisiedemocratie is genoemd. Toen Nixon in 1994 stierf, werd Checkers opgegraven en voorgoed naast zijn baas gelegd – zo belangrijk was dit politieke dier geweest.

Net als Richard Nixon heeft Barack Obama twee dochters. Eén daarvan – Malia – heeft soms last van astma, zodat zij allergisch is voor hondenharen. In het gezin Obama moet dus een hypo-allergene hond komen en het liefst ook nog eentje uit het asiel.

“Maar dat zijn meestal bastaards, net als ik”, zei Obama met superieure zelfspot.

Inmiddels kun je op verschillende Amerikaanse websites, zoals op de American Kennel Club, je voorkeur uitspreken voor diverse hypo-allergene, niet verharende honden, dit alles om Malia bij haar keus te helpen. Er zijn dwergschnauzers bij en gladharige terriërs, maar duidelijk op kop ligt de poedel.

Dat is niet voor niets. Een ongeknipte poedel heeft een afrolook, maar scheer je de poedel kort dan krijgt het dier de coupe Obama. En ook dat is uniek, want dit je keer gaat de baas niet op zijn hond lijken, maar de hond op zijn baas. Logisch natuurlijk, want wij hebben het wél over de president van de Verenigde Staten.

Hond van Bush.bmp

Tenslotte nog dit: daags na verkiezingen werd Reuters-reporter Jon Decker gebeten door Barney, de hond van president Bush, hetgeen op camera is vastgelegd.

Daarmee werd bewezen wat wij eigenlijk allemaal al wisten, namelijk dat die George W. Bush nooit heeft gedeugd!

Buitenhof, 9 november

Change! Yes we can!

Beweringen en bewijzen

Sunday, November 9th, 2008

Het was een ouderwetse verkiezingsnacht met een charismatische winnaar en een waardige verliezer. Met opgetogen kiezers die lang opbleven en met bedroefde kiezers die snel de boel opruimden. Eigenlijk was er maar één Amerikaan die gisteravond werkelijk voor gek stond en dat was Shelby Steele.

Shelby Steele.bmp

Die heeft net als Obama een blanke moeder en een zwarte vader en die is net als Obama een intellectueel. Hoogleraar te Stanford, scherp en intelligent, maar bovenal de auteur van het boekje: Barack Obama, A Bound Man. Why We Are Exicited About Obama and Why He Can’t Win. lees verder

Keizer Wilhelm II en Simon Vestdijk

Boeken etc

Sunday, November 9th, 2008

De keizer en de astroloog
Kees ‘t Hart
Uitgeverij: Querido
Sterren: * * *

In het nawoord van De keizer en de astroloog onthult Kees ’t Hart wat de lezer misschien al vermoedde, namelijk dat deze nieuwe roman onder meer geïnspireerd is op de “nog steeds interessante studie Astrologie en Wetenschap van Simon Vestdijk”.

astrologie.bmp

Ik sloeg die nog steeds interessante studie uit 1949 weer eens op en constateerde dat Vestdijk (1898-1971) daarmee toch wel een heel raar boek heeft geschreven. Vestdijk zegt de ambitie te hebben de astrologie objectief te onderzoeken en eventueel te weerleggen, maar toch krijg je voortdurend de indruk dat hij er eigenlijk wel een beetje in gelooft. lees verder

Zwaar weer voor papieren kranten

Columns

Sunday, November 9th, 2008

Onheilspellend nieuws uit de boezem van PCM, de uitgever van bladen als NRC/Handelsblad, de Volkskrant, Trouw en het Algemeen Dagblad. Al deze kranten, zo heeft bestuursvoorzitter Bert Groenewegen bekend gemaakt, moeten de komende tijd miljoenen bezuinigingen. lees verder

Wie is toch die Jozeph?

HUMAN

Monday, November 3rd, 2008

Wie is toch die Jozeph?

Weken lang is televisiekijkend Nederland in de ban geweest van de Jozeph-verkiezingen. Onder het vermoeide oog van Willem Nijholt, de ijdelste man van Nederland, kreeg ene Freek de meeste stemmen. Hier zien wij de winnaar.

Jozeph2.bmp

Maar wie is toch die Jozeph waar het om gaat? lees verder

Het risico van LSD

Beweringen en bewijzen

Saturday, November 1st, 2008

Het gebeurde een tijdje geleden in de Amsterdamse Leidsestraat, toen ik juist mijn krantje wilde afrekenen bij de kassa. Twee Japanse toeristen – een jongen en een meisje – kwamen schichtig binnen en gingen achter mij in de rij staan. Toen ik had betaald, hoorde ik het meisje vragen: “Do you sell hash?”.

Melkweg.bmp

Kennelijk verkeerden de Japanners in de veronderstelling dat hasjiesj en andere softdrugs overal in ons land vrijelijk te koop zijn. De verkoper was zo aardig om geen spier te vertrekken. Integendeel, hij legde uit dat je om de hoek drugs kon kopen in een gebouw, dat de Melkweg heette.

The Milky Way, just opposite the police station”, voegde hij er behulpzaam aan toe, terwijl hij de richting aanwees. lees verder

Een godverdomse kloefkapper

Boeken etc

Saturday, November 1st, 2008

Godverdomse dagen op een godverdomse bol
Dimitri Verhulst
Uitgeverij: Contact
Sterren: * *

Laatst zag ik Dimitri Verhulst in De Wereld Draait Door en ik begreep onmiddellijk: een televisiepersoonlijkheid. Hij is iemand die kijkers kan amuseren door met het gezicht van de droogkomiek cynisch klinkende teksten voor te lezen.

Dimitri Verhulst2.bmp

Een beetje Hans Dorrestein, maar met veel meer sex-appeal. Niet lang na zijn optreden stond Godverdomse dagen op een godverdomse bol, het nieuwe boek van Verhulst, bovenaan op de bestsellerslijst. Het televisieblad Humo had al de richting aangegeven. lees verder

Democratische plicht, of niet?

Columns

Saturday, November 1st, 2008

In de Volkskrant klaagde Herman Meijer, eindredacteur van Pauw & Witteman, over de onwil van sommige politici om aan te treden in zijn en soortgelijke programma’s. Zo komen ministers als Hirsch Ballin, Donner en Klink zelden aan tafel bij Jeroen, Paul of Matthijs. lees verder