Archief

March, 2012

Ketter & Geest

HUMAN

Tuesday, March 27th, 2012

Elk werkdag een bericht dat voor goddelozen van belang is.

In Denemarken heeft Geert Wilders ooit eens voorgesteld om grote groepen moslims te deporteren. Misschien zeg ik het iets te gechargeerd, maar dat is toch blijven hangen. Het voorstel kon op weinig steun rekenen, en terecht natuurlijk, want met massa-emigratie de andere kant op kom je zo in aanraking met allerlei mensenrechten.

Maar lees nu eens wat de grootmoefti van Saoedi-Arabië heeft gezegd toen hem werd gevraagd wat hij ervan vond dat het parlement van Koeweit alle niet-moslim kerken wil verbieden.

Mind you, hebben de Amerikanen niet ooit eens Koeweit ‘bevrijd’ van Saddams juk? Ook namens ons, westerlingen. Kan zijn, maar de vrijheid van godsdienst is daar toen niet geland. De grootmoefti Abdul Aziz bin Abdullah gaf, volgens de Volkskrant, het volgende antwoord:

Grootmoefti Saoedi-Arabië: vernietig alle kerken in de regio

De grootmoefti van Saoedi-Arabie heeft vorige week gezegd dat er geen christelijke kerken op het Arabische Schiereiland zouden mogen zijn. “Het is noodzakelijk om alle kerken in de regio te vernietigen”, zei hij tegen een delegatie uit Koeweit. Deze wilde een fatwa over het voornemen van het parlement van Koeweit om de bouw van kerken in het emiraat te verbieden.

Lees hier verder.

Ik vermoed dat Geert Wilders graag met de grootmoefti zou willen oversteken. Nemen jullie onze moslims. Dan halen wij daar onze christenen weg.

De grootmoefti beantwoordt op de televisie trouwens allerlei vragen. Bent geïnteresseerd, stem dan af op dit programma (YouTube):

grootmoefti

Deskundigen en het belang van het kind

Beweringen en bewijzen

Tuesday, March 27th, 2012

Als vader heb ik me meer dan eens afgevraagd welke houding ik zou aannemen, als een van mijn kinderen was getroffen door het misbruik van Robert M. Had ik een aanklacht ingediend, had ik willen spreken, of had ik mij van alles afgewend in de hoop het leven zo normaal mogelijk voort te zetten?

Robert M. 3

Het zijn misschien aanmatigende vragen van iemand die zelf dit verdriet niet hoeft te dragen, maar ze komen telkens bij mij op als in de media ouders van de misbruikte kinderen aan het woord komen. Meestal blijven de ouders anoniem en zie je alleen hun silhouet, wat de indruk oproept dat zij degenen zijn die iets te verbergen hebben. lees verder

Daadkracht achter gesloten deuren en in totale stilte

Columns

Tuesday, March 27th, 2012

Toen het kabinet-Balkenende honderd dagen het land inging om te luisteren naar wat de bevolking ervan dacht, werd er gelachen. Het leek een illustratie van het gebrek aan daadkracht dat het kabinet later zou worden verweten. Inmiddels is het kabinet-Rutte aan de slag. lees verder

Maar meneer…

Maar meneer

Tuesday, March 20th, 2012

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. Hieronder reacties op mijn Van Oldenbarnevelt-lezing, op mijn stuk over de dood van Demjanjuk en over mij recensie: Vinkenoog als gastheer in Parijs.

WFH Kultuurkamer2

Hermans geen lid van de Kultuurkamer?

Beste Max Pam,

W.F. Hermans is ook mijn literaire held, en het trof mij dat je in het Volkskrant artikel over  Van Oldenbarneveldt daarbij opmerkte dat onlangs was onthuld dat hij zich bij de Kultuurkamer had aangesloten. Bij die “onthulling” in de Volkskrant van Zaterdag 17 September 2011 door Van Otterspeer leken mij echter de bewijzen daarvoor flinterdun. lees verder

Iwan Demjanuk (1920-2012)

Invallen

Monday, March 19th, 2012

Iwan Demjanjuk, die op 91-jarige leeftijd in een Beiers bejaardenhuis is overleden, werd “de laatste oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog” genoemd.

Demjanjuk dood

Dat is waar en niet waar. Van de half miljoen Kriegsverbrecher die actief aan de Holocaust hebben deelgenomen, zullen nog enkele tientallen in leven zijn en misschien zitten ze in andere verzorgingstehuizen hun bakje vla uitlepelen. Maar de kans is klein dat zij ooit nog eens, zoals Demjanjuk, voor het gerecht worden gebracht.

Hoewel.

Niet in Duitsland, maar in de Verenigde Staten lopen nog verschillende zaken tegen vermeende bewakers uit de vernietigingskampen. lees verder

Ketter & Geest

HUMAN

Monday, March 19th, 2012

Elke dag een nieuw bericht voor goddelozen.

WIE SPEELT DE ROL VAN PETRUS?

Veel mensen weten niet meer waar Pasen voor staat. Dus even voor de zekerheid: op Pasen is Jezus opgestaan uit de dood.

Veel christenen vieren die dag met passiespelen en binnenkort zal er ook een in Rotterdam plaatsvinden, georganiseerd door de EO, RKK, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk Nederland en de RK kerk.

The Passion heet het, en de hoofdrollen worden vertolkt door Danny de Munk (Jezus) en Bergit Lewis (Maria). Ziet je het voor je? De vraag was alleen nog wie Petrus zou gaan spelen.

Wie was Petrus?

Petrus

Hij was de eerste discipel (rechts op dit Rubens-schilderij) van Jezus, volgens de evangeliën een tamelijk eenvoudige man die zich in de loop der jaren sterk heeft ontwikkeld. Hij was zo dom om met Jezus over water te lopen en daarin weg te zinken. Dat kerken een haantje boven op hun toren hebben, is aan Petrus te danken. Jezus zei tegen Petrus: “voordat de haan kraait, zul je me drie keer verloochend hebben”.

Hetgeen deze vertrouweling door dik en dun ook deed.

Enfin, en wie gaat Petrus in The Passion spelen? Lees het hier bij Radio Rijnmond en luister ook naar de beoogde Petrus.

Gehoord?

Inderdaad Frans Bauer. Ik kan nu al niet meer wachten. Waarom trouwens niet gewoon De Passie. Sprak Jezus soms Engels?

Klikken over iedereen, alles en nog wat

Buitenhof

Monday, March 19th, 2012

Het is al weer 25 jaar geleden dat de socioloog Herman Vuijsje in NRC/Handelsblad een geruchtmakend stuk schreef met de titel: “Klikken moet!”.

Vuijsje gaf als voorbeeld de ABP-affaire, een corruptiezaak die pas aan het licht kwam, nadat een ambtenaar had geklikt bij zijn hoogste baas. Ook noemde Vuijsje het geval van een man die zijn uitkering kwam ophalen in een Jaguar en die, toen hij te lang moest wachten op zijn geld, het bijstandskantoor ramde met zijn bolide.

Vuijsje vroeg zich af: “Stel dat u wist hoe die man aan zijn Jaguar was gekomen. zou u hem erbij lappen?”.

Zelf zou Vuijsje dat zeker doen. Hij was zelfs “van harte” een voorstander van klikken. Wel merkte hij enige huiver bij het Nederlandse volk, ongetwijfeld vanwege slechte ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Maar Nederland, zo betoogde Vuijsje, is nu een democratische rechtstaat en een verzorgingsstaat. “De overheid is je beste kameraad en de neiging om in te grijpen in de persoonlijke levensstijl van burgers is uiterst gering”. Vandaar dat je zou verwachten dat Nederlanders het normaal vinden om spontaan mee te werken aan het signaleren van gedrag dat schadelijk is voor ons allen.

Aldus Vuijsje.

En dat is ook precies wat er sindsdien is gebeurd. Het signaleren van asociaal gedrag heeft in Nederland een hoge vlucht genomen. Nergens ter wereld lijkt de meldpuntdichtheid zo groot als bij ons. Over alles kun je klikken. Meldpunten en kliklijnen draaien overuren. Je hebt een kliklijn voor discriminatie en je hebt er één voor wegpiraterij. Dan is er het meldpunt M, Misdaad Anoniem, waar je terecht kunt als je iets weet over een misdrijf, maar zelf liever buiten schot blijft. Verder zijn er meldpunten voor vrouwenopvang, ouderenmishandeling, overlast, huiselijk geweld, internetoplichting, dierenleed, aantasting bodemkwaliteit, taalmisbruik, identiteitsfraude, verjaarde medicijnen, rook en stank. En dan heb ik nog niet over de meldpunten knellende regelgeving en: het slechte fietspad.

meldpunt

Het is te veel om op te noemen. Er is zelfs een televisieprogramma, dat eenvoudig Meldpunt heet. Voor alles, iedereen en nog wat.

Wat opvalt, is dat het klikken al lang niet meer alleen bij de overheid wordt gedaan. Ook in het klikwezen heeft de privatisering hard toegeslagen. Was de overheid destijds nog je beste kameraad, aan wie je alles kon toevertrouwen, intussen heeft de burger zijn eigen verantwoordelijkheid genomen. Iedere kleine zelfstandige of particuliere instelling die een meldpunt wil beginnen kan zijn eigen probleem en vraagstelling inplanteren en die uitbaten voor tachtig cent per minuut of voor een stijging in de opiniepeilingen.

Momenteel is er gekrakeel over het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. Natuurlijk moet overlast door Polen, Roemenen of Bulgaren worden aangepakt, maar gegevens daarover dienen niet worden verzameld, verwerkt en geanalyseerd door een politieke partij of door een andere belanghebbende. Zoiets zou ook voor een kleinere overheid een van de kerntaken moeten zijn. Gevoelig onderzoek moet worden gedaan onder toezicht van een instantie die wij kunnen vertrouwen in termen van privacy en objectiviteit. En dat moet een overheid zijn die ons niet belazert, maar die evenmin wegkijkt voor de problemen.

Daarom is het laf dat de baas van de overheid, onze minister-president, zich niet heeft willen uitspreken over het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen.

Buitenhof, 18 maart 2012

Ook handelen PVV is cijfermatig te berekenen

Beweringen en bewijzen

Monday, March 19th, 2012

Wat ik in de PVV bewonder, is de behoefte om de dingen bij hun naam te noemen en die naam vervolgens in wetenschappelijke cijfers om te zetten. Zo wilde de PVV in 2008 weten wat de kosten zijn van een allochtoon. De toenmalige minister Van der Laan voelde niets voor een berekening, maar anderen zouden dat later wel doen.

Hero Brinkman

Ik vond dat het de publieke sector jaarlijks 7,2 miljard euro per jaar kost, uitgaande van een netto aanwas van 25 duizend immigranten. Uiteraard is over die cijfers gebakkeleid. Zelfs in het huwelijk gaan de grote ruzies bijna altijd over geld. Je kunt wel chic doen over de uniciteit van ieder mens, maar uiteindelijk rekent de fiscus met ons af in een hoeveelheid belastingcenten. lees verder

Was het de pik van J.J. Rousseau of was het zijn reet?

Boeken etc

Monday, March 19th, 2012

Rousseau en ik
Maarten Doorman
Uitgever: Bert Bakker
Sterren: * * *

Rousseau

Daags nadat ik Rousseau en ik van Maarten Doorman had gelezen, stuitte ik via internet op een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Het was een verslag van een bijeenkomst voor studenten, waar de gereformeerde predikant dr. A. Huijgen uit Genemuiden had gesproken. De titel van zijn lezing luidde: “Van dogmatiek naar authentiek”.

Volgens dr. Huijgen “staat het christendom in bepaalde opzichten haaks op het ideaal van authenticiteit”.  lees verder

De Pers: denk mee over plan b

Columns

Monday, March 19th, 2012

Het gratis dagblad De Pers is gesneefd. Deze week maakten Wegener en Mountain Media bekend dat de exploitatie niet meer rendabel was. Het geld vloog met miljoenen de deur uit, terwijl de advertentiemarkt was opgedroogd. In de vijf jaar van zijn bestaan is De Pers altijd verliesgevend geweest. lees verder

Ketter & Geest

HUMAN

Monday, March 12th, 2012

Elke werkdag een nieuw bericht dat voor goddelozen van belang is.

DEBAT DAWKINS VERSUS WILLIAMS

“In de ene hoek, de leider van de Anglicaanse kerk. In de andere, ‘s werelds meest eloquente criticus van religie. Het treffen tussen de Britse aartsbisschop Rowan Williams en de atheïstische wetenschapper Richard Dawkins donderdagavond in Oxford was er een in de klasse van de zwaargewichten”, zo begint het bericht in Trouw over het debat dat Dawkins en Williams hebben gevoerd in het Sheldonian Theatre te Oxford.

Het was een interessant debat, waarin de aartsbisschop zich niet opstelde als een fundamentalist. Hij omhelsde de wetenschap en zelfs de evolutietheorie, waar zo langzamerhand niemand meer omheen kan. Op zijn beurt was Dawkins ook erg beleefd (is hij altijd) en aardig. Hij zei dat hij bestaan van God niet helemaal uitsluit, maar dat hij die kans onwaarschijnlijk klein acht. Christelijke kranten sprongen daar meteen op met koppen als: “Dawkins twijfelt toch een heel klein beetje“. Overigens zei Dawkins daarmee opnieuw wat hij in The God Delusion al had geschreven. In het debat haalde hij zijn eigen ‘atheïsme-schaal’ aan, die loopt van één tot zeven. Hij plaatste zichzelf op 6,9. “De waarschijnlijkheid op een bovennatuurlijke schepper is heel, heel klein, dus laten we zeggen dat ik op 6,9 zit”, zei hij.

Het debat is ook te zien op YouTube:

Dawkins versus Williams 3

Slapend rijk met de gulden

Buitenhof

Monday, March 12th, 2012

Onlangs heeft Geert Wilders aan Lombard Street Research de opdracht gegeven om na te gaan wat de voordelen zijn van een eventuele terugkeer naar de gulden. Het onderzoek is inmiddels afgerond en via De Telegraaf heeft Wilders ons voorbereid op de uitkomsten.

Volgens Wilders komen de voordelen uit op 800 euro per jaar per persoon, terwijl de nadelen zijn begroot op 2700 euro per jaar per persoon. Per saldo zijn wij dus 1900 euro goedkoper uit. Het gezin van Henk en Ingrid, plus hun twee kinderen, zou er bij de herinvoering van de gulden 4 x 1900 = zesenzeventighonderd euro per jaar op vooruitgaan. Dat is bijna de hele AOW van opa Henk!

Tel daar bij op dat het ons 127 miljard euro gaat kosten als Nederland in de eurozone blijft. Wat de kosten zijn van een vertrek wilde Wilders nog niet zeggen, maar wel wist hij dat wij het bedrag binnen twee jaar hebben terugverdiend.

Wij worden dus slapend rijk als wij morgen weer met de gulden gaan betalen!

Cynici zullen daar tegen inbrengen dat Wilders zijn eigen onderzoeksbureau heeft uitgezocht en zo precies de uitkomsten heeft gekregen die hij van te voren wilde. Lombard Street Research is in de Londense City gevestigd en die Engelsen zijn altijd tegen de euro geweest.

Maar je kunt ook zeggen: als dat bureau altijd tegen de euro is geweest, hebben ze het vanaf het begin goed gezien. Wij moeten de publicatie van de uitkomsten afwachten en dan de berekeningen op hun merites te beschouwen.

Lombard Street

Toch is er iets vreemds aan de hand, zelfs als het onderzoeksbureau van Wilders gelijk heeft.

De Duitse en de Nederlandse economie zijn decennia lang nauw met elkaar verbonden geweest. Verhoogde de Duitse Bank de rente, dan verhoogde de Nederlandse Bank ook de rente. Was de inflatie in Duitsland zo’n 0,2%, dan was de inflatie in Nederland ook zo’n 0,2%. Ging het slecht met de Duitse economie, dan ging het slecht met de Nederlandse  economie. Maar ging het in Duitsland goed, dan ging het ook goed bij ons.

Gisteren maakte de Volkskrant melding van een opmerkelijke trendbreuk. Met de Duitse economie gaat het momenteel uitstekend. In Duitsland geen krimp, zoals in Nederland, maar groei. Zelfs 3%. Geen te hoog begrotingstekort van 4,1%, zoals in Nederland, maar een verwaarloosbaar tekort 1%. En dat, terwijl ze in Duitsland toch ook de euro hebben.

Wat ging mis en hoe krijgen wij Nederland er weer bovenop?

De Volkskrant wijst naar de Nederlandse consument die somber is. Hij koopt geen huizen meer, geeft liever niks uit en zet zijn geld massaal op een spaarrekening, zodat de economie opdroogt. De Duitser daarentegen schaft zich een auto aan en een huis. Hij is vrijgevig en hij slaat zich vrolijk op de knieën, want door zijn kwistigheid groeit de Duitse economie als kool.

Voor een Nederlands herstel zie ik twee mogelijkheden: of wij gaan terug naar de gulden, of wij gaan weer in de pas lopen met Duitsland. Om dat laatste te bereiken, zouden wij het best de Duitsers kunnen uitnodigen om bij ons orde op zaken te stellen. Breng dit keer geen dood en verderf, maar welvaart, groei, vrijgevigheid en geluk.

Dan mogen jullie, Duitsers, het EK-voetbal winnen.

Buitenhof, 4 maart 2012

Alle dooie mormonen zijn vanaf nu homo

Beweringen en bewijzen

Sunday, March 11th, 2012

Ogenschijnlijk was president Charles de Gaulle (1890-1970), over wie H.L. Wesseling een vermakelijke biografie heeft geschreven, een godsdienstig man. Hij kwam uit een vroom gezin. Zijn vader was leraar bij de jezuïeten en zijn moeder had een hang naar het spirituele. Zelf ging De Gaulle regelmatig naar de kerk, en niet alleen in zijn woonplaats Colombey-les-deux-Églises.

Alldeadmormons3

Maar tegen zijn vertrouweling Jacques Soustelle zei hij: “Ik geloof in niets. De katholieke godsdienst is een deel van de politieke structuur van Frankrijk”.  De Gaulle was vooral gelovig voor de familie. “En om filosofische, historische, geografische en sociale redenen”.

Maar religieuze redenen noemde hij niet. lees verder

Van O Dapper tot O Donner

Verhalen

Sunday, March 11th, 2012

Afgelopen 5 maart 2012 hield in Nieuwspoort  de Johan van Oldenbarnevelt-lezing, georganiseerd door de JVO-stichting. Dit is de volledige tekst.

Van Oldenbarnevelt

Dames en heren!

Het behoort tot de vaste mantra’s om te beginnen met de opmerking dat je lang hebt getwijfeld om de uitnodiging aan te nemen voor het houden van deze lezing. Maar in mijn geval is dat ook werkelijk zo.  5 maart is voor mij namelijk een bijzondere dag. Precies op die dag, 69 jaar geleden, werd een deel van mijn voorouders – onder wie mijn grootvader – omgebracht in het vernietigingskamp Sobibor. Wie nu denkt dat dit een somber verhaal wordt vol Joods oorlogsleed, kan ik gedeeltelijk geruststellen. lees verder

Vrouwen hebben geen bravoure

Columns

Sunday, March 11th, 2012

In het Jeugdjournaal ging het over de Cito-toets. Die was moeilijker dan vorig jaar. Niemand had alles goed en de hoogste score was behaald door drie jongens. Van dat laatste keek ik op. De afgelopen jaren is het toch de trend dat meisjes het op school beter doen dan jongens. Anderzijds is er ook een trend dat meisjes gemiddeld hoger scoren, maar dat er onder de toppers meer jongens zijn. lees verder

De gekte en zijn onbegrijpelijkheid

Boeken etc

Friday, March 9th, 2012

Wij zijn maar wij zijn niet geschift
Tim Krabbé
Uitgever: Prometheus
Sterren: * * *

Tim Krabbé is een schrijver die de gebeurtenissen het werk laat doen. Hij is geen schrijver van symbolen, psychologismen en dubbele gelaagdheden. Althans het is niet zijn bedoeling die expliciet in zijn boeken aan te brengen. Als er een thema in zijn boeken zit, dan moet de lezer die zelf ontdekken, het liefst aan de hand van de emoties die hij tijdens het lezen heeft ondergaan.

Columbine

Krabbé zal niet snel schrijven dat zijn romanfiguren zich verdrietig of ongelukkig voelen. Wel zal hij trachten de omstandigheden zo te beschrijven dat het ongeluk en het verdriet van de personages onafwendbaar tot de lezer doordringt. lees verder

Op internet draagt iedereen een mombakkes

Beweringen en bewijzen

Monday, March 5th, 2012

De laatste dagen ben ik vaak gevraagd of ik er net zo over denk als mijn Buitenhof- collega Naima Tahir. Vind je ook dat onfatsoenlijk journalisten moet worden geweerd uit het parlement en omstreken? Mijn antwoord is wat iedereen al heeft gegeven. Wie gaat dan bepalen welke journalisten fatsoenlijk zijn en welke niet? Degene die dat klusje op zich neemt is per definitie zelf onfatsoenlijk.

Mombakkes

Een onoplosbaar dilemma. De brutalen hebben de halve wereld, altijd al gehad. Het heeft weinig zin om, zoals Gerrit Komrij, terug te verlangen naar de tijd dat er een zwijgende meerderheid was. De meerderheid heeft via de sociale media een duidelijk hoorbare stem gekregen. lees verder

Elsevier met en tegen de wetenschap

Columns

Monday, March 5th, 2012

Vijf maanden geleden overleed Pierre Vinken. Hij hield alles in eigen hand en stierf als een romein. Dat was het einde van een man, die carrière had gemaakt als wetenschapper, uitgever, ondernemer en geldverdiener. Intussen beleven wij ook het einde van wat Vinken heeft opgebouwd, wat betekent dat er sprake is van heus einde van een tijdperk. lees verder