Archief

October, 2012

Gaat het NRC-café 2014 halen?

Columns

Monday, October 29th, 2012

Haalt NRC Handelsblad 2014?”, heet het stuk van Geert Mak, deze week in de Groene Amsterdammer. Hoewel aan het abonneeverlies een halt is toegeroepen, ziet Mak de toekomst somber in. Alleen het vertrek van Egeria, Sauer en Vandermeersch kan NRC Handelsblad nog redden. De algemene teneur van Maks aanval: vroeger was het allemaal beter, maar nu is het mijn krant niet meer. lees verder

Maar meneer…

Maar meneer

Thursday, October 25th, 2012

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgen enkele reacties op Ketter en Geest over de kameel, de kerk en het oog van de naald.

Hans Jansen

Beste Theodor Holman,

Het e-adres van M. Pam ben ik kwijt, anders zou ik hem schrijven. Wil je niet verder lezen, stuur het dan door naar Max Pam. Ik zag, wegens slapeloosheid, op Salto de uitzending van ObaLive, met Louise Fresco, en ik weet nu eindelijk waarom in de oude spijswetten van het Midden-Oosten het varken taboe is: het concurreert met de mens om dezelfde spijzen. Maar meteen daar achteraan kwam dat ‘alle religies’ spijswetten kennen. Nee dus, echt niet, o.a. het christendom niet, en vandaar dat Louise Fresco dan ook met de middeleeuwse vastendagen aan kwam zetten. lees verder

Joop Schafthuizen, een kleine held

Invallen

Thursday, October 25th, 2012

Bij zo’n beetje alle grote Nederlandse schrijvers ben ik wel eens over de vloer geweest, maar nooit bij Gerard Reve. Die heb ik een paar keer aan de lijn gehad, ik heb hem ook eens de hand geschud, maar echt ‘ontmoet’ heb ik hem nooit.

Reve en Schafthuizen

Op de een of andere manier zag ik er tegenop. Vooral later was ik bang dat zijn standaardgrappen tegen zouden vallen. Ik hield mij liever bij het beeld dat ik mij van hem had gevormd. Het is misschien een raar beeld, dat geef ik toe, gebaseerd op zijn boeken en op enkele anekdotes die mijn vader over Reve had verteld, en die nog stammen uit de tijd dat zij beiden redacteur waren van Het Parool.

Zo vertelde mijn vader dat Gerardje – want zo werd hij genoemd – op het redactielokaal in het oude Telegraafgebouw aan de Nieuwezijds Voorburgwal altijd in de gordijnen klom. lees verder

Ketter & Geest

HUMAN

Thursday, October 25th, 2012

Elke werkdag een nieuw bericht dat voor goddelozen van belang is.

WAT DOET GOD MET RIJKE STINKERDS?

Goeie vraag, want heeft Jezus niet gezegd (Marcus, 10:13-31) dat “een kameel gemakkelijker door de oog van een naald komt dan een rijke in het Koninkrijk Gods?”.

Kameel en naald

Dan wordt het inderdaad een hele opgave. Een beetje aan charitas doen, zal natuurlijk niet voldoende zijn. Toch wil de kerk de rijken niet helemaal afschrijven, want die hebben eeuwen lang hun gang naar het paradijs afkocht met donaties waarvan weer mooie kathedralen konden worden gebouwd.

De huidige paus heeft nu voor dit dilemma een oplossing gevonden, aldus een bericht op RKK. Hij gaf uiting aan zijn vondst in de Angelustoespraak, een rede waarin Christus wordt herdacht als de koning van het heelal.

Paus: “Rijken niet bij voorbaat verdoemd.”

Paus Benedictus XVI heeft zondag in zijn Angelustoespraak erop gewezen dat materiële rijkdom niet per se tot de verdoemenis leidt. Dat zei de Heilige Vader in zijn uitleg van de evangelielezing van de zondagsmis (Marcus 10-17-31). Daarin zegt Jezus dat ‘een kameel gemakkelijker door het oog van een naald komt dan een rijke in het koninkrijk van God’.

Wat is nu de oplossing van de paus?

Ik citeer: “De paus zei dat het voor rijken weliswaar moeilijk is om gered te worden, maar dat voor God niets onmogelijk is. Materiële welvaart is volgens hem geen voorwaarde voor echt geluk, maar goed gebruikte rijkdom kan wel bijdragen aan het welzijn van de rijke en dat van anderen.”

Tsja, als voor God niets onmogelijk is, waarom heeft God dan niet iedereen rijk gemaakt. Flauw hoor, om ook mensen in armoede te laten leven.

Lees hier het hele bericht.

Human, 19 februari 2012

Rampen, rechters en statistiek

Beweringen en bewijzen

Thursday, October 25th, 2012

Toen in 1989 de Berlijnse Muur viel, bleek achteraf dat geen enkele astroloog de val had voorspeld, terwijl je toch zou denken dat het tot de core business van de astroloog behoort om zo’n grote gebeurtenis vooruit te kunnen zien.  Over het algemeen voorspellen astrologen veel aardbevingen, tsunami’s en andere natuurrampen, maar zij kijken wel uit om in hun voorspellingen al te specifiek te worden.

Aquila 5

De Apocalyps houdt astrologen minder bezig, vermoedelijk omdat je kijkend naar heelal vanzelf gaat inzien dat zo’n door Jezus bereden vloedgolf een absurditeit is. Het einde der tijden is vooral voor de krabbelaars. Nog vorig jaar voorspelde de Amerikaanse evangelist Harold Camping de ondergang van de wereld. lees verder

Special Forces contra Robin Hood

Columns

Sunday, October 21st, 2012

Nieuwsuur bracht het oprollen van een bende dieven in de Haagse Spoorwijk. Dankzij de montage zaten er – bedoeld of onbedoeld – heel wat grappige elementen in het item.

Aan de hand van bewakingscamera’s werd eerst getoond hoe de dieven te werk gingen. Wij zagen een riante villa, toebehorend aan een rijkaard uit de Quote 500. lees verder

Krankzinnigheid als exportproduct

Beweringen en bewijzen

Thursday, October 18th, 2012

Op een synode in Rome heeft de anglicaanse aartsbisschop dr. Rowan Williams vorige week aanbevolen om de vele schoolkinderen “zonder een religieuze achtergrond” te leren mediteren. De aartsbisschop ziet meditatie – eigenlijk een vorm van gebed – als de enige sleutel “om te kunnen leven in deze krankzinnige wereld”.

dr. Rowan Williams

Volgens dr. Williams worden wij beheerst door “chaotische emoties”, veroorzaakt door  “een ongezonde consumptiemaatschappij”, die op haar beurt weer “wordt gedreven door de reclame en het bankwezen”. Voor het hoofd van de anglicaanse kerk is “contemplatie het enige ultieme antwoord”. lees verder

Ketter & Geest

HUMAN

Wednesday, October 17th, 2012

Elke werkdag een nieuw bericht dat voor goddelozen van belang is.

IS INNOCENCE OF MULIMS A HOAX?

Nakoula Basseley Nakoula 2

Nakoula Basseley Nakoula, de vermeende maker van de film Innocence of Muslims, is in Los Angeles voorgeleid voor de rechter. Als ik het goed begrijp, wordt hij niet aangeklaagd voor de film, maar voor eerdere vergrijpen. Ook zou hem de toegang tot het internet zijn ontzegd voor de periode van vijf jaar. Je hebt het gevoel dat die eerdere vergrijpen de Amerikaanse Justitie goed uitkomen.

Officieel wordt gezegd dat hij zich tot dusverre zeer onbetrouwbaar heeft betoond. Daarom vreest de rechter dat hij het land zal ontvluchten.

Nakoula werd in 2010 wegens bankfraude veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf. Ook moest hij ruim 790 duizend dollar (611 duizend euro) terugbetalen. Hij kwam vorig jaar vervroegd vrij, op voorwaarde dat hij zich aan een serie regels zou houden. Zo mocht hij zonder toestemming van zijn reclasseringsambtenaar vijf jaar lang geen gebruik maken van computers of internet.

Het hele bericht over zijn arrestatie is hier te lezen.

Nog interessanter is en artikel in de Washington Times onder de kop:

Anti-Muslim moviemaker may have jihadist ties

The YouTube video that spawned a wave of violent protests across the Islamic world might be more than a crude exercise in anti-Muslim propaganda.

Walid Shoebat, a Middle East pundit and reformed terrorist, says there is reason to believe that the ‘Innocence of Muslims’ video was a hoax designed to spark the huge outpouring of Muslim rage that it did.

In het stuk, dat overigens uitvoerig is gedocumenteerd, wordt gesuggereerd dat Noukala banden heeft met criminele moslimgroepen en dat zijn film een hoax is, vooral bedoeld om de opstanden te veroorzaken. Uiteraard kom je dan al snel op het terrein van de complotten, maar niettemin is het stuk de moeite waard.

Hier het hele stuk in de Washington Times.

Omroep Human, 12 oktober 20122

De bende van de Stronks

Invallen

Sunday, October 14th, 2012

De tijd dat er elke dag in de Volkskrant een heel raar stuk stond is voorbij, maar af en toe kom je toch nog wel iets heel raars tegen. Zo las ik op de opiniepagina een artikel van Els Stronks, hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de universiteit van Utrecht, met de kop: “Een vlotte pen kan een historicus ook schaden”.

Stronks 3

Zou het?

Bij zulke stellingen moet ik altijd denken aan een door de criticus Tom van Deel geschreven zin, die later in Lood en Hagel door Gerrit Komrij op de korrel is genomen. Die zin, over een boek van Robert Vernooy, luidde: “De tedere tirannie is een gewaagde, gevarieerde en op de koop toe ook nog bijzonder leesbare roman”.

lees verder

Teruggevonden scene met Karel van het Reve

Boeken / Cd's / Video's / Media activiteiten

Sunday, October 14th, 2012

In 1988 had Theo van Gogh het idee om een scene te verfilmen uit De Avonden van Gerard van het Reve.

Karel (Avonden) 2

Diens broer, Karel van het Reve, werd bereid gevonden de rol op zich te nemen van Joop, het personage dat in de roman steeds wordt gepest met zijn kaalheid. Ik zou het rolletje van Frans van Egters spelen. lees verder

Het debacle van de sportjournalistiek

Columns

Sunday, October 14th, 2012

Laat ik voorop stellen dat ik al jaren een voorstander ben van het vrijgeven van doping. Dat hele bloed- en piscircus heeft de sport slechts kwaad gedaan. In de eerste plaats is de sport erdoor gecriminaliseerd. Overtreders worden bestraft, beboet en uitgesloten. Soms worden zij zelfs als misdadigers van hun bed gelicht. lees verder

Hersenen en de angst bloed te zien

Beweringen en bewijzen

Friday, October 12th, 2012

Niets is erger dan iemand te moeten aanhoren die over zijn kwalen begint, maar vandaag maak ik voor mijzelf een uitzondering, omdat het tien jaar geleden is dat ik door een hersenbloeding werd getroffen. Daarvan ben ik, naar ik meen, vrijwel zonder restverschijnselen hersteld, zij het dat ik bij het opstaan nogal houterig beweeg. Maar met trainen is dat snel verdwenen. Dat die calamiteit van tien jaar geleden misschien toch meer sporen op lichaam en geest heeft achtergelaten dan ik wil toegeven, moest ik vorige week ervaren.

Coilen

Hoewel je ook op jonge leeftijd een stroke kunt krijgen, neemt het aantal gevallen jaarlijks toe door de vergrijzing. In het verlengde daaraan schieten de symposia over strokes als paddenstoelen uit de grond en regelmatig word ik gevraagd om over mijn persoonlijke ervaringen te vertellen.

lees verder

Ketter & Geest

HUMAN

Monday, October 8th, 2012

Elke werkdag een nieuw bericht dat voor goddelozen van belang is.

GOD-LETTER WORDT GEVEILD

De beroemde brief, waarin Einstein zich uitliet over God en de Bijbel, wordt geveild op Ebay. Over God schreef Einstein dat het woord “een uitdrukking en het product is van menselijke zwakheid”. Over de Bijbel schreef hij dat het een respectabele verzameling primitieve legenden bevat, die ‘kinderlijk’ aandoen. Einstein voegde daaraan toe dat niemand hem van die gedachte zou kunnen afbrengen. De brief is gedateerd op januari 1954 en bevat het briefhoofd van Princetown, waar hij toen verbleef.

Godletter 2

Het openingsbod staat op 3 miljoen dollar.

Meer informatie op Time Business News, waar ook een afbeelding van de enveloppe te zien is.

De brief, in het Duits geschreven, was nooit bedoeld voor de openbaarheid:

“This private letter expresses views never meant for public consumption. Few people have had access to the thoughts and uncensored opinions of this brilliant mind as it relates to his personal views on God and religion,” Eric Gazin, the president of the auction agency said.

En verder:

The letter is a note on Einstein’s beliefs on and views about God, religion and tribalism, as addressed to and meant for Eric B. Gutkind, the author of a book named Choose Life: The Biblical Call to Revolt. The letter is in German and written on paper with the Princeton University’s letterhead. The contents of the lot include the envelope.

“This private letter expresses views never meant for public consumption. Few people have had access to the thoughts and uncensored opinions of this brilliant mind as it relates to his personal views on God and religion,” Eric Gazin, the president of the auction agency, said.

“The ideas expressed are the culmination of a lifetime of work exploring the most principle questions of existence. If there were a guide for seekers of answers, this letter would be the introduction,” Gazin, who will manage the sale, added.

“God dobbelt niet”, zei Einstein. Ook daar kon niemand hem vanaf brengen.

Human, 5 oktober, Nederland 5

Hoe zelfpromotie de plaats inneemt van bescheidenheid

Columns

Sunday, October 7th, 2012

Met bewondering bezie ik de wijze waarop Ali B. aan zelfpromotie doet. “Eigen roem stinkt”, placht mijn moeder te zeggen, maar voor Ali B. geldt dat kennelijk niet. Geholpen door een gelegenheidscombinatie van De Wereld Draait Door en De Telegraaf is het hem gelukt. lees verder

De voordelen van het ene been

Boeken etc

Sunday, October 7th, 2012

Leve het been
Max van Rooy
Uitgever: Prometheus
Sterren: * * * *

Leve het been 2

Leve het been gaat over een man die op latere leeftijd – hij is van 1942 – een been kwijt raakt, omdat bij hem kanker in de knie is geconstateerd.  Op zichzelf is dat geen opzienbarend gegeven, want oudere mannen zijn kwetsbaar voor ziekten. Maar de oudere man heeft een 26 jaar jongere vrouw en bovendien heeft die jongere vrouw een tweeling van die oudere man. Ineens is de situatie van man, vrouw en de twee kinderen precair. Of tragikomisch, zo je wilt.
Tel daarbij op dat de auteur van Leve het been Max van Rooy heet, dat Max van Rooy een journalist is met een scherpe blik en een scherpe pen, en je hebt een boek dat het lezen waard is. lees verder

Bent u ook op zoek naar een rolmodel?

Beweringen en bewijzen

Friday, October 5th, 2012

Zondagmorgen moest ik iemand ophalen van Schiphol. Het was druk en omdat het vliegtuig vertraging had, kreeg ik ruimschoots de gelegenheid gade te slaan hoe aankomende reizigers werden opgewacht door familie en geliefden.

Hello Goodbye

Zelf heb ik de eerste kus na het weerzien altijd moeilijk gevonden. Hoe lang je elkaar ook kent, het is toch enigszins een vreemde die je in de armen neemt. Even wennen. Ik voel het ook als iets onhebbelijks om direct je mond op die van de ander te drukken. Het zal wel aan mij liggen, maar afscheid en weerzien beleef ik liever op een ingetogen wijze. De laatste jaren is er op dit terrein veel veranderd. Het aankomen is een manifestatie van grote uitbundigheid geworden. lees verder

Ketter & Geest

HUMAN

Tuesday, October 2nd, 2012

ELKE WERKDAG EEN NIEUW BERICHT DAT VOOR GODDELOZEN VAN BELANG IS

Er gaat geen week voorbij of er is wel een bericht over een priester, die zich op de een of andere manier seksueel heeft misdragen. Maar het kan altijd weer gekker.

Eerst het bericht op een Engelstalige site:

Priester in ondergoed achter jochie aan

Police in Woodburn, Oregon, say a local parish priest molested a 12-year-old boy and then chased after him in his underwear when the preteen escaped.

According to court documents [PDF], the boy was left in the care of Father Angel Armando Perez of St. Luke Catholic Church by his parents, who were led to believe Perez was taking their son on a camping trip.

Lees hier verder.

Priester achter jochie aan 2

In Nederland werd het bericht onder meer overgenomen door het Algemeen Dagblad. Daar begint het zo:

Een 46-jarige priester is gearresteerd nadat hij in zijn ondergoed op straat achter een 12-jarige jongen aanrende. De knaap was ontsnapt uit handen van de priester toen deze hem seksueel misbruikte.

Volgens de politie zou Angel Armando Perez een slaapfeestje hebben gehouden in zijn huis, waarbij hij de geslachtsdelen van de tienerjongen betast zou hebben. Daarbij had de geestelijke volgens de jongen een camera in zijn ene en zijn jongeheer in zijn andere hand.

Lees hier verder.

Maar alle berichten hebben één detail gemeen. De pater kan zich van het voorval weinig meer herinneren.