Archief

January, 2013

De monarchie is een bespottelijk instituut

Beweringen en bewijzen

Thursday, January 31st, 2013

De reacties op de aangekondigde troonsafstand van Beatrix maken nog eens duidelijk dat het koningschap vrijwel geheel afhankelijk is van de persoon. Daarom wordt niemand zo veel geprezen als de vorst die zijn functie neerlegt.

Beatrix afstand 3

Zelfs de grootste narcist zou zich gegeneerd voelen als de president van een land op alle zenders jouw lof bezingt, terwijl je nog gezond bent. Zo niet de monarch. De enige die ‘wij’ mag zeggen als zij zichzelf bedoelt, kan zonder gêne de loftuitingen ontvangen die over haar worden uitgestort. Al die complimenten maken de weg vrij voor een opvolger, die noch benoemd noch gekozen is, maar die zal regeren omdat hij 45 jaar geleden is geboren uit de koninklijke baarmoeder. lees verder

Jos de Beus (1952-2013)

Columns

Monday, January 28th, 2013

Afgelopen donderdag hebben wij de politicoloog Jos de Beus (1952-2013) begraven. Ik heb hem oppervlakkig gekend, maar als collega-columnist bij Buitenhof  kwam ik hem toch regelmatig tegen. Ook heb ik kort met hem gecorrespondeerd. In de necrologieën wordt hij beschreven al de ideale leraar, maar zoals het een echte leraar betaamt, wilde hijzelf ook graag iets leren. lees verder

Hoe weet ik dat ik getrouwd ben?

Beweringen en bewijzen

Thursday, January 24th, 2013

Januari is de Maand van de Spiritualiteit en vandaar dat ik altijd even een kruisje sla, wanneer ik de warmte van ons huis achterlaat. Tot dusver heeft het geholpen, want er is mij in januari nog niets onaangenaams overkomen. Even afkloppen op ongeverfd hout.

Maand van de Siritualiteit

Klop, klop. Ja, daar ben ik weer.

Over het algemeen is spiritualiteit iets dat zich afspeelt in het alternatieve circuit. De Maand van de Spiritualiteit heeft een eigen activiteitenkalender en die brengt ons bij een zoektocht met velerlei beginpunten: meditatie naar innerlijke stilte, mindfulness, bezieling hier en nu, magic adventures, de Goddelijke driehoek, klankontspanning, yoga en dans, Qi Gong workshop, engelenkaart reading, dromen als stapstenen op je spirituele pad, mineralenorakel, ontdek de kern van je stem, de Nag Hammadi lees verder

Dopingautoriteit is de Geheime Dienst van de sport

Columns

Monday, January 21st, 2013

De uitspraak is van Abraham Lincoln en de precieze formulering luidt zo: “It is true that you may fool all of the people some of the time; you can even fool some of the people all of the time; but you can’t fool all of the people all of the time”. lees verder

Wie een steentje in zijn schoen heeft, is alleen dat steentje

Boeken etc

Friday, January 18th, 2013

Pijn
Sytze van der Zee
Uitgever: De Bezige Bij
Sterren: * * * *

Pijn 3

Een paar maanden geleden werd ik ineens na een onhandige wortelbehandeling getroffen door een knallende kiespijn. Ik stuiterde zo’n beetje tegen het plafond en die nacht was ik niet doorgekomen als mijn vrouw er niet voor had gezorgd dat wij tenslotte in een ziekenhuis terechtkwamen, waar een zakje pillen voor mij werden gedraaid. Een pijnstiller en een maagbeschermer, die eerst ingenomen diende te worden.

Toen de rust in mijn zenuwgestel enigszins was teruggekeerd, begon ik mij te realiseren wat pijn betekent en vooral wat de afwezigheid van pijn betekent. lees verder

Maar meneer…

Maar meneer

Friday, January 18th, 2013

Reageren kan hier. Tevens voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder volgt een reactie op mijn Beweringen en Bewijzen over de biecht, zoals die zich heeft voorgedaan tijdens het interview van Lance Armstrong met Oprah Winfrey.

Biechtstoel

De doorgaans goed geïnformeerde Max Pam geeft er in zijn vergelijking toch blijk van dat hij het zogenoemde sacrament van de biecht nog niet goed kent en doorgrondt. Hij gaat er kennelijk nog van uit dat deze functionaliteit gewaarborgd wordt door het zogenoemde ‘biechtgeheim’. Ondertussen is steeds duidelijker dat de biecht als een belangrijke inlichtingendienst door de rooms katholieke kerk in zijn praktijk wordt gebruikt. lees verder

Waar op te letten bij Lance & Oprah

Beweringen en bewijzen

Thursday, January 17th, 2013

Vannacht is het zover. Dan komt Lance Armstrong een dik uur bij Oprah Winfrey om vragen te beantwoorden over zijn vermeend dopinggebruik. De spanning wordt opgevoerd en erg lang moet het niet meer duren, want steeds meer informatie begint weg te lekken.

Lance+Oprah

Het ziet er naar dat het interview alles krijgt van een religieuze gebeurtenis. Zo sijpelt door dat het gesprek de vorm heeft gekregen van een biecht.

De kerkelijke biecht moest van oudsher voldoen aan strenge regels. De biechteling hulde zich in donkere kleding, ging op een stil uur naar de kerk en sloop pas de biechtstoel in, als hij (of zij) zich ervan had vergewist door niemand te zijn gespot.  In de biechtstoel was het nauw en donker. lees verder

Creatieve destructie: van nieuwe en oude omroepen

Columns

Monday, January 14th, 2013

Toegegeven, in het verleden heb ik wel eens een onvriendelijk woord geuit over Henk Hagoort, voorzitter van de Nederlandse Publiek Omroep. Zo heb ik mij vrolijk gemaakt over zijn opmerking dat hij zich niet kon voorstellen dat de mens afstamt van de aap. lees verder

Jeroen Smit vijftig jaar geworden

Invallen

Saturday, January 12th, 2013

Op 11 januari werd Jeroen Smit, schrijver van onder meer De Prooi, vijftig jaar. Net als Eugène Roorda en Femke Halsema hield ik een korte feestrede.

Jeroen Smit

Jarige, vrienden en vriendinnen, dames en heren!

Zeventig is het nieuwe vijftig, zestig is het nieuwe veertig en vijftig is het nieuwe dertig. Jeroen Smit heeft dus nog een lange weg te gaan. Sterker nog hij is nog niet eens op de helft. Hij zal het misschien nog meemaken dat 120 het nieuwe zestig wordt.

Zelf ben ik van de generatie, voor wie dertig nog gewoon dertig was, veertig nog veertig en vijftig nog vijftig. Toen ik dertig werd hield ik diner voor dertig vrienden en vriendinnen. Toen ik veertig was hield ik een diner voor veertig en toen ik vijftig was een diner voor vijftig. lees verder

Ook Jan Timman ontdekt de hemel

Boeken etc

Thursday, January 10th, 2013

De toekomst voor de ouder wordende sporter is niet altijd even rooskleurig. Dat geldt zeker ook voor de schaker, die over algemeen toch wat langer meegaat dan een voetballer of een wielrenner. Maar ook voor de schaker komt het moment van verval. Het gaat allemaal moeizamer, en tegelijkertijd stormt de jeugd hem voorbij.

Donner & Timman

J.H. Donner heeft eens gezegd dat er voor de ouder wordende schaker eigenlijk maar drie mogelijkheden zijn om zijn brood te verdienen: een rijke vrouw trouwen, nachtportier worden of uitsmijter in een tent waar nooit klanten komen. Zelf zei Donner dat hij voor de eerste mogelijkheid had gekozen. Daarnaast probeerde hij aan de kost te komen door boekjes en columns te schrijven. lees verder

Het huwelijk is een bèta-wetenschap

Beweringen en bewijzen

Thursday, January 10th, 2013

Bij ons thuis is januari niet de maand van het nieuwe begin, maar van de herhaling. Het is de maand van de terugkerende gebeurtenissen. In januari zijn mijn vrouw en mijn zoon jarig. Ook zijn wij in januari zoveel jaar getrouwd; mijn vrouw en ik hebben hiermee ons eigen record gebroken.

Huwelijk 1

Het record van mijn langste vriendschap is overigens nog ver weg. Onlangs kwamen mijn vriend en ik er achter dat wij elkaar vijftig jaar kennen.

Bij u thuis zal het ongetwijfeld anders zijn, maar in mijn huwelijk(en) zijn verschil van mening en onenigheid tamelijk normale fenomenen. lees verder

L. Th. Lehmann was de grootste van de in 2012 gestorven dichters

Boeken etc

Sunday, January 6th, 2013

In de 92 jaar dat hij leefde, schreef hij zo’n 700 gedichten, waarvan vele van hoge kwaliteit. Miskend was hij niet en zeker voelde hij zich niet zo, maar vaak heb ik over hem gelezen dat hij als dichter eigenlijk “een amateur” was.

Louis Lehmann

Die kwalificatie is onzin. Zijn raffinement was juist groot. Maar zijn onderwerpen vielen vaak zo buiten de orde en zijn manier van vertellen was zo alledaags en voor de vuist weg dat zijn poëzie de indruk maakte dat er nauwelijks op geploeterd en aan geschaafd was. Dat was slechts schijn. lees verder

Sylvie, Rafael en de (serieuze) pers

Columns

Sunday, January 6th, 2013

Als het u is ontgaan dat Rafael en Sylvie uit elkaar zijn, dan durf ik er een klein vermogen op te zetten dat u woont op een andere planeet. Het was op alle televisiestations, het stond in alle kranten en het was een topic op Twitter. Vooral de klap die Rafael aan Sylvie heeft gegeven, was een even smakelijk als terugkerend detail. lees verder