Archief

December, 2009

Onbevlekt krijgt niemand hem omhoog

HUMAN

Sunday, December 20th, 2009

ONBEVLEKTE ONTVANGENIS EN DE MAAGDELIJKHEID VAN MARIA

Het is goed om, nu kerstmis naakt, nog eens het verschil tussen beide dogma’s uit te leggen. Maar eerst het volgende IKON-bericht, zoals het stond op Kerknieuws:

De maagd Maria ligt in bed met Jozef en kijkt biddend naar boven. Jozef naast haar kijkt teleurgesteld. De afbeelding gaat gepaard met de tekst: ‘Arme Jozef, het is moeilijk God te volgen’. Het is reclame van een Nieuw Zeelandse kerk. Veel gelovigen vinden het ongepast.

Jozef en Maria


De afbeelding staat op een billboard tegenover de anglicaanse kerk van Sint-Matthew-in-the-city. De liberale kerk wil met de afbeelding mensen aan het denken zetten: “Over het kerstverhaal en over het wonder van de maagdelijke geboorte.”

Katholieken in het land zijn allerminst blij met de reclame, want de bedscène zou juist suggereren dat er geen sprake is van een maagdelijke geboorte. De kerk probeert dit inderdaad aan de orde te brengen: “Is die geboorte een wonder? Of is het juist een wonder dat Jezus zich liet omringen door de armen van de wereld?” De kerk wil daarmee het christelijke handelen (zoals naastenliefde) boven het geloof in bepaalde wonderen stellen.

“Dit is een actie die we verwachten van atheïsten die ons belachelijk willen maken”, zo laat een woordvoerder van het bisdom Auckland weten. Een andere gelovige die niet blij was met de billboard, bekladde de afbeelding met verf.

Wat is nu de Onbevlekte Ontvangenis?

De Wikepedia zegt het zo: “De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke Kerk dat met een hoogfeest gevierd wordt op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september. Het dogma bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Zij werd in de schoot van haar moeder ontvangen, met andere woorden, met een onbevlekte ziel. Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast. Volgens de katholieke geloofsleer bracht de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs dus niet met de erfzonde”.

Dat is dus iets anders dan de maagdelijkheid van Maria, overigens ook een dogma.

De Wikepedia zegt hier: de maagdelijke geboorte betekent in engere zin dat Jezus zonder toedoen van een man uit Maria is geboren. In bredere, katholieke en orthodoxe zin gaat zij niet alleen uit van de maagdelijkheid van Maria voor en tijdens de geboorte van Jezus, maar ook na de geboorte. De maagdelijke geboorte van Jezus wordt op Kerstmis gevierd. In het katholicisme en de orthodoxie is het een belangrijke leerstelling die zowel in de De twaalf artikelen van het geloof als de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is opgenomen. lees verder

De begeerte naar witte tanden

Invallen

Saturday, December 19th, 2009

Vandaag wil ik het met u hebben over het gebit. Mijn gebit.

Zo belangrijk is het gebit dat er zelfs een aparte dokter voor bestaat: de tandarts. Het is waar dat je ook neus- en oorartsen hebt, neurologen en hersenchirurgen, gastrologen en dermatologen, maar geen daarvan staat in zo’n nauw contact met de burger als de tandarts.

gebit

De tandarts is de dokter van de periodieke controles. Niemand laat één keer in het half jaar zo maar naar zijn poep kijken, maar dat geldt niet voor de tandarts of voor wat tegenwoordig “de mondhygiënist” heet. Daar ga ik ook heen als ik geen pijn voel en dan neem ik meteen mijn zoon (8) mee. lees verder

Gooi dicht die Noord-Zuidlijn

Beweringen en bewijzen

Saturday, December 19th, 2009

De reactie van oud-wethouder Geert Dales doet mij denken aan die van Renate Rubinstein, toen in 1976 het Weinreb-rapport uitkwam. Anders dan Renate meende, bleek Weinreb geen stille verzetsheld, maar een schurk die met de angst van onschuldige mensen goed geld had verdiend. Het stond allemaal in een rapport, twee delen dik.

Noordzuidlijn4

Renate die jarenlang ten gunste van Weinreb had gepolemiseerd, werd om commentaar gevraagd. Ze vroeg bedenktijd. ‘Even geduld a.u.b.’, schreef ze. Maar ze kwam er nooit meer op terug.

Gaat Dales hetzelfde doen? Gisteren werd hem om commentaar gevraagd op de harde woorden, die een enquêtecommissie heeft geuit in een rapport over het debacle van de Noord-Zuidlijn. lees verder

Twee Wouter Bossen op één buik

Columns

Saturday, December 19th, 2009

In de Volkskrant las ik een stuk van Wouter Bos. Niet de Wouter Bos van de PvdA die zo laag in de peilingen staat, maar de Wouter Bos die persofficier van Justitie is in Den Haag. Onder het stuk van de persofficier Wouter Bos stond dat hij het “op persoonlijke titel” had geschreven. Dat klinkt deftig, maar doorgaans wordt er mee bedoeld dat zijn baas hem niks kan maken als hij per ongeluk iets heeft geschreven dat zijn baas onwelgevallig is. lees verder

In de gevangenis met die lui

Boeken etc

Saturday, December 19th, 2009

Deze week verscheen het boek van Joost Ramaer: De geldpers, de teloorgang van het mediaconcern PCM. Helaas kon ik niet op de presentatie zijn om te zien hoe het eerste exemplaar in ontvangst werd genomen door Wim van Norden (92), een van de oprichters van Het Parool en tevens erevoorzitter van de Stichting Democratie en Media.

Geldpers2

Van Norden heeft in 1968 ook aan de wieg gestaan van de Perscombinatie en nadien heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de overname van kranten en uitgeverijen. Een groot man, Van Norden, misschien wel de enige echte courantier van Nederland.

In De Geldpers wordt de vernietiging van Van Nordens levenswerk beschreven. lees verder

Erromango vraagt om verzoening

HUMAN

Sunday, December 13th, 2009

DEN HAAG – De Haagse Hogeschool vindt een kerstboom te zeer verbonden met een christelijk feest. Om het internationale karakter en de diversiteit binnen de school te benadrukken, is de boom geweerd. In het atrium van de school hangen nu alleen slingers met lampjes.

Maandag, op de eerste schooldag na Sinterklaas, wreven sommige studenten van de Haagse Hogeschool (HHS) bij binnenkomst hun ogen uit. Waar was de traditionele kerstboom in de hoge, centrale ontmoetingsruimte? In plaats daarvan sieren nu alleen meterslange slingers met verlichting het atrium.

De directie van de uit 20.000 studenten bestaande school heeft de metershoge zilverspar geweerd. Het ‘internationale karakter en de diversiteit’ binnen deze Haagse school staat geen boom toe, konden de studenten meteen dezelfde dag al lezen op het voor hen toegankelijke deel van de HHS-website. De school kiest nu voor het thema ‘licht en warmte’, dat door iedereen op zijn/haar eigen manier kan worden ingevuld, aldus de directie.

Of dit bericht:

De ABN Amro Bank wil voortaan met Kerst geen kerstkaarten meer versturen aan cliënten en personeel. Ook kerstcadeautjes zijn uit den boze. Dat blijkt uit een rondschrijven van het hoofd personeelszaken van ABN Amro midden november. De reden voor het verbod is de religieuze achtergrond van het kerstfeest. De bank wil religieus neutraal blijven.

Of dit bericht:

Tijdens de klimaattop in Kopenhagen  zullen geen kerstbomen in het stadsbeeld van Kopenhagen zijn te zien, aldus het Deense ministerie van buitenlandse zaken. Een bedrijf dat kerstbomen bij de ingang van conferentie wilde sponsoren, werd door het ministerie afgewezen, hoewel de bomen klimaatvriendelijk zijn omdat ze CO2 binden dat zo niet in de atmosfeer kan komen.

Volgens topman bij buitenlandse zaken Svend Olling mag kerst als religieus feest geen rol spelen op de klimaattop. Olling: ‘het gaat om een VN conferentie, dus het centrum van Kopenhagen wordt daarmee VN gebied, daar kunnen geen kerstbomen staan, omdat de VN neutraal moeten zijn’.

En dan weer dit bericht:

Er is contact geweest tussen Ronald Plasterk en directeur Pim Breebaart van de Haagse Hogeschool waar commotie ontstond over het niet plaatsen van een kerstboom.

De school koos ervoor geen kerstboom neer te zetten in de centrale hal. Daar was nogal wat ophef over en in de politiek werd het in verband gebracht met de multiculturele samenleving.

Plasterk besloot poolshoogte te nemen. Uit het gesprek bleek volgens de zegsman van de minister dat er overal in de hogeschool kerstbomen staan: 82 over de verschillende vestigingen. Het is niet zo dat het kerstfeest er niet gevierd wordt. Studenten hebben vandaag overigens zelf een kerstboom in de centrale hal geplaatst.

“Hij en ik zijn het eens dat het van de gekke zou zijn om geen kerstboom in de school te willen hebben. Dat is dus ook niet het geval. Het is dus een misverstand dat het een culturele of ideologische keuze is”, zei Plasterk vandaag zelf.

Kerstboom

Soms denk ik wel eens aan een essaybundel van Willem Frederik Hermans: Door gekken omringd. Weet niemand dan meer dat de kerstboom niets met het christelijk geloof te maken heeft. Het kindeke Jezus is heus niet onder een kerstboom geboren. De kerstboom is een heidens vruchtbaarheidssymbool.

Daarom ben ik als heiden in het diepst van mijn gevoelens gekwetst dat men zo met mijn kerstboom omgaat!

WEG MET HET KRUIS

Het volgende bericht deed mij aan de dood van mijn vader denken. Die stierf in 1996 en werd gecremeerd op Driehuis-Westerveld. Toen wij met de begrafenisauto uit Amsterdam vertrokken zag ik dat de auto een zwart vlaggetje met een wit kruis voerde. Mijn vader was een Jood. Ik dacht: met ik er wat van zeggen? Het vlaggetje weg laten halen. Ik voorzag het opspelen van nutteloze emoties en liet het zitten.

Uiteraard ben ik voor een strikte scheiding van kerk en staat, maar je kunt alltijd overdrijven. Lees dit:

Belgische begraafplaats


Een nieuw Belgisch wetsvoorstel moet de scheiding tussen Kerk en Staat absoluut maken. Het verbiedt ambtenaren hun religieuze overtuiging kenbaar te maken en wil alle religieuze symbolen op gebouwen met een publieke bestemming weren.

Donderdag buigt de Belgische senaatscommissie Institutionele Hervormingen zich over het wetsvoorstel, zo meldt de Belgische krant De Standaard. PS-senator Philippe Mahoux diende het voorstel in. Als het wordt aangenomen, moeten zelfs kruisen bij de ingang van een kerkhof verdwijnen. Een kruis op een individueel graf mag nog wel. Ook mag dan de Apostolische Nuntius niet langer deken zijn van het diplomatieke korps.

De Raad van State is kritisch over het voorstel: “Sommige van de regels die naar voren worden geschoven, kunnen tot gevolg hebben dat de vrijheid van mening, de vrijheid van eredienst, de gewetensvrijheid en de godsdienstvrijheid beperkt worden.”

Het voorstel draagt de steun van de Belgische partijen Open VLD, PS, MR en Ecolo. Zij zijn goed voor 35 stemmen, 3 te weinig om het voorstel te laten goedkeuren.

En mogen er ook geen kerstbomen meer op een Belgische begraafplaats staan?

Humanistische Omroep, 11 februari 2009

De hemel als golf van 15 meter

Beweringen en bewijzen

Saturday, December 12th, 2009

Toen ik dit jaar op Hawaï mijn vakantie vierde, waande ik mij soms in de hemel op aarde. De natuur is uitbundig, het klimaat dankzij de zeewind bijzonder aangenaam, de stranden zijn de mooiste die ik ooit heb gezien en als je staande op een rots over de oceaan tuurt, krijg je langzaam een ander gevoel voor tijd.

Golf4

Noem het de natuur, zen of God. Of opgaan in het Zijnde.  Zelf benoem ik het liever niet en loop ik terug naar de auto als de zon ondergaat.

Waar ik op Hawaï met veel ontzag naar keek waren de surfers, een apart volkje van  hippies dat in oude Volkswagenbusjes rondtrekt van de ene branding naar de andere.  Ademloos keek ik toe hoe zij in de zee lagen te wachten, tot die ene golf hen op zou tillen voor een race tegen die gekrulde klauw van water. lees verder

NRC/Handelsblad en de man van 30 miljoen plus

Columns

Saturday, December 12th, 2009

Door een toeval kwam ik donderdagavond Willem Sijthoff (44) tegen, telg uit een beroemde uitgeversfamilie, die namens de FD Mediagroep in de race was om NRC/Handelsblad te kopen. Hij stapte net op zijn fiets en ik stapte er niet vanaf. lees verder

Zelfhaat: zich de penis uitrukken

Schaken

Monday, December 7th, 2009

J.H. Donner heeft eens geschreven dat de zelfhaat van de schaker die zo juist heeft verloren zo “afgronddiep” kan zijn dat “hij zichzelf de penis uit wil rukken”, of nog erger – helemaal niet meer wil leven.

zelfhaat

Donner moet uit ervaring hebben gesproken, want er is geen schaker die zo veel korte partijen heeft verloren als hij.
Het is waar dat een nederlaag de meest verschrikkelijke emoties oproept, waarbij zelfvernietiging vaak in het geding is.
Zelfs de meest eenvoudige huisschaker weet dat men na een onrechtvaardig gevoelde nederlaag naar huis kan rennen om met de dekens over het hoofd dagen lang in bed te blijven. lees verder

Over Sinterklaas, moslimwoede en grote billen

HUMAN

Monday, December 7th, 2009

GEEN PEPERNOTEN IN DE BIJBEL

Het is morgen Sinterklaas en dat is een mooie gelegenheid om te wijze op de stiupiditeit van twee CDA-kamerleden, overigens hard afgestraft door minister Plasterk. De kamerleden maakten zich zorgen over het kruis op de mijter van Sinterklaas. In Amsterdam bijvoorbeeld rijdt de Sint niet rond met het christelijk kruis, maar met de drie Andreas-kruisjes van de stad.

Is dat geen verloochening van de christelijke cultuur. Het dagblad Trouw had er dit bericht over:

DEN HAAG (ANP) – ,,De regering heeft geen rechtsgrond om zich met de versierselen op de mijter of de tabberd van de goedheilig man te bemoeien.” Dat antwoordde minister Ronald Plasterk (OCW) woensdag op vragen van het CDA. De fractie zat in de maag met het weglaten van het kruisteken op de mijter en de tabberd van de Sint, vooral wanneer hij het multiculturele Amsterdam bezoekt.

Plasterk wijst erop dat het sinterklaasfeest deels christelijk is, maar dat het een complexe ontstaansgeschiedenis kent. De minister en zijn collega van Binnenlandse Zaken sloegen er Gods Woord kennelijk nog eens speciaal op na: ,,Het kabinet heeft in de Bijbel geen Zwarte Pieten, schimmel, pepernoten of stoomboot kunnen ontdekken. Deze essentialia van het sinterklaarsfeest zijn kennelijk niet aan het christendom ontsproten”, aldus de bewindsman.

Hij vindt dat het feest ‘vanzelfsprekend’ in ere moet worden gehouden, maar dat iedereen zelf moet weten hoe hij of zij het viert.


Sint, patroon der liefde

Zoiets is stupide van de kamerleden. In 1949 heeft de beroemde methodoloog A.D. de Groot een psychoanalytische studie over Sinterklaas geschreven: Sint Nicolaas, patroon van liefde. Een jeugdwerk, maar interessant genoeg. Daarin maakt De Groot aannemelijk dat Sinterklaas ook een sterke heidense kant heeft in zijn geschiedenis.

Drie jaar geleden is A.D. de Groot (1914-2006) overleden. In Trouw vond ik nog een oud interview met hem over Sinterklaas.

MOSLIMWOEDE OVER NIET BESTAANDE FILM

Een interessant bericht uit het Nederlands Dagblad van hun  correspondent Harald Doornbos

BEIROET – Moslims in Pakistan en in het Midden-Oosten zijn woedend op Nederland en eisen de ‘economische vernietiging’ van ons land vanwege de publicatie van een anti-islamfilm genaamd 786. Probleem is echter dat de film niet bestaat.

Tientallen religieuze websites in de moslimwereld roepen sinds enkele weken op tot de economische boycot van Nederland vanwege de publicatie van een anti-islamfilm genaamd 786. Ook circuleert er in Pakistan een kettingbrief met daarin een soortgelijke oproep. De kettingbrief wordt met name verspreid via e-mail.

Anderen hebben het ontvangen via hun mobiele telefoon. Het is niet bekend wie de kettingbrief heeft geschreven. In Pakistan wordt de protestbrief onder meer rondgestuurd door de politieke partij Jamaat-e-Islami, die pro-taliban is. Jamaat-e-Islami in Islamabad weigert te reageren op de vraag waarom ze ageert tegen een niet-bestaande Nederlandse film.

De kettingbrief roept moslims op ‘om vijf minuten van hun tijd te besteden aan het doorsturen van dit bericht’. Vervolgens wordt de hoop uitgesproken dat ‘God de verzender van de brief zal belonen’. Merkwaardigerwijs eindigt de brief met de zin ‘Denemarken is aan het verliezen’.

786


Het getal 786 is met name voor moslims in Zuid-Azië een heilig getal. 786 is namelijk het getal dat je krijgt wanneer je de numerieke waarden van de Arabische letters bij elkaar optelt van de zin: ‘Bism’illah ir-Rahman ir-Rahiem’ (‘In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle’). Dit is de eerste zin van de Koran. Ook beginnen zo goed als alle Koranhoofdstukken ermee.

,,Het lijkt erop alsof iemand de Wilders-film Fitna en de Deense spotprenten door elkaar heeft gehaald”, vertelt Zia Muhammad Khan, een media-analist in Pakistans hoofdstad Islamabad. Volgens Khan is het allemaal onzin. ,,Film 786 is een klassieke internetmythe”, meent hij. ,,Heel vervelend voor Nederland natuurlijk, want velen hier zijn ervan overtuigd dat het waar is.” Khan wordt er treurig van. ,,Nu worden sommige moslims al boos over dingen die niet eens bestaan.”

Nu nog de woede over een niet bestaande politicus.

BLANKE VROUWEN WILLEN OOK GROTE BILLEN

De associatie is misschien vergezocht, maar via zwarte pieten die tegenwoordig door Marokkaanse jongetjes worden gemolesteerd kwam ik bij het volgende bericht, dat ik vond op Welingelichte Kringen en dat vandaar weer verder verwees naar  The Daily Beast:

Grote billen


Een voormalige Miss Argentinië is deze week overleden tijdens een operatie aan haar zitvlak – niet met de bedoeling het nog slanker te maken, maar juist om het met behulp van silliconen wat extra gewicht te geven.
Hoe triest ook, toch beziet de zwarte schrijver Stanley Crouch op de website The Daily Beast met enig genoegen hoe blanke vrouwen een nieuw schoonheidsideaal omhelzen (dikkere billen) dat eeuwenlang is verfoeid.

Het stevige achterwerk van zwarte vrouwen heeft nooit gepast in het Europese schoonheidsideaal. In de tijd van de slavernij golden de buitengewoon ronde billen van zwarte vrouwen zelfs als bewijs dat zwarten minder menselijk waren.

Zwarte mannen op hun beurt keken met enige verbazing naar de foto’s van blanke vrouwen in de Playboy, met hun lange, lange ruggen die in een vloeiende beweging over leken te gaan in hun benen. Dat het schoonheidsideaal geleidelijk is veranderd is volgens Crouch mede te danken aan Sophia Loren die in ieder geval billen had. Ook de bijdrage van Jennifer Lopez aan de emancipatie van het stevige achterwerk, mag niet onderschat worden.

Het stuk van Crouch staat vol grappen, maar – zo merkt hij zelf op – het lachen vergaat je als de obsessie met uiterlijk vertoon eindigt in een tragedie.

Aan Theodor Holman probeerde ik het evolutionaire verband tussen de billen en de borsten uit te leggen, zoals die eens door Desmond Morris is beschreven. Of het gelukt is weet ik niet. Ik bedoelde het ongeveer zo:

Wat de man in esthetische zin werkelijk aantrekt, zijn de borsten en billen. Volgens Desmond Morris, die het vermoedelijk ook weer heeft van een ander, zijn borsten en billen evolutionair met elkaar verbonden. Toen de mens(aap) nog op handen en voeten liep, was het geslachtsorgaan vooral voor neus en lippen gemakkelijk te bereiken. Die bereikbaar kan men dagelijks op straat gedemonstreerd zien door honden.

Maar toen de mens rechtop ging lopen, was het met die relatieve bereikbaarheid gedaan. In De naakte vrouw huldigt Desmond Morris de opvatting dat de vrouw aanvankelijk gezegend was met “superbillen”, maar dat die door het rechtop lopen evolutionair zijn uitgestorven. Wat de man betreft, viel de schade nog wel mee, omdat zijn pik nu fier vooruit kon wijzen, maar voor de vrouw was het nodig om met de voorkant van haar lichaam een seksueel signaal te kunnen afgeven. Uit die behoefte zijn de borsten voortgekomen, waarbij de ontwikkeling van de billen nog een klap kregen doordat het zwaartepunt bij de rechtop staande vrouw moest worden hersteld.

Enfin. Als de billen weer in zwang zijn, zou dat evolutionair kunnen betekenen dat de mens weer op handen en voeten gaat lopen.

Stel u echter gerust, het is maar een theorie.

Humanistische Omroep, 3 december 2009

Oma Neelie een geweldige vrouw

Invallen

Sunday, December 6th, 2009

Nu Herman Van Rompuy is verkozen tot de eerste president van Europa wil ik nog even terugkomen op de niet-benoeming van Balkenende en de wel-benoeming van Neelie Kroes.

Neelie1

Balkenende heeft altijd ontkend dat hij kandidaat was, maar iedere Nederlandse diplomaat kon je vertellen dat er enorm voor Jan Peter was gelobbyd. Waarom lobbyen als iemand niet wil? Of stond Jan Peter te springen totdat hij eindelijk gevraagd zou worden? Misschien wilde hij eigenlijk wel, maar is hij voor Merkel en Sarkozy nooit een kandidaat geweest. Al deze mogelijkheden hebben iets zieligs voor onze minister-president, van wie toch het beeld is blijven hangen dat hij een loser is. lees verder

Tussen goede wil en donder op

Buitenhof

Sunday, December 6th, 2009

De klimaatconferentie die morgen in Kopenhagen begint stelt ieder individu voor de vraag welke houding hij moet innemen tegenover de opwarming van de aarde en de daaruit voortvloeiende gevaren voor de mensheid.

Er zijn twee mogelijkheden. De eerste houdt in: wij stoken de aarde gewoon op en na ons de zondvloed.. Wij rijden net zo hard als willen, eten het hele jaar asperges, vissen de oceanen leeg en voor een ijsbeer gaan wij naar de dierentuin.

Deze houding is minder immoreel dan zij lijkt, tenminste als wij met z’n allen afspreken dat wij geen kinderen meer nemen. Als iedereen dat wil, is daar niets op tegen. Zonder nageslacht hoeft er ook geen schuldgevoel te zijn.

Misschien dat een kinderloze enkeling dat gezemel over onze verantwoordelijkheid jegens toekomstige generaties een beetje zat is, maar voor de rest denk ik niet dat er veel animo bestaat om de aarde op te stoken.

Overigens zou radicale geboortebeperking wel meehelpen het probleem te tackelen.

De tweede houding is dat wij, als individuen, ons steentje bijdragen. Daarbij moeten wij beseffen dat de macht van de consument enorm is. Dat heeft Peter Lakeman in de DSB-affaire bewezen. Als Lakeman met een strafzaak wordt gedreigd, omdat hij DSB heeft laten omvallen, dan speelt daarbij ongetwijfeld mee dat sommige instituties als de dood zijn voor de macht consument.

Die macht kan banken en bedrijven omblazen. Daarom moeten wij die macht ook in milieuaangelegenheden laten gelden. Als consumenten zouden beslissen geen vlees meer te kopen bij de kiloknaller dan is morgen de kiloknaller failliet. Als wij geen kersen meer willen uit Chili, dan verdwijnen die kersen snel uit de schappen.

Klimaat

Maar het hoeft niet altijd gepaard te gaan met actie en dreigementen. Wij kunnen zelf ook   eenvoudige maatregelen nemen. Wat vroeger alleen door geitenwollen sokken werd beleden, wordt steeds urgenter. Zo publiceerde NRC/Weekblad gisteren 15 gezinsmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen.

Je hoort ze vaak, maar ik noem ze nog even: een HR-ketel nemen, thermostaat lager, isoleren, groene stroom, minder vliegen, vaker thuis werken, was drogen alleen als het regent, computer uitzetten, laptop in plaats van desktop, geen dikke tv, een zuinige auto, minder voedsel weggooien, minder vlees eten en alleen groeten van het seizoen en korter douchen.

Beseffend dat ik tot hogere middenklasse behoor, stel ik ontevreden vast dat ons gezin aan zeven van de vijftien aanbevelingen gehoor heeft gegeven. Wij hangen de was altijd uit – ook als het regent – en wij hebben in ons geïsoleerde huis een HR-ketel en een LCD-tv. Wij eten kip in plaats van vlees en ik werk thuis.

Maar met een paar aanbevelingen heb ik moeite. Met minder vliegen bijvoorbeeld. Ik wil de aarde wel redden, maar ik wil haar ook graag zien, zeker op vakantie. Net als Ramses Shaffy leven wij maar één keer. Ook wil ik een snelle auto. Die kinderachtigheid is de laatste toevluchtsoord waar de moderne man nog zijn mannelijkheid kan ervaren. En tenslotte houd ik van lang douchen, en dat gaat niemand mij afnemen.

Het leven is schipperen tussen soberheid en uitbundigheid, tussen goede wil en donder op. Als ik mag blijven vliegen, douchen en auto rijden, zal ik voortaan geen kersen in de winter en boerenkoel in de zomer eten.

Maar dat zal niet genoeg zijn en daar ligt mijn fout: Sammy heeft te veel omhoog gekeken en Pammy doet dat nog steeds.

Buitenhof, 6 december

God en zijn hitmannen

Beweringen en bewijzen

Sunday, December 6th, 2009

De priester komt voor in vele godsdiensten als een bemiddelaar tussen God en de mens. Meestal is de priester een man, zoals in het katholicisme, maar priesteressen zijn geen uitzonderingen.

Priester

Voor het priesterschap krijg je in de katholieke kerk een opleiding aan een seminarie, die een jaar of zes duurt. Je wordt niet zo maar priester, want aan het eind van de opleiding word je gezegend met speciale bevoegdheden. Je mag preken en je mag de laatste sacramenten toedienen.

Uit deze bevoegdheden blijkt dat het priesterschap geen normaal beroep is. Het is ook een roeping. lees verder

Demjanjuk en de fact checker

Columns

Sunday, December 6th, 2009

Aanwezig bij het Demjanjuk-proces in München kon ik glimp opvangen van de wijze waarop de internationale pers te werk gaat. Journalisten van over de hele wereld waren in grote getale opgekomen, niet alleen om elkaar te beconcurreren, maar ook om elkaar te helpen. Dat laatste was nodig, omdat de omgeving persvijandig was. lees verder